Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 29
18. decembari 2003
Atuuttut

Pinngortitamik illersuineq pillugu Inatsisartut inatsisaat

Kapitali 1
Inatsisip siunertaa atuuffialu

 

§ 1. Inatsisartut inatsisaatigut Kalaallit Nunaanni pinngortitaq illersueqataaffigineqassaaq. Illersuineq pissaaq uumassusileqarfiit piujuaannarnissaat tunngavigalugu, mianersornissamik tunngavissat naapertorlugit aamma inuit inuunerminni atugarisaat aammalu uumasut naasullu piujuaannarnissaat ataqqillugit.
Imm. 2. Inatsisartut inatsisaanni pingaartumik anguniagaapput:
1) uumassusillit assigiinngitsut amerlassusiisa assigiinngiiaarnerisalu, tassunga ilaallutik uumassusillit kingornussisarnermut pisataat, uumasut aalajangersimasut, uumasut najugannaavi uumasoqarfiillu, illersorneqarnissaat,
2) uumassusileqarfinnik piujuaannartitsineq tunngavigalugu pisuussutinik uumassusilinnik iluaquteqarnissaq,
3) nunami nalillit pigiinnarnissaat paaqqutarinissaallu,
4) innuttaasut pinngortitami pisuussuteqaqisumi angalaarlutillu uninngaarsinnaanissaasa periarfissinneqarnissaat,
5) nunarsuarmioqatigiit pinngortitaq pillugu isumaqatigiissutaasa pisariaqarnera naapertorlugu Kalaallit Nunaanni inatsisiliornermi atuuttussanngortinneqartarnissaasa qulakkeerneqarnissaat.
Imm. 3. Tamatuma saniatigut Inatsisartut inatsisaatigut makku qulakkeerinneqataaffigineqassapput:
1) nunami imaanilu uumasut nujuartat, naasut uumasuaqqallu isaannarmik takuneqarsinnaan-ngitsut inuiaqatigiinnillu kalaallinit pigineqartut kingornussisarnermut timiminni pisataasa inuiaqatigiinnut iluaqutissanngortinneqarnissaat, aamma
2) pinngortitap inuillu peqqissusiisa uumassusillit kingornussisarnermut timiminni pisattamikkut allanngortitaasut iluaqutigineqarnerannut, atugaanerannut aqunneqarnerannullu atatillugu illersorneqarnissaat.

 

§ 2. Inatsisartut inatsisaat nunami imaanilu aalisarnikkut oqartussaaffigineqartumi atuuppoq. Kapitali 7, 8, 12, 13, 14 aamma 15 aalajangersakkanik imaqarput taamaallaat illoqarfiit nunaqarfiillu killeqarfiisa avataannut atuuttunik.

 

§ 3. Inatsisartut inatsisaat atuuppoq uumasunut nujuartanut, tassaasunut; uumasut miluumasut, timmissat aamma uumasut allat nunatsinni pinngortitami uumasuusut.
Imm. 2. Inatsisartut inatsisaat aalisakkanut, uillunut, kinguppannut aamma uumasunut allanut qimerloqanngitsunut, taratsumi imermilu uumasuusunut atuutinngilaq taamaattorli § 5, imm. 1, nr. 6 takuuk.
Imm. 3. Inatsisartut inatsisaat pinngortitami naasunut, aamma immami naasunut, atuuppoq.

 

§ 4. Pisuussutinik uumaatsunik, tassunga ilaallutik aatsitassat, misissueqqaarnernut, misissueqqissaarnernut iluaquteqarniarnernullu atatillugu pinngortitamut tunngatillugu illersuineq pillugu malittarisassiortarneq Inatsisartut inatsisaannut ilaatinneqanngilaq. Malittarisassat tamakkununnga tunngasut inatsisit suliarineqartartunut taamaattunut piginnaatitsissutit nalunaarutigineqarnerannut imaluunniit akuersissutinut tunngavigineqartut tunngavigalugit kiisalu tamakku oqartussaasutut ataatsimoortillugit suliarineqarnerannut atatillugu aalajangersarneqartassapput.

