Landstingsforordning nr. 7 af 7. maj 2007 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen
(Tilskud til ophold på efterskoler i Danmark)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen foretages følgende ændringer:

1. I § 11, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: "Det samlede tilskud fastsættes hvert år på landstingsfinansloven."

2. I § 11, stk. 2, indsættes som 2. pkt.: "Ved ydelse af tilskud, skal der lægges vægt på, at ansøgeren får forbedret sine muligheder for at påbegynde en uddannelse."

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 2007.
Grønlands Hjemmestyre den 7. maj 2007
Hans Enoksen

/

Tommy Marø


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)