Landstingslov nr. 20 af 30. november 2007 om finanslov for 2008

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 2008 fastsættes i bilag 1, bevillingsoversigt.

§ 2. Tekstanmærkninger for 2008 fastsættes i bilag 2, tekstanmærkninger.
Grønlands Hjemmestyre, den 30. november 2007.
Hans Enoksen

/

Aleqa Hammond

 

Bilag 1

Bilag 2