 

Kapitali 2
Uumasunik miluumasunik timmissanillu illersuineq

 

§ 5. Uumasut miluumasut aamma timmissat illersorneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput, taamatuttaaq makku pillugit:
1) Uumasunik aalajangersimasunik, uumasoqatigiinnik uumasoqatigiilluunniit ilaannik eqqissisimatitsineq.
2) Suiaassuseq, utoqqaassuseq angissuserlu tunngavigalugit piniarnermik malittarisassaqartitsineq.
3) Piffissanik piniarsinnaaffiusunik aalajangersaaneq.
4) Sumiiffinni erseqqinnerusumik killilikkani piniaqqusinnginneq.
5) Kalaallit Nunaanni tamarmi imaluunniit sumiiffinni erseqqinnerusumik killilikkani uumasunik miluumasunik kiisalu timmissanik pisassiissutinik aalajangersaasarneq.
6) Uumasut miluumasut timmissallu nerissaqarnissamut tunngavigisaannik illersuineq.
7) Pisortat aqutsinissaannut pilersaarutinik akuersissuteqartarneq.
8) Sumiiffinni erseqqqinnerusumik killilikkani aamma/imaluunniit piffissami aalajangersimasumi angalasoqaqqusinnginneq.
9) Sumiiffinni erseqqinnerusunik killilikkani aamma/imaluunniit piffissami aalajangersimasumi suliaqartoqaqqusinnginneq.
Imm. 2. Naalakkersuisut miluumasunik timmissanillu illersuinermut malittarisassiortillutik uumasut piaqqiornerminni iluatsitsinerpaanissaat qularnaarniartassavaat, aamma uumasut taakku piaqqiornermik nalaanni sapinngisamik eqqissisimatitaanissaat.
Imm. 3. Naalakkersuisut miluumasunik timmisanillu illersuinermut malittarisassiortillutik Piniarnermut Siunnersuisoqatigiit tusarniartassavaat.

 

§ 6. § 5 malillugu illersuineqaraluarpalluunniit Kalaallit Nunaata piniagassatigut pisuussutaasa nalunaarsorneqarnerannut atatillugu imaluunniit ilisimatuussutsikkut misissuinernut atatillugu piniarnissamut Naalakkersuisut akuersissuteqarsinnaapput.
Imm. 2. Inuit, suliffeqarfiit pisortalluunniit suliffeqarfii uumasunik timmissanillu kapitalimi matumani pineqartunik iluaquteqarniarsinnaatitaasut Naalakkersuisut piumaffigisinnaavaat uumasut timmissallu pisatik pillugit paasissutisseeqqullugit ilisimatuussutsikkut misissuinernut atatillugu. Inuit, suliffeqarfiit pisortallu suliffeqarfii taamatuttaaq Naalakkersuisut peqqusinnaavaat uumasut miluumasut timmissallu pisatik pillugit suugaluartunilluunniit paasissutisseeqqullugit ilisimatuussutsikkut misissuinermi atugassanik, imaluunniit piniarnerup allaffissornikkut aqunneqarnerani atugassanik.

 

Kapitali 3
Uumasunik allanik illersuineq

 

§ 7. Uumasut allat kapitali 2-mi taaneqanngitsut, ilaatigut sullernit uumasullu qimerloqanngitsut allat, illersorneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput, taamatuttaaq makku pillugit:
1) Uumasunik aalajangersimasunik, uumasoqatigiinnik uumasoqatigiilluunniit ilaannik eqqissisimatitsineq.
2) Kalaallit Nunaanni tamarmi imaluunniit sumiiffinni erseqqinnerusunik killilikkani piniaqqusinnginneq, aalisaqqusinnginneq katersueqqusinnginnerluunniit.
3) Piniariaatsinik, aalisariaatsinik katersueriaatsinillum aalajangersaaneq.
4) Pisortat aqutsinissaannut pilersaarutinik akuersissuteqartarneq.
5) Sumiiffinni erseqqinnerusumik killilikkani aamma/imaluunniit piffissami aalajangersimasumi angalaqqusinnginneq.
6) Sumiiffinni erseqqinnerusumik killilikkani aamma/imaluunniit piffissami aalajangersimasumi arlaannik igerlataqaqqusinnginneq.

