Landstingsforordning nr. 5 af 7. maj 2007 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
(Tilføjelse af § 15 i den grønlandske udgave af landstingsforordningen)

 

§ 1

I landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, som senest ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006, foretages følgende ændring:

1. § 15 affattes således:
"§ 15. Afgår en af forældrene ved døden, eller kan den forælder, der holder orlov, ikke passe barnet på grund af sygdom, kan det sociale udvalg tillade den anden forælder at indtræde i orlovsretten.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler for forældrenes indtrædelsesadgang."

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. juni 2007
Grønlands Hjemmestyre, den 7. maj 2007
Hans Enoksen

/

Aleqa Hammond


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)