Lovgivning

2012

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Kommunale forskrifter


Love:  

Offentliggjort

Titel


31.05.2012


Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012 om ændring af Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
(Indsættelse af § 68 stk. 2 i den grønlandske lovtekst)


31.05.2012

Inatsisartutlov nr. 2 af 29. maj 2012 om ændring af Inatsisartutlov om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer
(Klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn)

06.06.2012


Inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet
(præcisering af regnskabsbestemmelser m.v.)


06.06.2012


Inatsisartutlov nr. 4 af 4. juni 2012 om Greenland Oil Spill Response A/S


06.06.2012

Inatsisartutlov nr. 5 af 4. juni 2012 om ændring af Landstinglov om fiskeri .
(Indsættelse af ny bestemmelse om kvoteloft i det kystnære fiskeri efter hellefisk)

07.12.2012

Inatsisartutlov nr. 6 af 7. december 2012 om Finanslov for 2013

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2012 om ændring af Landstinglov om fiskerifinansieringspulje
(Undtagelse fra hovedreglen om at licensen bortfalder ved ophugning)

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 9 af 3. december 2012 om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Beskatning af vakantboliger, begrænsning af fradrag for renteudgifter og stramning af afskrivningsregler)

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 10 af 3. december 2012 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer
(Opdeling af vægtklasse)

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 11. af 3. december 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012 om ændring af Landstingslov om fiskeri
(Ændring af bestemmelser om betaling af gebyr samt indførelse af bestemmelse om rentebetaling ved manglende eller forsinket indbetaling af gebyr)

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 13 af 3. december 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 14 af 3. december 2012 om ændring af Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger
(Hjemtagelse af kompetencen til at planlægge for krig og truende udsigt til krig)

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2012 om ændring af Landstingslov om efterskoler
(Tilskud til udvekslingsophold)

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 18 af 3. december 2012 om ændring af Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.
(Tilskudsberegning, konsekvensændringer vedr. kommunal udlægning af PPR og vidtgående specialundervisning m.v.)

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 21 af 3. december 2012 om ændring af landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting
(Ændring af tidsfristen for optagelse på valglisten fra 6 uger til 3 uger)

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 22 af 3. december 2012 om ændring af inatsisartutlov om Greenland Oil Spill Response A/S
(Rettelse af § 11, stk. 4, i den grønlandske lovtekst)

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 23 af 3. december 2012 om Grønlands Råd for Menneskerettigheder

03.12.2012

Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

18.12.2012

Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter
 

18.12.2012

Inatsisartutlov nr. 26 af 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)
(Ændringer af regler om råstofmyndigheden, om småskala efterforskning og udnyttelse af mineraler, om indsamling og brydning af mineraler uden tilladelse og om samfundsmæssig bæredygtighed m.v.)
   

 

Bekendtgørelser:

Offentliggjort

Titel


03.02.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 2012 om licens og kvoter til fiskeri


03.02.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2, af 2. februar 2012 om kystnært fiskeri efter hellefisk


07.02.2012

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen

01.03.2012

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. februar 2012 om ikrafttrædelse af inatsisartutforordning nr. 2 af 2. december 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen
(Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne)

11.04.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 22. marts 2012 om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster


04.04.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 22. marts 2012 om kvoter for fiskeri i 2012


05.04.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning


24.05.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 24. maj 2012 om pension og efterløn til borgmestre og dennes ægtefælle og børn


13.07.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 11. juli 2012 om beskyttelse og fangst af moskusokser


29.07.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 23. juli 2012 om studie- og ordensregler for den gymnasiale uddannelse


02.08.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og udpegning af medlemmer til Børnerådet


02.08.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. august 2012 om fiskeri efter laks


12.08.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 8. august 2012 om import, salg, besiddelse og anvendelse af blyhagl


24.09.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 24. september 2012 om klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn


02.10.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 1. oktober 2012 om behandling og afgørelse af begæringer om aktindsigt


03.10.2012

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 3. oktober 2012 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

09.10.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 9. oktober 2012 om fritidsjagtbeviser


09.10.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. oktober 2012 om erhvervsjagtbeviser


18.10.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 18. oktober 2012 om børnetilskud


26.10.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. oktober 2012 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse


13.12.2012

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 13. december 2012 om uddannelsesstøtte.

02.01.2013

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 21. december 2012 om brugerbetaling på fiskeriområdet
   

 

Kommunale forskrifter:

Offentliggjort

Titel


13.01.2012


Vedtægt for Qaasuitsup Kommunia af 6. september 2011 om fiskeri efter hellefisk