Landstingsforordning nr. 13 af 26. november 2007 om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst
(Ændring af alderskrav for anskaffelsestilskud til erhvervsjoller)

 

§ 1.

I landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst foretages følgende ændring:

1. § 6 affattes således:
"§ 6. Ansøger skal, for at modtage tilskud til anskaffelse af en nybygget erhvervsjolle, jf. § 5, være:
1) mellem 18 og 65 år, og
2) registreret som erhvervsfanger eller erhvervsfisker i 2 år forud for samt på ansøgningstidspunktet."

 

§ 2.

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2008
Grønlands Hjemmestyre, den 26. november 2007
Hans Enoksen

/

Finn Karlsen


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)