Lovgivning

1992

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 28. marts 1992 om ændring af landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 2 af 28. marts 1992 om ophævelse af landstingslov om restaurationsafgift af salg og servering af stærke drikke.

Landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v.

Landstingslov nr. 4 af 7. april 1992 om ændring af landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

Landstingslov nr. 5 af 9. april 1992 om ændring af landstingslov om lotteriafgift.

Landstingslov nr. 6 af 9. april 1992 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil.

Landstingslov nr. 7 af 9. april 1992 om landstingstillægsbevillingslov l for 1992.

Landstingslov nr. 8 af 9. april 1992 om ændring af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Grønlands Landsstyre, Grønlands Landsting m.v.

Landstingslov nr. 9 af 9. april 1992 om ændring af landstingslov om udhandling og servering af stærke drikke.

Landstingslov nr. 10 af 29. april 1992 om ændring af Landstingslov om erhvervsmæssig fangst og jagt.

Landstingslov nr. 11 af 29. april 1992 om ikke-erhvervsmæssig fangst, jagt og fiskeri.

Landstingslov nr. 12 af 30. oktober 1992 om ændring af Landstingslov om ferie.

Landstingslov nr. 13 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.

Landstingslov nr. 14 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingslov om stempelafgift.

Landstingslov nr. 15 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingslov om skattebegunstiget opsparing.

Landstingslov nr. 16 af 30. oktober 1992 om ophævelse af landstingslov om afgift af passagerflyvning internt i Grønland.

Landstingslov nr. 17 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingslov om afgift af motorkøretøjer.

Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer.

Landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift.

Landstingslov nr. 21 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 22 af 30. oktober 1992 om landstingstillægsbevillingslov 2 for 1992

Landstingslov nr. 23 af 30. oktober 1992 om udhandling og servering af alkoholholdige drikke.

Landstingslov nr. 24 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsloven om erhvervsmæssigt fiskeri.

Landstingslov nr. 25 af 30. oktober 1992 om ekspropriation.

Landstingslov nr. 26 af 30. oktober 1992 om finanslov for 1993 m.v.

Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.

Landstingslov nr. 28 af 30. oktober 1992 om konkurrence.

Landstingslov nr. 29 af 30. oktober 1992 om ændring af Landstingslov om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 23. april 1992 om uddannelsen som aalisakkerisuuneq (fiskeindustritekniker).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 23. april 1992 om uddannelsen som biologassistent.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 22. maj 1992 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1993.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 29. maj 1992 om tidsrum for udhandling og servering af stærke drikke.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 29. maj 1992 om rationering af stærke drikke i Avanersuaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. juni 1992 om Nationalparken i Nord- og Østgrønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 19. juni 1992 om evaluering m.v. i folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. juni 1992 om de afsluttende prøver m.v. i folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 19. juni 1992 om fangst af hvid- og narhvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 19. juni 1992 om fangst af store hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 19. juni 1992 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 25. juni 1992 om normalvedtægt for andelsboligforeninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 16. juli 1992 om tilladelse til erhvervsmæssig fangst og jagt (erhvervsjægere)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 16. juli 1992 om jagtbevis ved ikke-erhvervsmæssig fangst og jagt (fritidsjægere)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 17. juli 1992 om garanti stillet af Grønlands Hjemmestyre for lån i pengeinstitutter i Grønland til uddannelsessøgende.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 20. juli 1992 om uddannelsesstøtte.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 21. juli 1992 om fredning af moskusokser i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 21. juli 1992 om ændring af bekendtgørelse nr. 29 af 7. juni 1990 om fredning af rensdyr i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 4. august 1992 om ændring af bekendtgørelse nr. 11 af 19. juni 1992 om fangst af store hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 5. august 1992 om studerende ved Grønlands gymnasiale Uddannelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 5. august 1992 om betaling for deltagelse i fritidsundervisning.

Hjemmestyrets Bekendtgørelse nr. 23 af 18. november 1992 om arealanvendelse og planlægning.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 28. september 1992 om afgiftsfri vareindførsel og om udførsel af varer fra Kangerlussuaq.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 2. oktober 1992 om fredning af isbjørne i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 12. oktober 1992 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse om beboerrepræsentation.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 5. november 1992 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 26. november 1992 om stop for udhandling og servering af stærke drikke i bygden Siorapaluk i Avanersuaq Kommune.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 27. november 1992 om tidsrum for udhandling og servering af stærke og svage drikke.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 27. november 1992 om servering af stærke og svage drikke i skibe.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 1. december 1992 om normering af tjenestemandsstillinger m. v. i folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 30. november 1992 om krisecentre.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 17. december 1992 om afgiftsfri indførsel af varer ved indrejse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 34 af 17. december 1992 om indførselsafgifter m.m.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 17. december 1992 om registrering af og kontrol med ind- og udførsel af varer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 17. december 1992 om havneafgift.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 37 af 17. december 1992 om afgift ved befragtning af gods.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 38 af 17. december 1992 om afgiftsfrihed i Kangerlussuaq.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 39 af 18. december 1992 om fremleje af værelser til logerende.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 17. december 1992 om kommunernes bidrag til den fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1993.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 41 af 18. december 1992 om fangst af store hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 42 af 18. december 1992 om rapportering ved fangst og anskydning af hvaler.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 43 af 18. december 1992 om kvoter for fiskeri i 1993.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 44 af 22. december 1992 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jf. landstingslov nr. 26 af 30. oktober 1992, finanslovens konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 45 af 21. december 1992 om udbetaling af pension ved ophold i offentlige døgninstitutioner m.v.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri.

Landstingsforordning nr. 2 af 9. april 1992 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger.

Landstingsforordning nr. 3 af 9. april 1992 om ændring af landstingsforordning om sociale pensioner og ældreinstitutioner m.v.

Landstingsforordning nr. 4 af 9. april 1992 om ændring af landstingsforordning nr. 3 af 17. maj 1990 om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 5 af 9. april 1992 om fritidsvirksomhed.

Landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1992 om forebyggelse og bekæmpelse af ildebrand.

Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation.

Landstingsforordning nr. 8 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.

Landstingsforordning nr. 9 af 30. oktober 1992 om hjælp til børn og unge.

Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsforordning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Landstingsforordning nr. 12 af 30. oktober 1992 om erhvervsstøtte.

Landstingsforordning nr. 13 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsforordning om biblioteksvæsen.

Landstingsforordning nr. 14 af 30. oktober 1992 om omdannelse af Kalaallit Niuerfiat.

Landstingsforordning nr. 15 af 30. oktober 1992 om Grønlands Postvæsen.

Landstingsforordning nr. 16 af 30. oktober 1992 om søtransport af gods til, fra og i Grønland.

Landstingsforordning nr. 17 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsforordning om arealanvendelse og planlægning.

Landstingsforordning nr. 18 af 30. oktober 1992 om ændring af landstingsforordning om forsyningsmæssige foranstaltninger.