Landstingsforordning nr. 3 af 21. oktober 1980 om ændring af landstingsforordning nr. 12 af 24. oktober 1979 om arbejdsformidling i Grønland.

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 12 af 16. oktober 1979 om arbejdsformidling i Grønland foretages følgende ændringer:

 

1. Som kapitel V, § 10, e indsættes
"e) at afgive udtalelse i sager vedrørende ansøgninger om ansættelse eller anvendelse af anden end lokal arbejdskraft, jfr. § 2 i landstingslov om ansættelse af arbejdskraft i Grønland" .

2. Som kapitel VI, § 16, stk. 2 indsættes
"Stk. 2. Arbejdsmarkedskontorerne kan ikke foretage arbejdsanvisning af arbejdssøgende uden for Grønland, med mindre disse opfylder betingelserne for at kunne betragtes som lokal arbejdskraft i Grønland/ jfr. § 3 i landstingslov om ansættelse af arbejdskraft i Grønland".

 

§ 2.

Forordningen træder i kraft den 1. januar 1981.
Grønlands Hjemmestyre, den 21. oktober 1980
Jonathan Motzfeldt

/

Lars Emil Johansen