Lovgivning

1981

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 3. april 1981 om tillægsbevillinger for 1981.

Landstingslov nr. 2 af 3. april 1981 om afholdelse af folkeafstemning om fortsat anvendelse af traktaterne om De europæiske Fællesskaber i Grønland.

Landstingslov nr. 3 af 3. april 1981 om tilskud til drift af elforsyningsanlæg i bygder.

Landstingslov nr. 4 af 2. oktober 1981 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 5 af 22. oktober 1981 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt.

Landstingslov nr. 6 af 26. oktober 1981 om Landstingsfinanslov for 1982 m.v.

Landstingslov nr. 7 af 26. oktober 1981 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter m.v.

Landstingslov nr. 8 af 16. oktober 1981 om Ilisimatusarfik (Inuit Institut).

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 19. januar 1981 om udstedelse af fiskeri- og fangstbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 27. januar 1981 om radio- og fjernsynskoncessioner til private eller offentlige sendeanlæg i lokale områder i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 18. marts 1981 om tilskud til etablering af el-, vand- og produktionsanlæg i bygderne.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 3. april 1981 om brancheudvalg.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 21. april 1981 om forretningsorden for landsplanudvalget.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 8. maj 1981 om bygningsmyndigheden i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 3. april 1981 om Jern- og metalområdet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 3. april 1981 om Bygge- og anlægsområdet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 3. april 1981 om Handels- og kontorområdet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 5. juni 1981 om licens til laksefiskeri på det grønlandske fiskeriterritorium i 1981.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 23. juli 1981 om uddannelsesstøtte ydet af Grønlands Hjemmestyre.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 2. juli 1981 om fredning af rensdyr i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 4. august 1981 om tidspunktet for den vejledende folkeafstemning om Grønlands tilhørsforhold til EF

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 10. september 1981 om udførsel fra og indførsel til Grønland af udryddelsestruede vilde dyr og planter samt produkter og dele deraf

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af  8. oktober 1981 om skatteudligning i 1982.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 22. oktober 1981 om licens til torskefiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 22. oktober 1981 om licens til rejefiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 12. november 1981 om rejefiskeri i området mellem 68º00' N og 69°15'N, øst for 56°00'W.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 25. november 1981 om opkrævning af afgift på fangst af ikke indhandlingspligtige rejer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 24. november 1981 om afgifter ved indførsel bil og fremstilling i Grønland af visse varer.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 2. februar 1981 om arealanvendelse, lands- og byplanlægning og bebyggelse