Lovgivning

1988

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 21. april 1988 om fåreavl.

Landstingslov nr. 2 af 23. april 1988 om ændring af landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 3 af 28. april 1988 om landstingstillægsbevillingslov I for 1988.

Landstingslov nr. 4 af 23. april 1988 om retsforholdet mellem elever under erhvervsmæssige uddannelser og praktikvirksomheder i Grønland.

Landstingslov nr. 5 af 23. april 1988 om opkrævning af midler til finansiering af praktikstøtte.

Landstingslov nr. 6 af 9. juni 1988 om landstingstillægsbevillingslov II 1988.

Landstingslov nr. 7 af 9. juni 1988 om bemyndigelse til optagelse af lån i udlandet

Landstingslov nr.  8 af 6. oktober 1988 om ændring af landstingslov om bemyndigelse til optagelse af lån i udlandet.

Landstingslov nr. 9 af 17. oktober 1988 om landstingstillægsbevillingslov III for 1988.

Landstingslov nr. 10 af 17. oktober 1988 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988 om landstinget og landsstyret.

Landstingslov nr. 12 af 20. oktober 1988 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v.

Landstingslov nr. 13 af 20. oktober 1988 om borgerråd i områder uden for den kommunale inddeling.

Landstingslov nr. 14 af 20. oktober 1988 om finanslov for 1989 m.v.

Landstingslov nr. 15 af 9. november 1988 om ændring af landstinqslov om naturfredning i Grønland.

Landstingslov nr. 16 af 24. november 1988 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri.

Landstingslov nr. 17 af 13. december 1988 om ændring af landstingslov om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd.

Landstingslov nr. 18 af 16. december 1988 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 19. januar 1988 om det lokale erhvervsuddannelsesudvalg.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 19. januar 1988 om de decentrale grundlæggende erhvervsuddannelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 2. marts 1988 om afmærkning af fiskerfartøjer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 30. marts 1988 om fangst af sildepiskere i 1988.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 28. april 1988 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 9 af 20. november 1987, finanslovens konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 3. maj 1988 om fredning af fugle i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 5. maj 1988 om fredning af isbjørne i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 5. maj 1988 om fredning af moskusokser i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 5. maj 1988 om fredning af ulve i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 11. maj 1988 om vejledende timefordelingsplaner.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 11. maj 1988 om undervisning af ikke-grønlandsksprogede elever.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 11. maj 1988 om afledte timeplaner i årgangsdelte klasser i folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 19. maj 1988 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 24. maj 1988 om fiskeri i "rejekassen".

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. maj 1988 om gebyr for næringsbrev.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 9. juni 1988 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1989.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 17. juni 1988 vedrørende navigatøruddannelser i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. juli 1988 om tilladelse til laksefiskeri i 1988.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 24. juni 1988 om retsstilling for elever under erhvervsmæssige uddannelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. september 1988 om lokaler og udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisationer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 11. november 1988 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i Tasiilap kommunea.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 22. november 1988 om kommunernes bidrag til en fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1989.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 28. november 1988 om ophævelse af bekendtgørelse nr. 21 af 11. november 1988 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i Tasiilaq kommune, samt om fortsat opretholdelse af visse begrænsninger vedr. udhandling af stærke drikke.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 21. december 1988 om ophævelse af særlige restriktioner for udhandling og servering af stærke drikke i Tasiilaq kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 27 december 1988 om fiskeri efter kammuslinger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 27. december 1988 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 27. december 1988 om licens til fiskeri efter rejer, torsk og rødfisk.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 27. december 1988 om ændring af bekendtgørelse nr. 32 af 10. december 1987 om kontrol med fiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 28. december 1988 om fangst af sildepiskere i 1989.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 28. december 1988 om begrænsning af hvalfangst.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 11. januar 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner.

Landstingsforordning nr. 2 af 11. januar 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 28. oktober 1982 om erhvervsudygtighedsrente.

Landstingsforordning nr. 3 af 28. april 1988 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.

Landstingsforordning nr. 4 af 28. april 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 12 af 1. november 1982 om hjælp til børn og unge.

Landstingsforordning nr. 5 af 28. april 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 3 af 20. oktober 1983 om hjælp til personer med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap.

Landstingsforordning nr. 6 af 28. april 1988 om institutioner med særlige formål for voksne.

Landstingsforordning nr. 7 af 28. april 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 7 af 28. oktober 1982 om aldersrente og ældreinstitutioner.

Landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 9 af 21. september 1988 om ændring af Landstingsforordning om fritidsvirksomhed

Landstingsforordning nr. 10 af 18. oktober 1988 om ændring af landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation.

Landstingsforordning nr. 11 af 16. december 1988 om arbejdsformidling.

Landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 en beskyttelse af miljøet.