Landstingslov nr. 6 af 26. oktober 1981 om Landstingsfinanslov for 1982 m.v.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 1982 fastsættes i bilag 1.

§ 2. For 1982 normeres under Grønlands Hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 2

§ 3. Overførsel af bevillinger fra budgettet for 1980 til budgettet for 1981 fastsættes i bilag 3.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens


Bilag 1 (findes ikke elektronisk)

Bilag 2 (pdf-format)

Bilag 3 (pdf-format)