Landstingslov nr. 3 af 10. april 1980 om Landstingstillægsbevillingslov for 1980

 

§ 1. Grønlands hjemmestyres tillægsbevillinger for 1980 fastsættes i bilag 1.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens


Bilag 1