Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 4. august 1981 om tidspunktet for den vejledende folkeafstemning om Grønlands tilhørsforhold til EF

I medfør af § l i landstingslov nr. 2 af 3. april 1981 om afholdelse af folkeafstemning om fortsat anvendelse af traktaterne om De europæiske Fællesskaber i Grønland bestemmes:

 

§ 1. Datoen for den vejledende folkeafstemning fastsættes til tirsdag den 23. februar 1982.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 4. august 1981
Jonathan Motzfeldt

/

Gunnar Martens