Lovgivning

1990

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 15. maj 1990 om tidsfrist for fastsættelse af de skattemæssige fradrag for aldersrentemodtagere og erhvervsudygtighedsrentemodtagere for 1991.

Landstingslov nr. 2 af 17. maj 1990 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil.

Landstingslov nr. 4 af 16 maj 1990 om ændring af landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt.

Landstingslov nr. 5 af 14. maj 1990 om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland.

Landstingslov nr. 6 af 17. maj 1990 om optagelse af lån i udlandet.

Landstingslov nr. 7 af 17. maj 1990 om ændring af landstingslov nr. 11 af 21. november 1984 om erhvervsmæssigt fiskeri

Landstingslov nr. 8 af 17. maj 1990 om ændring af Landstingslov om udhandling og servering af stærke drikke.

Landstingslov nr. 9 af 18. maj 1990 om landstingstillægsbevillingslov I for 1990.

Landstingslov nr. 10 af 18. maj 1990 om arkivvæsen.

Landstingslov nr. 11 af 29. maj 1990 om ikke-erhvervsmæssig jagt og fiskeri.

Landstingslov nr. 12 af 6. september 1990 om ophævelse af landstingslov nr. 14 af 25. marts 1986 om en konsulentformidling i Grønland.

Landstingslov nr. 13 af 12. oktober 1990 om ændring af landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 14 af 18. oktober 1990 om landstingstillægsbevillingslov II for 1990.

Landstingslov nr. 15 af 18. oktober 1990 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 16 af 18. oktober 1990 om afgift af passagerflyvning internt i Grønland.

Landstingslov nr. 17 af 22. oktober 1990 om erhvervsmæssigt fiskeri.

Landstingslov nr. 18 af 23. oktober 1990 om ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd.

Landstingslov nr. 19 af 23 oktober 1990 om ændring af landstingsloven om kommunalbestyrelser og bygderåd m. v.

Landstingslov nr. 20 af 25. oktober 1990 om afgift på rejer.

Landstingslov nr. 21 af 25. oktober 1990 om finanslov for 1991 m.v.

Landstingslov nr. 22 af 25. oktober 1990 om ferie

Landstingslov nr. 23 af 29. november 1990 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 9. januar 1990 om optagelse af elever på en decentral grundlæggende erhvervsuddannelse (S.T.I.).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 25. januar 1990 om ophævelse af bekendtgørelse om prisstop for salg og servering af stærke drikke i restaurationer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 25. januar 1990 om fastsættelse af sommertid for årene 1990-1992.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 2. januar 1990 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 2. januar 1990 om regler for valg til de styrende organer, herunder valg af rektor og prorektor, ved Ilisimatusarfik.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 2. januar 1990 om fortabelse af studieplads ved Ilisimatusarfik.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 21. februar 1990 om kvoter for fiskeri i 1990.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 13. marts 1990 om sanering af uddannelsesgæld.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 22. marts 1990 om indførselsafgifter m.m.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. marts 1990 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 22. marts 1990 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer m.m.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 22. marts 1990 om begrænsning af hvalfangst.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 22. marts 1990 om fangst af sildepiskere.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 22. marts 1990 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 29. marts 1990 om servering af stærke drikke i skibe.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 29. marts 1990 om alkoholbevillinger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af lokaler til udhandling eller servering af stærke drikke.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 11. april 1990 om fiskeri i "rejekassen".

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 24. april 1990 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 8 af 21. oktober 1989, finanslovens konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 15. maj 1990 om Grønlands Stednavnenævn.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 15. maj 1990 om Grønlands Sprognævn.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 29. maj 1990 om ændring af bekendtgørelse nr. 14 af 22. marts 1990 om begrænsning af hvalfangst.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 12. juni 1990 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelsesstøtte.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 19. juni 1990 om udhandling af stærke drikke i bygder i Ilulissat kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 23. juni 1990 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i Illoqqortoormiut kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 7. juni 1990 om tilladelse til laksefiskeri i 1990.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. juni 1990 om fredning af rensdyr i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 2. juli 1990 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1991.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 20. juli 1990 om udhandling af stærke drikke i bygden Kangerluk, Diskofjord, i Qeqertarsuaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 31. juli 1990 om stop for udhandling cg servering af stærke drikke i Illoqqortoormiut Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 16. august 1990 om ophævelse af stop for udhandling og servering af stærke drikke i Illoqqortoormiut kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 27. august 1990 om normalvedtægt for andelsboligforeninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 27. august 1990 om godkendelsesprocedure ved andelsboligbyggeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 28. august 1990 om uddannelse af lærere til folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 28. august 1990 om uddannelse af lærere til folkeskolen; den decentrale læreruddannelse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 28. august 1990 om læreruddannelsens fag.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 6. september 1990 om ændring af bekendtgørelse nr. 28 af 7. juni 1990 om tilladelse til laksefiskeri i 1990.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 18. september 1990 om kommunal arbejdformidling og regulering af arbejdskrafttilgangen m.m.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 17. oktober 1990 om ændring af bekendtgørelse om kvoter for fiskeri i 1990.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 18. oktober 1990 om udhandling af stærke drikke i bygder i Tasiilaq kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 24. oktober 1990 om tilskud til erhvervsuddannelseskurser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 44 af 30. oktober 1990 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i Tasiilaq kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 45 af 1. november 1990 om A-indkomst.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 46 af 19. november 1990 om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 47 af 28. november 1990 om kirkegårdes indhegning, omgivelser m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 48 af 29. november 1990 om social førtidspension, personlige tillæg og modregning i sociale pensioner.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 49 af 18. december 1990 om fangst af store hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 50 af 18. december 1990 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 20. december 1990 om elevers forhold under erhvervsuddannelse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 52 af 20. december 1990 om nedsatte dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og om orlov og dagpenge ved adoption.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 53 af 28. december 1990 om kvoter for fiskeri i 1991.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 4. maj 1990 om erhvervsuddannnelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.

Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 1990 om omdannelse af Hjemmestyrets virksomheder til aktieselskaber.

Landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 4 af 18. maj 1990 om museums- og arkivvæsenet.

Landstingsforordning nr. 5 af 29. maj 1990 om ændring af landstingsforordning nr. 4 af 20. juni 1989 om andelsboliger.

Landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde.

Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober 1990 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Landstingsforordning nr. 8 af 22. oktober 1990 om sociale pensioner og ældreinstitutioner m.v.

Landstingsforordning nr. 9 af 25. oktober 1990 om erhvervsstøtte.

Landstingsforordning nr. 10 af 25. oktober 1990 om folkeskolen.