 

§ 8. § 6 uumasunut kapitalimi matumani taaneqartunut taamatuttaaq atuuppoq.

 

Kapitali 4
Naasunik pinngortitami namminneerlutik naasartunik illersuineq

 

§ 9. Naasut pinngortitami namminneerlutik naasartut illersorneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput, taamatuttaaq makku pillugit:
1) Naasunik aalajangersimasunik, naasoqatigiinnik naasoqatigiilluunniit ilaannik eqqissisimatitsineq.
2) Piffissani aalajangersimasuni aamma/imaluunniit sumiiffinni erseqqinnerusumik killilikkani naasunik pinngortitami nammineq naasartunik katerseqqusinnginneq.
3) Pisortat aqutsinissaannut pilersaarutinik akuersissuteqartarneq.
4) Sumiiffinni erseqqinnerusumik killilikkani aamma/imaluunniit piffissami aalajangersimasumi angalasoqaqqusinnginneq.
5) Sumiiffinni erseqqinnerusumik killilikkani aamma/imaluunniit piffissami aalajangersimasumi arlaannik igerlataqaqqusinnginneq.

 

§ 10. § 9 malillugu illersuisoqaraluarpalluunniit Naalakkersuisut naasunik pinngortitami namminneerlutik naasartunik ilisimatuussutsikkut misissuinernut atatillugu katersuinissamut akuersissuteqarsinnaapput.

 

Kapitali 5
Nunaminertanik kiisalu tatsinik imartanillu eqqissisimatsineq


Siunertaq

 

§ 11. § 1-mi siunertat taaneqartut isumaginissaat siunertaralugu Naalakkersuisut kapitalimi matumani malittarisassat malillugit nunaminertat aamma tatsit imartallu eqqissisimatinneqarnissaat aalajangersinnaavaat, tamatumani imaq aalisarnikkut oqartussaaffigisaq ilanngullugu.
Imm. 2. Eqqissisimatitsinerni anguniarneqassaaq sapinngisamik uumasoqarfiit avatangiisaasalu sukumiinerusumik killilikkat illersorneqarnissaat.

 

Eqqissisimatitsinissat suliassiissutigineqartarnerat

 

§ 12. Eqqissisimatitsinissaq Naalakkersuisunit suliassanngortinneqarsinnaavoq, imaluunniit kommunalbestyrelsip susassaqartup imaluunniit peqatigiiffiup, suliniaqatigiiffiup assigisaasaluunniit Naalakkersuisunit akuerineqarsimasup eqqissisimatitsinissamik siunnersuummik Naalakkersuisunut saqqummiussaqarneratigut.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu peqatigiiffik, suliniaqatigiiffik assigisaaluunniit eqqissisimatitsinissamik suliassanngortitsinissamut akuerineqarsinnaavoq, peqatigiiffik il.il. pineqartoq Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqarpat sinniisuutitaqarpalluunniit, sulinerminut malittarisassaqarpat ilaasortallu allattorsimaffiannik peqarpat.
Imm. 3. Eqqissisimatitsinissamik siunnersuummi kommunalbestyrelsimit imaluunniit peqatigiiffimmit, suliniaqatigiiffimmit assigisaannilluunniit saqqummiunneqartumi minnerpaatut nalunaarneqarsimassapput sumiiffik eqqissisikkusutaq, atuisinnaatitaanermut pisinnaatitaaffiit siunnersuummit attorneqartussat, kiisalu siunnersuutip siunertaanut tunngavilersuutinullu nassuiaat.
Imm. 4. Naalakkersuisut aalajangissavaat eqqissisimatitsinissamik siunnersuut kommunalbestyrelsimit imaluunniit peqatigiiffimmit, suliniaqatigiiffimmit assigisaannilluunniit saqqummiunneqartoq ingerlateqqinneqassanersoq. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsi imaluunniit peqatigiiffik, suliniaqatigiiffik assigisaaluunniit siunnersuuteqarsimasoq aalajangiinerup inerneranik ilisimatissavaat.
Imm. 5. Eqqissisimatitsinissamik suliap ingerlateqqinneqarnissaanik Naalakkersuisut aalajangiineri naammagittaalliuutigineqarsinnaanngillat.

