Landstingsforordning nr. 8 af 23. oktober 1980 om ændring af landstingsforordning nr. l af 19. maj 1979, som ændret ved landstingsforordning nr. 10 af 15. oktober 1979, om begrænsning af salg og servering af stærke drikke.

 

§ l

I landstingsforordning nr. l af 19. maj 1979, som ændret ved landstingsforordning nr. 10 af 15. oktober 1979, om begrænsning af salg og servering af stærke drikke foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. l, affattes således:
"De i henhold til denne forordning udleverede alkoholpoint er personlige, og det er under bødestraf, jfr. § 11, forbudt mod vederlag at overdrage alkoholpoint eller ret til alkoholpoint til andre. Tilsvarende er det under bødeansvar, jfr. § 11, forbudt mod vederlag til andre at overdrage stærke drikke, indkøbt i henhold til reglerne i denne forordning eller medtaget til Grønland i medfør af de til enhver tid gældende regler om afgiftsfri indførsel".

2.  I § 3, stk. l, udgår:
"12,5 cl bordvin med en rumprocent på ikke over 14" og erstattes med "25 cl bordvin med en rumprocent på ikke over 14".

 

§ 2

Denne forordning træder i kraft den 1. november 1980.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. oktober 1980
Jonathan Motzfeldt

/

Moses Olsen