Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 2. december 1980 om ikrafttræden af landstingslov nr. l af 12. marts 1980 om ansættelse af arbejdskraft i Grønland.

I henhold til § 9, stk. l i landstingslov nr. l af 12. marts 1980 om ansættelse af arbejdskraft i Grønland fastsættes:

 

§  l. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1981.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. december 1980
Lars Emil Johansen

/

Emil Abelsen