 

Eqqissisimatitsinissap suliarineqarnera

 

§ 13. Naalakkersuisut eqqissisimatitsinissamik suliamik aallartitsippata imaluunniit kommunalbestyrelsimit imaluunniit peqatigiiffimmit, suliniaqatigiiffimmit assigisaannilluunniit eqqissisimatitsinissamik siunnersuutip ingerlateqinneqarnissaanik aalajangiippata innuttaasut eqqissisimatitsinissamik siunnersuummik ilisimatinneqassapput tusagassiutitigut nuna tamakkerlugu saqqummersartutigut, pisariaqarpallu najukkani paasissutissanik siammarterutitigut ilisimatitsinikkut.
Imm. 2. Inuit, ingerlatseqatigiiffiit, oqartussat, suliffeqarfiit suliniaqatigiiffiillu il.il. siunnersuut malillugu nunaminertamik atuisinnaatitaasut, kommunalbestyrelsit pineqartut kiisalu peqatigiiffiit, suliniaqatigiiffiit assigisaallu siunnersuummi annertuumik soqutigisaqarsorinartut siunnersuut pillugu immikkut ilisimatinneqassapput.
Imm. 3. Imm. 1-2 malillugit ilisimatitsissutini aalajangerneqassaaq akerliliilluni nalunaarutaajunnartut taarsiiffigineqarnissamillu piumasaqaataajunnartut saqqummiun-neqarnissaannut sivikinnerpaamik qaammatinik marlunnik piffissalerlugit killiligaasut.
Imm. 4. Imm. 3-mi piffissamik killiliilluni aalajangersakkap iluani taarsiiffigineqarnissamik piumasaqaammik saqqummiussisoqarsimanngippat kingusinnerusukkut eqqissisimatitsinermik pissuteqartumik annaasaqarnerup kingunerisaanik taarsiissuteqartoqarsinnaanngilaq.

 

Inaarutaasumik eqqissisimatitsinissamik siunnersuutip inatsisitigut sunniutissai

 

§ 14. Nalunaartussaanerup § 13-imi taaneqartup saqqummerneraniit eqqissisimatitsinissamut siunniunneqartumut tunngatillugu pinngitsoortitsisinnaasunik akornutaasinnaasunilluunniit iliuuseqartoqassanngilaq.

 

Taarsiiffigineqaqqusinnaaneq

 

§ 15. Naalakkersuisut piginnaatitaapput pigisanik arsaarinnissuteqarnikkut pigisanik aalaakkaasunik, inatsisartut inatsisaat manna malillugu eqqissisimatitsinissap anguneqarnissaanut pisariaqartinneqartunik, pissarsinissaminnut. Arsaarinninneq pissaaq arsaarinnittarneq pillugu inatsisartut inatsisaanni malittarisassat malillugit.

