Landstingslov nr. 3 af 26. april 2007 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
(Ændring af den grønlandske betegnelse for Skatterådet)

 

§ 1

I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter foretages følgende ændringer:


1.
Overalt i loven ændres "Skatterådet" til: "Skatterådet".

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. juli 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. april 2007
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bemærkninger til forslag