Landstingslov nr. l af 3. april 1981 om tillægsbevillinger for 1981.

 

§ 1. Grønlands hjemmestyres tillægsbevillinger for 1981 fastsættes i bilag 1.

§ 2. For 1981 nynormeres under Grønlands hjemmestyre de tjenestemandsstillinger, der er angivet i bilag 2.
Grønlands Hjemmestyre, den 3. april 1981
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens

Rettelsesblad


Bilag 1

Bilag 2