Offentliggjort på

http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/
Kundegoerelse_Lovgivning/2012.aspx

 den 3. december 2012

 

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2012 om ændring af Landstinglov om fiskerifinansieringspulje
(Undtagelse fra hovedreglen om at licensen bortfalder ved ophugning)

 

§ 1

I Landstingslov nr. 15 af 20. november 2006 om fiskerifinansieringspulje, som ændret ved blandt andet Inatsisartutlov nr. 13 af 2. december 2009 og senest ved Inatsisartutlov nr. 22 af 22. november 2011, foretages følgende ændringer:


1.
  I § 16 efter stk. 2 indsættes som stk. 3:
Stk. 3. § 16 stk. 2, 1. pkt. kommer ikke til anvendelse såfremt to eller flere fiskere sammen ansøger om ophugningstilskud til deres fartøjer, samtidig med at der sendes ansøgning om tilskud til fælles anskaffelse af 1 fartøj.”

2.  I § 16 efter stk. 3 indsættes som stk. 4:
Stk. 4.  Ophugningstilskud efter stk. 3, bevilges kun til fysisk ophugning.”

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2012.
Grønlands Selvstyre, den 3. december 2012.
Kuupik Kleist


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)