Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. juni 2007 om forbud mod salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumenprocent på 15 eller derover i Qaanaaq Kommune

I medfør af § 26, stk. 1, nr. 2, og § 27, stk. 3, i landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke fastsættes:  

 

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for Qaanaaq Kommune.

§ 2. I Qaanaaq Kommune er salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumenprocent på 15 eller derover forbudt.

§ 3. Ved overtrædelse af § 2 kan der idømmes bøde.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. juni 2007.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 10. maj 2007 om forbud mod salg og udskænkning af drikke med alkoholvolumenprocent over 2,25 i Qaanaaq Kommune.
Grønlands Hjemmestyre, den 20. juni 2007
Siverth K. Heilmann

/

Peter Hansen