Grønlands Hjemmestyres bekendtgørelse nr. 7 af 22. december 1980 om Grønlands inddeling i præstegæld.

I medfør af § 9 stk. 1 i landstingsforordning nr. 15 af 25. oktober 1979 om kirken i Grønland fastsætter kirkenævnet følgende:

 

§ 1. Den kirkelige inddeling af Grønland i præstegæld følger den kommunale inddeling.

§ 2. Herved er det hidtidige Fiskenæsset præstegæld omfattende bygden Fiskenæsset (Qeqertarsuatsiaat) nedlagt og henlagt under Godthåb præstegæld.

§ 3. Uanset bestemmelsen i § 1 er Nanortalik kommune indtil 1. januar 1982 inddelt i 2 præstegæld:
1) Nanortalik præstegæld omfattende Nanortalik by, bygderne Aappilattoq, Frederiksdal (Narsaq Kujalleq)samt Tasiusaq, fåreholderpladseme Illukasik, Saputit, Nalasut samt Nuugaarsuk og vejrstationerne Prins Christianssund (Ikerasassuaq), Frederiksdal Loranstation, Store Nordiske Station Frederiksdal samt Angisoq Loranstation.
2) Sydprøven præstegæld omfattende bygderne Sydprøven (Alluitsup paa), Akuliaruseq, Lichtenau (Alluitsoq) samt Sletten (Ammassivik) og fåreholderpladseme Qallimiut, Narsarsuaq samt Qorlortorsuaq.
Stk. 2. Efter 1. januar 1982 sammenlægges de i stk. 1 nævnte præstegæld til eet, der benævnes Nanortalik præstegæld.

§ 4. Uanset bestemmelsen i § 1 omfatter Frederikshåb præstegæld kommunerne Ivittuut og Paamiut.

§ 5. Kirkelige handlinger m.v. i følgende områder udenfor den kommunale inddeling: Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord) og Thule Air Base (Pituffik) indberettes til præsten i henholdsvis Holsteinsborg præstegæld og Thule præstegæld, hvor indførslen i ministerialbogen finder sted.

§ 6. Denne bekendtgørelse træder i kraft 1. januar 1981.
Stk. 2. Samtidig ophæves kirkeministeriets meddelelse nr. 254 (MT) af 9. december 1976.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. december 1980
Thue Christiansen

/

Jens-Chr.Chemnitz