 

Eqqissisimatitsinerup piviusunngortinneqarnera tamanullu nalunaarutigineqarnera

 

§ 16. Piffissamik killiliineq § 13-imi taaneqartoq qaangiuppat Naalakkersuisut aalajangiiffigissavaat eqqissisimatitsinissaq piviusunngortinneqassanersoq. Eqqissisimatitsineq pillugu aalajangiineq uku pillugit aalajangersakkanik imaqassaaq:
1) Eqqissisimatitsinerup siunertaa.
2) Eqqissisimatitsinerup annertussusia.
3) Eqqissisimatisinermi malittarisassat sukumiinerusut.
4) Eqqissisimatitsinerup piviusunngortinnissaanut atuisut imaluunniit kommunalbestyrelsip pineqartup iliuuserineqarsinnaasutut aalajangiiffigisassaat.
5) Eqqissisimatitsinermi aalajangersakkat malinneqarnerannik nakkutilliineq.
6) Paaqqutarinninnermut qanoq iliuusaasinnaasut naammassineqarnissaat.
7) Eqqissisimatitsinermi aalajangersakkat saneqqunneqarnissaannut immikkut akuersissuteqartarneq.
8) Pisortat ingerlatsinissaannut pilersaarusiorneq.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu Naalakkersuisut aalajangiinerat sapinngisamik piaarnerpaamik tusagassiutini nuna tamakkerlugu saqqummersartuni pisariaqartitsinerlu malillugu najukkani paasissutissanik siammarterutitigut saqqummiunneqassaaq. Inuit, oqartussat, peqatigiiffiit, suliniaqatigiiffiit assigisaallu § 13-imi, imm. 2-mi taaneqartut Naalakkersuisut immikkut ilisimatissavaat.

 

Eqqissisimatitsinerit atorunnaarsitaaneri aammalu allanngortinneqarneri

 

§ 17. Eqqissisimatitsineq inatsisip atulernerata kingornatigut atorunnaarsinneqartoq allanngortinneqartorluunniit eqqissisimatitsinerup piviusunngortinneqarnerani suleriaatsit malillugit suliarineqassaaq.
Imm. 2. Imm. 1 aamma atuuppoq eqqissisimatitsinernut inatsisip atuutilinnginnerani Naalakkersuisut atulersissimasaannut.
Imm. 3. Kommunini eqqissisimatitsinerit inatsisip atuutilinnginnerani Naalakkersuisut akuersinerisigut pisimasut atorunnaarsinneqarsinnaapput Naalakkersuisut tamanna taperserpassuk. Kommunini eqqissisimatitsinerit allat kommunalbestyrelsimit pineqartumit atorunnaarsinneqarsinnaapput, Naalakkersuisut ilisimatillugit. Kommunalbestyrelsi pisussaavoq kommunimi eqqissisimatitsinerit atorunnaarnerat pillugu innuttaasut ilisimatissallugit.
Imm. 4. Imm. 1-imi periusissat taaneqartut malinngikkaluarlugit, inatsisartut inatsisaata matuma atuutilinnginnerani imaluunniit atuutilereernerani eqqissisimatitsinernut atatillugu paaqqutarinninnissamut iliuusissanik aallartitsinissamut Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput.

 

Eqqissisimatitsinerit pillugit naammagittaalliuutit

 

§ 18. Naalakkersuisut eqqissisimatitsinissamik tapersersuiniaratik aalajangernerat kiisalu Naalakkersuisut § 16 malillugu aalajangerneri naammagittaalliuuteqartarfittut ataatsimiititaliamut § 55, imm. 1-imi taaneqartumut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.
Imm. 2. Naammagittaalliorsinnaatitaapput,
1) atuisut, § 16, imm. 2, oqaaseqatigiit aappaat naapertorlugu aalajangiinermik nassinneqartussat,
2) kommunini oqartussat, soqutigisamikkut siunnersuummit eqqorneqartussat, aamma
3) peqatigiiffiit, suliniaqatigiiffiit assigisaallu § 12, imm. 1-imi akuerineqartutut, soqutigisamikkut siunnersuummit eqqorneqartussat.
Imm. 3. § 55, imm. 4-6 taamatuttaaq atorneqassapput.

