Offentliggjort på www.nanoq.gl den 2. oktober 2012
 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 1. oktober 2012 om behandling og afgørelse af begæringer om aktindsigt

I medfør af § 15, stk. 3 i landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen fastsættes:

 

Behandling af begæring om aktindsigt

§ 1.  Formandens Departement kan i særlige tilfælde beslutte, at behandlingen og afgørelsen af en begæring om aktindsigt fremsat overfor Naalakkersuisut skal behandles af Formandens Departement.


Ikrafttræden

§ 2.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 8. oktober 2012, og finder anvendelse på begæring om aktindsigt fremsat før dette tidspunkt, som endnu ikke er færdigbehandlet den 8. oktober 2012.
Grønlands Selvstyre, den 1. oktober 2012
Kuupik Kleist

/

Peter Schultz