Offentliggjort på

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/
Kundegoerelse_Lovgivning/2012.aspx

 3. december 2012

Inatsisartutlov nr. 22 af 3. december 2012 om ændring af inatsisartutlov om Greenland Oil Spill Response A/S
(Rettelse af § 11, stk. 4, i den grønlandske lovtekst)

 

§ 1  

I inatsisartutlov nr. 4 af 4. juni 2012 om Greenland Oil Spill Response A/S foretages følgende ændringer:


1.
  § 11, stk. 4, affattes således:
Stk. 4. Rettighedshavere og selskabet skal meddele alle oplysninger, som er nødvendige for, at Naalakkersuisut kan udføre et forsvarligt tilsyn efter stk. 2. Naalakkersuisut kan til gennemførelse af tilsyn omfattet af inatsisartutloven pålægge selskabet og rettighedshavere at give oplysninger på den måde og i den form, som Naalakkersuisut finder nødvendig.”

 

§ 2

Denne inatsisartutlov træder i kraft den 1. december 2012.
Grønlands Selvstyre, den 3. december 2012
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag