Landstingslov nr. 9 af 19. oktober 2007 om ændring af landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland
(Afgiftsforhøjelse og afgift på sodavand)

 

I landstingslov nr. 20 af 11. december 2003 om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland, som ændret ved landstingslov nr. 1 af 26. april 2007, foretages følgende ændringer:

 

§ 1

1. Landstingslovens titel affattes således:

"Landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland".

2. § 1 affattes således:
"§ 1. Der betales afgift af ethanolholdige drikkevarer fremstillet her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser:

1) 1,21-3,09 volumenprocent pr. liter

3 kr. 50 øre

2) 3,10-4,09 volumenprocent pr. liter

8 kr. 00 øre

3) 4,10-5,09 volumenprocent pr. liter

21 kr. 00 øre

4) 5,10-7,09 volumenprocent pr. liter

30 kr. 00 øre

5) 7,10-9,09 volumenprocent pr. liter

43 kr. 00 øre

6) 9,10-11,09 volumenprocent pr. liter

56 kr. 00 øre

7) 11,10-13,09 volumenprocent pr. liter

66 kr. 00 øre

8) 13,10-15,09 volumenprocent pr. liter

92 kr. 00 øre

9) 15,10-18,09 volumenprocent pr. liter

114 kr. 00 øre

10) 18,10-22,09 volumenprocent pr. liter

147 kr. 00 øre

11) 22,10-26,09 volumenprocent pr. liter

187 kr. 00 øre

12) 26,10-30,09 volumenprocent pr. liter

230 kr. 00 øre

13) 30,10-35,09 volumenprocent pr. liter

280 kr. 00 øre

14) 35,10-45,09 volumenprocent pr. liter

361 kr. 00 øre

15) 45,10-60,09 volumenprocent pr. liter

495 kr. 00 øre

16) 60,10-100 volumenprocent pr. liter

591 kr. 00 øre"

3. Efter § 1 indsættes:

" § 1 a. Ved erhvervsmæssig fremstilling her i landet af mineralvand, sodavand, limonader og andre kulsyreholdige, ikke ethanolholdige læskedrikke, svares følgende afgift pr. Liter

3 kr. 50 øre"

 

§ 2

Loven træder i kraft den 22. oktober 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. oktober 2007
Hans Enoksen

/

Aleqa Hammond


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)