 

Kapitali 6
Pinngortitap pinnguisai

 

§ 19. Pinngortitap pinnguisai naasunit, uumasunit ujaqqanilluunniit pisut ilisimatuussutsikkut imaluunniit saqqummiunneqarnermikkut immikkut naleqarluartut, tamatumani ilanngullugit ujaranngorsimasut, nunap ikiariissaarneri imaluunniit qissiat sermimik poorsimasut, saarnit, kiisalu ullorissap anai inuiaqatigiit kalaallit pigaat.
Imm. 2. Pinngortitap pinnguisai nassaat imm. 1-imi pineqartut Nunatta Katersugaasivianut Allagaateqarfianullu nalunaarutigineqassapput tunniunneqarlutilluunniit.

 

§ 20. Pinngortitap pinnguisaasa illersorneqarnissaannut Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

 

Kapitali 7
Asimi pinngortitat illersukkat

 

§ 21. Pinngortitami immikkut ittut makkua illoqarfiit nunaqarfiillu killeqarfiisa avataanniittut illersugaapput taamalu pissusaat allanngorteqqusaanatik:

1) Tatsit tarajuusumik imeqartut aamma tatsit tarajornitsuusut.
2) Puilasut kissartut.
Imm. 2. Imermik pisarsiniarluni suliat imm. 1-imi inerteqqummut ilaatinneqanngillat.

 

§ 22. Pinngortitami immikkut ittut § 21-mi taaneqartut nalunaarsorneqarnerannik killilersorneqarnerannillu imaqartunik Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.
Imm. 2. Pinngortitami immikkut ittut § 21-mi taaneqartut nalunaarsornerat pillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

 

§ 23. Pissutsini immikkut ittuni Naalakkersuisut § 21-mi aalajangersakkat saneqqunneqarnissaat akuerisinnaavaat.

 

§ 24. Pinngortitami immikkut ittut § 21-mi taaneqanngitsut illersugaanissaat pillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput. Tamatumunnga atatillugu pinngortitanik taamaattunik allaaserinnittunik killiliisunillu, kiisalu tamakku nalunaarsugaanissaat pillugit Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

 

Kapitali 8
Asimi illersuutitut killigititat

 

§ 25. Illoqarfiit nunaqarfiillu killeqarfiisa avataanni pinngortitami immikkut ittunit ataani taaneqartunit 100 meterinik qaninnerusumi illunik inissiisoqassanngilaq, naasunik orpinnilluunniit ikkussuisoqassanngilaq, naatitsisoqassanngilaq kussiortoqaranilu imaluunniit allatigut nunap pissusia allanngortinneqassanani:
1) Tatsit tarajuusumik imeqartut aamma tatsit tarajornitsuusut.
2) Kuuit.
3) Puilasut kissartut.
Imm. 2. Kuuit imm. 1, nr. 2-mi pineqartut eqqarsaatigalugit tassani taamaallaat pineqarput kuuit eqaloqarfiusut.
Imm. 3. Imermik pissarsiniarluni suliat imm. 1-imi inerteqqummut ilaatinneqanngillat.

 

§ 26. Illoqarfiit nunaqarfiillu killeqarfiisa avataanni sissamiit 100 meterinik qaninnerusumi illunik inissiisoqassanngilaq, naasunik orpinnilluunniit ikkussuisoqassanngilaq, naatitsisoqassan-ngilaq kussiortoqaranilu imaluunniit allatigut nunap pissusia allanngortinneqassanani.

 

§ 27. Nunalerinermik ingerlatat §§ 25 aamma 26-mi malittarisassanut ilaanngillat.
Imm. 2. §§ 25 aamma 26-p aamma nunalerinermik ingerlatanut atuunnissaannik Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

 

§ 28. Ingerlatat atortussiassat aatsitassanit pisut pillugit inatsimmi inatsisitigut tunngaveqartinneqartut §§ 25-mi aamma 26-mi malittarisassani pineqanngillat.

