Landstingslov nr. 7 af 26. oktober 1981 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter m.v.

 

§ 1.

I landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om indførselsafgifter m.v., som ændret ved landstingslov nr. 2 af 2. april 1980 og landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1980, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

"§ 1. Ved indførsel til afgiftsområdet, jfr. § 3, af nedennævnte varer, svares følgende afgifter, der tilfalder Grønlands Landskasse, jfr. dog § 2:

Nr. 1. Sukker af enhver art, herunder sirup og glykose pr.kg. 1 kr. 31 øre

Nr. 2. Chokolade og chokoladevarer af enhver art (ikke cacao), lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller, bonbons, bolsjer o.lign. såvel sukkerholdig som sukkerfrit pr.kg. 20 kr. 00 øre

Nr. 3. Øl
a) der indeholder 1 vægtprocent alkohol og derunder pr.enhed á 35 el. 0 kr. 58 øre
b) der indeholder over 1 og højst 1 3/4 vægtprocent alkohol pr.enhed á 35 cl. 1 kr. 15 øre
c) der indeholder over 1 3/4 vægtprocent alkohol og under 4 vægtprocent alkohol pr. enhed á 35 cl. 1 kr. 87 øre
d) der indeholder 4 vægtprocent alkohol og derover pr. enhed á 35 cl. 2 kr. 09 øre

Nr.4. Spirituosa og sprit undtagen fuldstændig denatureret sprit og sprit, der indføres til brug for sundhedsvæsenet i Grønland:
a) med et alkoholindhold af ikke over 60 rumprocent pr. liter 111 kr. 55 øre
b) andet pr. liter 172 kr. 50 øre

Nr . 5 . Alkoholholdig vin, herunder såvel druevin som rosinvin, cider og anden frugtvin samt mjød:
a) med et alkoholindhold af ikke over 14 rumprocent pr. liter 7 kr. 93 øre
b) andet pr. liter 28 kr. 75 øre

Nr.6. Cigarer, cerutter og cigarillos:
a) 3 gr. pr. stk. og derunder pr. stk. 0 kr.53,1 øre
b) over 3 gr. pr. stk. pr. stk 0 kr.63,5 øre

Nr.7. Cigaretter pr. stk. 0 kr.60,7 øre

Nr.8. Røgtobak:
a) Pladetobak, såkaldt cut plug, granuleret og lignende tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 mm pr. kg. 110 kr. 40 øre blandet pr. kg. 138 kr. 00 øre

Nr. 9. Cigaretpapir, incl. hylstre pr. stk. 0 kr. 10 øre

Nr.10. Kaffe, pulverkaffe og kaffekoncentrater pr.stk. 3 kr. 86 øre

Nr.11. The, pulverthe og thekoncentrater pr. stk. 4 kr. 60 øre

Nr.12. Mineralvand, sodavand, limonader, også kulsyreholdige, og andre ikke-alkoholdige drikkevarer undtagen drikkevarer fremstillet på basis af mælk og cacao samt frugt- og grøntsagssafter uden tilsætning af kulsyre pr.liter 2 kr. 00 øre

Nr.13. Knallerter, bortset fra invalideknallerter rekvireret gennem socialvæsenet i Grønland pr.stk. 2.300 kr. 00 øre

2. § 14 affattes således:
"§ 14. For overtrædelse af bestemmelserne i denne landstingslov eller af forskrifter, der udstedes i henhold til landstingsloven, kan idømmes bøde, ligesom varen eller et beløb, der svarer til dens værdi, kan konfiskeres."

 

§ 2.

Loven træder i kraft den 1. januar 1982.
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens


Rettelsesblad