Offentliggjort på www.nanoq.gl den 1. marts 2012
 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. februar 2012 om ikrafttrædelse af inatsisartutforordning nr. 2 af 2. december 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen
(Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne)

I medfør af § 2, i inatsisartutforordning nr. 2 af 2. december 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne) fastsættes:  

 

§ 1.  Inatsisartutforordning nr. 2 af 2. december 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen træder i kraft den 1. januar 2012.
Grønlands Selvstyre, den 29. februar 2012
Palle Christiansen

/

Mikael Kristensen