 

§ 29. Illuaqqanik piniariartarfinnik aamma annanniarfiusinnaasunik ataasiakkaanik inissiinerit § 26-mi inerteqquteqarnermi pineqanngillat.

 

§ 30. Sunngiffimmi takornarianullu illuaqqat §§ 25-mi 26-milu inerteqquteqarneq apeqqutaatinnagu pinngortitami immikkut ittuni taaneqartuni sinerissamiillu 100 meterinik qaninnerusumi inissinneqarsinnaapput, tamanna asimut pilersaarusiami aalajangersarneqarsimappat.
Imm. 2. Kommunit ileqqoreqqusaanni imaluunniit asimut pilersaarusiami aalajangerneqarsinnaavoq, sunngiffimmi takornarianullu illuaqqat §§ 25-mi 26-milu pinngortitami immikkut ittuni sinerissamiillu 100 meterinik qaninnerusumi inissinneqartassasut.

 

§ 31. Pissutsini immikkut ittuni Naalakkersuisut §§ 25-mi 26-milu aalajangersakkat atortinngitsoorsinnaavaat.

 

§ 32. Naalakkersuisut illoqarfiit nunaqarfiillu killeqarfiisa avataanni pinngortitami immikkut ittut §§ 25-mi 26-milu taaneqanngikkaluartut illersuutitut killeqarnissaat pillugu malittarisassiorsinnaapput.

 

Kapitali 9
Uumasut nujuartat naasullu pinngortitami namminneerlutik naasartut allamut nuunneqartarnerat, pigineqartarnerat, eqqunneqartarnerat anninneqartarnerallu il.il. nioqqutigineqarnerallu

Nuussisarneq pigisaqartarnerlu il.il.

 

§ 33. Uumasut, naasut uumasuaqqallu isaannarmik takuneqarsinnaanngitsut nunatsinni pinngortitami imminni pioriinngitsut pinngortitami allamut nussoqqusaanngillat kinguaassiortinneqassanatilluunniit. Pinngortitamut kingunerisinnaasai pillugit naliliineq tunngavigalugu Naalakkersuisut § 41-p assinganik allamut nussuinissamut kinguaassiortitsinissamullu akuersissuteqarsinnaapput. Akuersinermut tunngatillugu Naalakkersuisut pinngortitap illersorneqarnissaa pillugu piumasaqaatinik aalajangersaasinnaapput.
Imm. 2. Imm. 1-imi inerteqqut aamma atuuppoq uumasunut nujuartanut Kalaallit Nunaata avataaneersunut, uumasoq pineqartoq Kalaallit Nunaanni qangaaniilli nujuartatut uumasooreerpat. § 41-mut naapertuuttumik pinngortitamut sunniutissanik naliliineq tunngavigalugu uumasut taamaattut Kalaallit Nunaannut nuunneqarsinnaarinik nersutaatigineqarsinnaanerinullu Naalakkersuisut akuersissuteqarsinnaapput.
Imm. 3. Naalakkersuisut iliuuseqarsinnaapput uumasut, naasut aamma uumasuaqqat isaannarmik takuneqarsinnaanngitsut imm. 1-imi taaneqartut nungusarneqarnissaat siunertaralugu, tassa akuerineqanngitsumik allamut nussorneqarsimappata, tikissunneqarsimappata, imaluunniit imminni siaruarsimappata nunatsinni uumasunut nujuartanut, naasunut uumasuaqqanullu isaannarmik takuneqarsinnaanngitsunut maaneerersunut navianartorsiortitsisinnaasumik.
Imm. 4. Imm. 1-imi uumasut naasullu taaneqartut tikissunneqarsinnaanerat pinngitsoortinniarlugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.
Imm. 5. Uumasut nujuartat naasullu Kalaallit Nunaanni sumiiffimmiit sumiiffimmut allamut taamaallaat nuunneqarsinnaapput siammarneqarsinnaallutillu Naalakkersuisut akuersinerisigut.
Imm. 6. Naasut maaniinnaq naasartut Kalaallit Nunaata iluani allamut nuunneqartarnerat ikkussorneqartarnerallu pillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

 

§ 34. Kalaallit Nunaanni uumasut miluumasut nujuartat, timmissat aalisakkallu ungalusat iluini uumasuutigineqarnissaat aatsaat Naalakkersuisut akuersinerisigut pisinnaavoq.

