Landstingslov nr. 5 af 26. april 2007 om ændring af landstingslov om arbejdsmarkedsafgift
(Ændrede frister for angivelse og indbetaling af arbejdsmarkedsafgift)

 

§ 1

I landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgift foretages følgende ændringer:


1.
§ 4, stk. 1, affattes således:
"Den afgiftspligtige virksomhed skal efter udgangen af hver måned og senest den 10. i den følgende måned angive den afgiftspligtige lønsum samt afgiften heraf til skatteforvaltningen. Falder sidste frist for afgivelse af redegørelse på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag."

2. § 5, stk. 1, affattes således:
"Afgiften af den afgiftspligtige lønsum forfalder den 1. i den følgende måned med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmåneden. Falder sidste rettidig betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den følgende hverdag."

 

§ 2

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 26. april 2007
Hans Enoksen

/

Josef Motzfeldt


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)