Offentliggjort på

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/
Kundegoerelse_Lovgivning/2012.aspx

 7. december 2012

Inatsisartutlov nr. 6 af 7. december 2012 om Finanslov for 2013

 

§ 1. Grønlands Selvstyres indtægter og udgifter for 2013 fastsættes i bilag 1, bevillingsoversigt.

§ 2. Tekstanmærkninger for 2013 fastsættes i bilag 2, tekstanmærkninger.
Grønlands Selvstyre, den 7. december 2012.
Kuupik V. Kleist


Bilag 1

Bilag 2