Landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1980 om Landstingstillægsbevillingslov for 1980

 

§ 1. Grønlands hjemmestyres tillægsbevillinger for 1980 fastsættes i bilaget til denne lov.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens


Bilag 1