Landstingslov nr. 10 af 27. november 1980 om landstingsfinanslov for 1981 m.v.

 

§ 1. Grønlands hjemmestyres indtægter og udgifter for 1981 fastsættes i bilag 1.

§ 2. For 1981 normeres under Grønlands hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 2.

§ 3. Overførsel af bevillinger fra budgettet for 1979 til budgettet for 1980 fastsættes i bilag 3.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens


Bilag 1 (findes ikke elektronisk)

Bilag 2 (pdf-format)

Bilag 3 (pfd-format)