Lovgivning

2007

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 26. april 2007 om ændring af landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland
(Konsekvensændringer som følge af centralisering af skatteforvaltningen)

Landstingslov nr. 2 af 26. april 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Ændring af 60 dages-reglen, frister for afgivelse af redegørelser og indbetaling af skat med videre)

Landstingslov nr. 3 af 26. april 2007 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
(Ændring af den grønlandske betegnelse for Skatterådet)

Landstingslov nr. 4 af 26. april 2007 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige
(Ændret anvendelsesområde)

Landstingslov nr. 5 af 26. april 2007 om ændring af landstingslov om arbejdsmarkedsafgift
(Ændrede frister for angivelse og indbetaling af arbejdsmarkedsafgift)

Landstingslov nr. 6 af 7. maj 2007 om tillægsbevilling for 2006

Landstingslov nr. 7 af 7. maj 2007 om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg
(Virksomheders forpligtigelse til at afgive oplysninger ved prisundersøgelser)

Landstingslov nr. 8 af 19. oktober 2007 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter
(Forhøjelse af afgiftssatser)

Landstingslov nr. 9 af 19. oktober 2007 om ændring af landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland
(Afgiftsforhøjelse og afgift på sodavand)

Landstingslov nr. 10 af 15. november 2007 om ændring af landstingslov om stempelafgift
(Fritagelse for stempelafgift)

Landstingslov nr. 11 af 15. november 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler om transfer pricing, tynd kapitalisering og CFC-beskatning)

Landstingslov nr. 12 af 15. november 2007 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
(Ophævet sambeskatning for ægtefæller og fortrykt selvangivelse)

Landstingslov nr. 13 af 15. november 2007 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige
(Én landsdækkende inddrivelsesmyndighed)

Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor

Landstingslov nr. 15 af 19. november 2007 om ændring af Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug
(Landbrugsrådet kompetence og sammensætning)

Landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence

Landstingslov nr. 17 af 19. november 2007 om medieansvar

Landstingslov nr. 18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder

Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik

Landstingslov nr. 20 af 30. november 2007 om finanslov for 2008

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 2007 om Konkurrencenævnet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 6. marts 2007 om udlejning af ejendomme til beboelse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 8. marts 2007 om Kompetenceudviklingsrådet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 15. marts 2007 om udbetaling af offentlig hjælp, handlingsplaner, rådighed m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 16. april 2007 om daginstitutioners styrelse, ledelse og drift

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 10. maj 2007 om forbud mod salg og udskænkning af drikke med alkoholvolumenprocent over 2,25 i Qaanaaq Kommune

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. maj 2007 om kontrol med havgående fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 31. maj 2007 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Ammassalik Kommune

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 7. juni 2007 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2008

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. juni 2007 om forbud mod salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumenprocent på 15 eller derover i Qaanaaq Kommune

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 27. juni 2007 om den afsluttende evaluering i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 27. juni 2007 om førtidspension

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 27. juni 2007 om alderspension

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 5. juli 2007 om udbud af bygge- og anlægsarbejder

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om evaluering af Piareersarfiit centrenes opgavevaretagelse m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 1. november 2007 om kollegier

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 6. november 2007 om kvoter for fiskeri i 2007

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 19. november 2007 om kommunalbestyrelsens indberetning af oplysninger vedrørende arbejdsmarkedet, aktivering af arbejds- og uddannelsessøgende og arbejdskrafttilgangen i Grønland

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering

Landstingsforordning nr. 2 af 7. maj 2007 om ejerlejligheder

Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension

Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension

Landstingsforordning nr. 5 af 7. maj 2007 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
(Tilføjelse af § 15 i den grønlandske udgave af landstingsforordningen)

Landstingsforordning nr. 6 af 7. maj 2007 om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger
(Udvidelse af klagemulighed til det sociale ankenævn)

Landstingsforordning nr. 7 af 7. maj 2007 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen
(Tilskud til ophold på efterskoler i Danmark)

Landstingsforordning nr. 8 af 15. november 2007 om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljøet
(Affaldsforebyggelse, herunder indførelse af nye miljøretlige principper, samt præcisering af bemyndigelser)

Landstingsforordning nr. 9 af 15. november 2007 om ændring af landstingsforordning om energiforsyning
(Hjemmel til opkrævning af tilslutningsbidrag)

Landstingsforordning nr. 10 af 19. november 2007 om vandforsyning

Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.

Landstingsforordning nr. 12 af 19. november 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig

Landstingsforordning nr. 13 af 26. november 2007 om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst
(Ændring af alderskrav for anskaffelsestilskud til erhvervsjoller)