Lovgivning

1994

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 28. februar 1994 om ændring af landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

Landstingslov nr. 2 af 3. marts 1994 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 3 af 3. marts 1994 om ændring af forskellige afgiftslove.

Landstingslov nr. 4 af 3. marts 1994 om ændring af landstingslov om stempelafgift.

Landstingslov nr. 5 af 3. marts 1994 om landstingstillægsbevillingslov 1 for 1994 (eksisterer ikke elektronisk)

Landstingslov nr. 6 af 8. juni 1994 om Grønlands Naturinstitut.

Landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets Ombudsmand.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen

Landstingslov nr. 10. af 13. juni 1994 om ændring af forskellige afgiftslove.

Landstingslov nr. 11 af 13. juni 1994 om ændring af landstingslov om havneafgift.

Landstingslov nr. 12 af 13. juni 1994 om landstingstillægsbevillingslov 2 for 1994.

Landstingslov nr. 13 af 28. oktober 1994 om landstingstillægsbevillingslov 3 for 1994.

Landstingslov nr. 14 af 28. oktober 1994 om ændring af landstingslov om statistisk virksomhed i Grønland.

Landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil.

Landstingslov nr. 16 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer.

Landstingslov nr. 17 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om havneafgift.

Landstingslov nr. 18 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 19 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om Grønlands Ligestillingsudvalg.

Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.

Landstingslov nr. 21 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting.

Landstingslov nr. 22 af 3. november 1994 om kommunernes adgang til at investere i erhvervsmæssig virksomhed.

Landstingslov nr. 23 af 3. november 1994 om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen m.v.

Landstingslov nr. 24 af 3. november 1994 om tilskud til afvikling af uddannelsesgæld

Landstingslov nr. 25 af 3. november 1994 om finanslov for 1995 m.v.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 18. januar 1994 om ikrafttræden af § 24 stk. 2 og stk. 3. samt § 25 i landstingslov nr. 22 af 25. oktober 1990 om ferie.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 31. januar 1994 om licens til fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 11. marts 1994 om fastsættelse af sommertid for året 1994.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. marts 1994 om Borgerligt Ombud.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 22. marts 1994 om betingelser for opnåelse af støtte til enfamiliehuse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 22. marts 1994 om erhvervslokaler og erhvervsvirksomhed i boliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 22. marts 1994 om udbetaling af støtte til boligbyggeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 22. marts 1994 om forsikring af ejendomme, hvortil der ydes støtte efter landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 22. marts 1994 om tilskud til kommunale udlejningsboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 22. marts 1994 om beregning og betaling af terminsydelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. marts 1994 om boligbørnetilskuds indregning i opgørelser efter § 17 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 22. marts 1994 om udlejning af huse, hvortil der er ydet lån efter kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.14 af 28. marts 1994 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om udhandling af stærke drikke i bygder i Kangaatsiaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 8. april 1994 om fiskeri i "rejekasserne"

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 8. april 1994 om kystnært fiskeri efter rejer ved Vestgrønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 6. april 1994 om uddannelsen som kvalitetstekniker.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. maj 1994 om supplerende undervisning, særlig tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk samt modersmålsundervisning.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 11. maj 1994 om fangst af hvalros ved Grønland

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 11. maj 1994 om fangst af isbjørne i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 17. maj 1994 om normalundervisningsplaner for årgangsdelte og ikke-årgangsdelte skoler m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 18. maj 1994 om ændring af bekendtgørelse om koncession for Tele Attaveqaatit A/S.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. maj 1994 om fiskeri efter fjeldørred i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 6. juni 1994 om evaluering m.v. i folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 10. juni 1994 om ændring af bekendtgørelse nr. 23 af 26. maj 1994 om fiskeri efter fjeldørred i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 - 1994 (eksisterer ikke)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.27 af 23. juni 1994 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1995.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 27. juni 1994 om ændring af bekendtgørelse om studerende ved Grønlands gymnasiale Uddannelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 27.juni 1994 om betaling for deltagelse i fritidsundervisning.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 27. juni 1994 om valg til provstiudvalg m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 11. juli 1994 om rationering af alkoholholdige drikke i Avanersuaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 26. juli 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 25. august 1994 om fiskeri i "rejekasserne"

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 30. august 1994 om begrænsning af forurening fra virksomheder m.v., som ikke er særligt miljøgodkendt.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 9. september 1994 om fiskeri i "rejekasserne".

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 12. september 1994 om fåreholderuddannelsen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 12. september 1994 om grund- og afslutningskurser inden for søfarts- og fiskeriområdet.

Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 39 af 20. september 1994 om ændring af Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 29. september 1994 om indførselsafgifter m.m.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 7. oktober 1994 om udbud af arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed med finansiering fra hjemmestyret.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 28. september 1994 om tilskud til kommunale beskæftigelsesforanstaltninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 15. november 1994 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om arealanvendelse og planlægning.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 44 af 5. december 1994 om ikraftsættelse af visse bestemmelser (lovliggørelse af veksling) i landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 45 af 5. december 1994 om "enarmede tyveknægte".

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 46 af 16. december 1994 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om tilskud til kommunale udlejningsboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 47 af 16. december 1994 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning og betaling af terminsydelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 48 af 16. december 1994 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om udlejning af huse, hvortil der er ydet lån efter kapitel 4 i landstingsforordning om støtte til boligbyggeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 49 af 20. december 1994 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1995.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 50 af 21. december 1994 om levnedsmiddelvirksomheder.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 51 af 29. december 1994 om adgangskrav til videregående og højere uddannelser uden for Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 52 af 29. december 1994 om anvisning og udlejning af hjemmestyrets og kommunernes boliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 53 af 29. december 1994 om depositum i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 54 af 29. december 1994 om valg af afdelingsbestyrelser i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 55 af 29. december 1994 om beboerrepræsentation i et privatejet boligkvarter eller en privatejet ejendom.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 56 af 29. december 1994 om lejeberegning i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger .

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 57 af 29. december 1994 om beregning af boligareal.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 58 af 29. december 1994 om fremleje af værelser til logerende i hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 59 af 29. december 1994 om varmeregnskaber.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 60 af 29. december 1994 om ophævelse af lejemål i hjemmestyrets og kommunernes boliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 61 af 29. december 1994 om kvoter for fiskeri i 1995.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 62 af 29. december 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 63 af 29. december 1994 om hjælpeforanstaltninger til personer med vidtgående handicap.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 64 af 29. december 1994 om døgninstitutioner m.v. for børn og unge samt for personer med vidtgående handicap.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 65 af 29. december 1994 om kommunal dagpleje.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 1. marts 1994 om ændring af Landstingsforordning om folkeskolen.

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud.

Landstingsforordning nr. 3 af 13. juni 1994 om leje af boliger.

Landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøet.

Landstingsforordning nr. 5 af 3. november 1994 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer .

Landstingsforordning nr. 6 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 8 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om hjælp fra det offentlige.

Landstingsforordning nr. 9 af 3. november 1994 om aktivering af ledige.

Landstingsforordning nr. 10 af 3. november 1994 om ændring af landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Landstingsforordning nr. 11 af 3. november 1994 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.