Landstingslov nr. 9 af 23. oktober 1980 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1979 om afgift af motorkøretøjer affattes § 2, stk. l, således:

"§ 2. Afgiften udgør årligt for en motorvogn 4.000 kr. og for en motorcykel 1.450 kr."

 

§ 2.

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 1981.

 

Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens