Landstingslov nr. 3 af 3. april 1981 om tilskud til drift af elforsyningsanlæg i bygder.

 

§ 1. Grønlands Hjemmestyre kan yde tilskud til kommuner og andelsforeninger til drift af elforsyningsanlæg i de grønlandske bygder.
Stk. 2. Tilskuddet ydes til elforsyningsanlæg, som har modtaget tilskud til etablering jfr. lov nr. 299 af 14. juni 1974 om tilskud til Grønlands Landsråd og De grønlandske Kommuner m.v. eller jfr. landstingsvedtægt nr. 1 af 24. oktober 1979 om tilskud til etablering af el-, vand- og produktionsanlæg i bygderne.

§ 2. Tilskuddets formål er at nedbringe driftsomkostninger, således at taksterne for elforsyning kan nedbringes.

§ 3. Til grund for tilskuddet lægges de årlige driftsmæssige afskrivninger i elforsyningsanlæggene.
Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre fastsætter nærmere bestemmelser om at andre omkostningsarter kan lægges til  grund for tilskuddet.

§ 4. Tilskuddet anbringes i bank, sparekasse, i obligationer eller på anden vis efter Grønlands Hjemmestyres nærmere bestemmelser.

§ 5. Grønlands Hjemmestyre fastsætter nærmere bestemmelser om vilkårene for ydelse af tilskuddet.

§ 6. Tilskuddets størrelse fastsættes af Grønlands Hjemmestyre efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening.

§ 7. Landstingsloven træder i kraft ved offentliggørelsen.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. april 1981.
Jonathan Motzfeldt

/

Anders Andreassen