Offentliggjort på www.nanoq.gl den 2. august 2012
 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 30. juli 2012 om indstilling og udpegning af medlemmer til Børnerådet

I medfør af § 6, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd fastsættes:

 

Kapitel 1
Indstilling af kandidater til Børnerådet

§ 1.  Organisationer og foreninger m.v., der arbejder med børns vilkår kan indstille kandidater til Børnerådet.
Stk. 2.  Med organisationer og foreninger m.v. der arbejder med børns vilkår forstås organisationer og foreninger, der ikke er en del af det offentlige, dvs. organisationer og foreninger m.v., hvor det offentlige ikke har indflydelse. Organisationer og foreninger m.v. skal forstås bredt. Grundlæggende skal der være tale om et organiseret fællesskab, der har til formål at fremme en fælles interesse, og som giver dets medlemmer mulighed for at dyrke denne interesse. Foreningen eller organisationen m.v. skal arbejde med børns vilkår.

§ 2.  Offentlige myndigheder og offentlige og private institutioner for børn kan indstille kandidater til Børnerådet.
Stk. 2.  Med offentlige myndigheder forstås offentlige forvaltningsenheder, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af Selvstyret eller eksempelvis er departementer, styrelser og forvaltninger offentlige myndigheder. Domstolene, Inatsisartut og statens forvaltningsmyndigheder i Grønland falder udenfor.
Stk. 3.  Med offentlige og private institutioner for børn forstås eksempelvis skoler, døgninstitutioner for børn og unge, daginstitutioner, fritidshjem, væresteder m.v.

§ 3.  Naalakkersuisut offentliggør en liste med indstillingsberettigede offentlige myndigheder, offentlig og private institutioner og organisationer og foreninger m.v. Listen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
Stk. 2.  Listen, jf. stk. 1 offentliggøres, inden der udpeges nye medlemmer til Børnerådet, jf.  Inatsisartutlov om Børnetalsmand og Børneråd.

§ 4.  Såfremt en indstillingsberettiget myndighed, institution, organisation eller forening m.v., ønsker at indstille kandidater til Børnerådet, skal den indstillingsberettigede så vidt muligt indstille mindst 1 kandidat af hvert køn.
Stk. 2.  Den indstillingsberettigede kan frit vælge hvem, den ønsker indstillet. Den indstillede kandidat skal dog være fyldt 18 år.
Stk. 3.  Det skal fremgå af den indstillingsberettigedes indstilling på hvilken måde, de indstillede kandidater har indgående indsigt og faglig kompetence. Såfremt dette ikke fremgår af indstillingen, kan den indstillede kandidat ikke tages i betragtning.

§ 5.  Indstillingen af kandidater til Børnerådet skal sendes til Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling.
Stk. 2.  Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling offentliggør en frist for fremsendelse af indstilling af kandidater.

 

Kapitel 2
Udpegning af medlemmer til Børnerådet

§ 6.  Medlemmer af Børnerådet skal tilsammen repræsentere forskellige steder i landet. 

 

Kapitel 3
Ikrafttræden

§ 7.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. august 2012.
Grønlands Selvstyre, den 30. juli 2012.
Maliina Abelsen

/

Lise Lennert Olsen