Lovgivning

1993

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 22. april 1993 om optagelse af lån i udlandet.

Landstingslov nr. 2 af 6. maj 1993 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 3 af 13. maj 1993 om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.

Landstingslov nr. 4 af 13. maj 1993 om ændring af landstingslov om havneafgift.

Landstingslov nr. 5 af 13. maj 1993 om landstingstillægsbevillingslov l for 1993.

Landstingslov nr. 6 af 13. maj 1993 om landsstyremedlemmers ansvarlighed. 

Landstingslov nr. 7 af 13. maj 1993 om ændring af landstingsloven om erhvervsmæssigt fiskeri.

Landstingslov nr. 8 af 13. maj 1993 om ændring af landstingslov om fåreavl.

Landstingslov nr. 9 af 13. maj 1993 om ændring af landstingslov om sanering af uddannelsesgæld.

Landstingslov nr. 10 af 15. oktober 1993 om tidsfrist for fastsættelse af de kommunale udskrivningsprocenter for 1994.

Landstingslov nr. 11 af 28. oktober 1993 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget, Landsstyret m.v. samt pension til tidligere medlemmer af Landsrådet, Landstinget, Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 12 af 28. oktober 1993 om ændring af landstingslov om et selskab til varetagelse af aktiviteter vedrørende mineralske råstoffer i Grønland.

Landstingslov nr. 13 af 28. oktober 1993 om optagelse af lån i udlandet.

Landstingslov nr. 14 af 28. oktober 1993 om ændring af landstingslov om havneafgift.

Landstingslov nr. 15 af 28. oktober 1993 om ændring af Landstingslov om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB).

Landstingslov nr. 16 af 28. oktober 1993 om ophævelse af landstingslov nr. 11 af 4. november 1991 om en konjunkturudligningsfond for fiskeriet i Grønland.

Landstingslov nr. 17 af 28. oktober 1993 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 18 af 28. oktober 1993 om landstingstillægsbevillingslov 2 for 1993

Landstingslov nr. 19 af 28. oktober 1993 om finanslov for 1994 m.v.

Landstingslov nr. 20 af 28. oktober 1993 om landstingstillægsbevillingslov 3 for 1993

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 14. januar 1993 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 18. januar 1993 om hjælp til børn og unge.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 2.februar 1993 om ændring af bilag l og 2 i landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 16. marts 1993 om visse undtagelser fra søtransportforordningen og tilladelse af visse former for søtransport af gods.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 17. marts 1993 om fastsættelse af sommertid for året 1993.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 30. marts 1993 om landets inddeling i sundhedsdistrikter.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 1993 om brugerbetaling i sundhedsvæsenet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 5. april 1993 om valg af fritidsnævn.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1993 om beskyttelse af ferskvandsressourcer og indvinding af ferskvand til drikkevand.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 22. april 1993 om biblioteksvederlag.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 13. maj 1993 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1994.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 4. juni 1993 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 14. juni 1993 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 1. juli 1993 om midlertidigt stop for udhandling og servering af stærke og svage drikke i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 20. juli 1993 om fiskeri i "rejekasserne"

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 22. juli 1993 om fredning af rensdyr i Vestgrønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 23. juli 1993 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 22. juli 1993 om tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt (erhvervsjægere)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 22. juli 1993 om ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt (fritidsjægere)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 29. juli 1993 om fangst af store hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 29. juli 1993 om fangst af hvid- og narhvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 12. august 1993 om midlertidigt stop for udhandling og servering af stærke og svage drikke i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af den 8. august 1993 om tilskud til etablering af fåreavlersteder.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26. august 1993 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 2. september 1993 om midlertidigt stop for udhandling og servering af stærke og svage drikke i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 9. september 1993 om betalingsjagt og -fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17. september 1993 om klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie- og kemikalieaffald.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 24. september 1993 om fiskeri i "rejekasserne"

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 24. september 1993 om kontrol med fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 30. september 1993 om afgift ved befragtning af gods.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 5. oktober 1993 om stop for udhandling og servering af stærke og svage drikke i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 28. oktober 1993 om indførselsafgifter m.m.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 28. oktober 1993 om bemandingen af grønlandske fiskefartøjer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 26. november 1993 om prøveforberedende enkeltfagsundervisning til folkeskolens afgangs- og udvidet afgangsprøve.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 15. november 1993 om sundhedsnævn og sundhedsplaner.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 1. december 1993 om støtte til sundhedsvidenskabelig forskning.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 (eksisterer ikke)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 13. december 1993 om uddannelsesstøtte.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 13. december 1993 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 5. oktober 1993 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 22. december 1993 om uddannelse af journalister.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 44 af 21.december 1993 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1994.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 45 af 16. december 1993 om fastsættelse af foranstaltninger for overtrædelse af ministerielle regulativer angående fredning af rensdyr i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 46 af 21. december 1993 om koncession for TELE Attaveqaatit A/S.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 47 af 22. december 1993 om kvoter for fiskeri i 1994.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 48 af 22. december 1993 om licens til fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 49 af 30. december 1993 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jf. landstingslov nr. 19 af 28. oktober 1993, finanslovens hovedkonto 20.17.02.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 11. maj 1993 om kommunale beskæftigelsesprojekter og løntilskud.

Landstingsforordning nr. 2 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige.

Landstingforordning nr. 3 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

Landstingsforordning nr. 4 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn.

Landstingsforordning nr. 5 af 11. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om institutioner med særlige formål for voksne.

Landstingsforordning nr. 6 af 13. maj 1993 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 7 af 13. maj 1993 om ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.

Landstingsforordning nr. 8 af 13. maj 1993 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen.

Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sundhedsassistent og sygeplejerske.

Landstingsforordning nr. 10 af 28. oktober 1993 om telekommunikation og teletjenester.

Landstingsforordning nr. 11 af 28. oktober 1993 om omdannelse af TELE Attaveqaatit til aktieselskab.

Landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab.

Landstingsforordning nr. 13 af 28. oktober 1993 om ændring af landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Landstingsforordning nr. 14 af 28. oktober 1993 om ændring af landstingsforordning om pensioner og ældreinstitutioner m.v.

Landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om kirken.

Landstingsforordning nr. 16 af 28. oktober 1993 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning.

Landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og zoonoser.

Landstingsforordning nr. 18 af 28. oktober 1993 om Misissueqqarnerit/Grønlands Forundersøgelser.