Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af  8. oktober 1981 om skatteudligning i 1982.

I henhold til § 83 i landstingslov om indkomstskat fastsættes:

 

§ 1. Til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenue pr. indbygger ydes der til nedennævnte kommuner i 1982 følgende tilskud:

Nanortalik 3.789.000 kr.
Julianehåb 2.158.000 kr.
Kangatsiaq 3.520.000 kr.
Egedesminde 1.242.000 kr.
Christianshåb 2.232.000 kr.
Jakobshavn 3.791.000 kr.
Godhavn 838.000 kr.
Upernavik 4.830.000 kr.
Thule 1.855.000 kr.
Angmagssalik 5.219.000 kr.
Scoresbysund 28.000 kr.

Stk. 2. Tilskuddene udbetales af landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved tillæg til de respektive måneders bloktilskud.

§ 2. Til dækning af de i § l fastsatte tilskud yder nedennævnte kommuner i 1982 følgende bidrag:
Ivigtut......................... 4.535.000 kr.
Godthåb................... 24.967.000 kr.
Stk. 2. Bidragene indbetales til landskassen med 1/12 i hver af årets måneder ved reduktion i de respektive måneders bloktilskud.
Stk. 3. Overstiger et bidrag efter stk. 2 en måneds bloktil skud, skal det beløb, hvormed bidraget overstiger månedens bloktilskud, indbetales til landskassen den 1. i den pågældende måned.
Grønlands Hjemmestyre, den 8. oktober 1981
Jonathan Motzfeldt

/

Ole Sinkbæk