 

Eqqussineq nunanullu allanut annissineq il.il.

 

§ 35. Uumasut nujuartat naasullu, kiisalu taakkua ilaasa iluaqutigineqarnerisa aqunneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput, tamatumani ilanngullugu malittarisassiorfigisinnaallugit allaniit eqqussuineq, nunanut allanut annissuineq, nioqquteqarneq, aanaveersaganngorlugit toqqortaqarneq, nalunaarsuineq nalunaaqutsersuinerlu. Malittarisassani pineqarsinnaapput uumasut naasullu nunatsinneersut nunanilluunniit allaneersut.

 

Nioqquteqarneq pigisaqarnerlu

 

§ 36. Uumasut naasullu Kalaallit Nunaanni eqqissisimatitaalluinnartut taakkuluunniit ilaat nioqqutigeqqusaanngillat pigisareqqusaanatillu. Pissutsinili immikkut ittuni Naalakkersuisut inerteqqut taanna saneqqullugu akuersisinnaapput.
Imm. 2. Uumasunik naasunillu eqqissisitaalluinnartunik, taakkulu pisataassa ilaannik, tigumiaqarneq il.il. pillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput, aamma tamatumani:
1) Uumasut eqqissisimatitaalluinnartut toqungasut nassaarineqartut taakkualu pisataasa ilaat pinngitsoorani tunniunneqartussaanerat pillugu.
2) Pisuni allani imm. 1-mi taaneqanngitsunik tunniussisussaatitaaneq pillugu, taamatuttaaq inuup uumasoq eqqissisimatitaalluinnartoq napparsimanermik ajoqusersimanermilluunniit pissuteqartumik anniaateqarnissaa pinngitsoortinniarlugu toquttariaqalersimappagu.
3) Uumasunik eqqissisimatitaalluinnartunik nammineq toqusimasunik toqunneqarsima-suniilluunniit nassaanik nalunaarutiginnittussaatitaaneq pillugu.

 

Kapitali 10
Uumassusillit kingornussisarnermut pisataasigut pisuussutit

 

§ 37. Kalaallit Nunaanni uumassusillit kingornussisarnermut pisataasigut pisuussutinik, taakkuluunniit ilaannik, pissarsineq, katersuineq atuinerluunniit, imaluunniit pisuussutinik taamaattunik imaluunniit tamakku ilaannik Kalaallit Nunaannit annissineq inerteqqutaavoq, tamanna pillugu Naalakkersuisut akuersissuteqareersimanngippata.
Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersakkami pineqanngillat inatsimmi aalajangersakkat allat ataqqillugit pissarsineq, katersineq, atuineq annissinerluunniit, ingerlanneqartorlu
1) toqqaannartumik atuinissaq nerineqarnissarluunniit, immaqa suliareqqaarlugit, aamma inuussutissarsiornissaq siunertaralugit,
2) inuussutissarsiornerunngitsumik nammineq inuttulu nammineq siunertaqarluni imaluunniit.
Imm. 3. Imm. 1 malillugu akuersissuteqarnermi piumasaqaatit aalajangersarneqarsinnaapput pisuussutinik imm. 1 malillugu inuussutissarsiutigalugu ilisimatusarnikkullu iluaquteqarnikkut aningaasanik pissarsiat ilaasa naapertuuttut inuiaqatigiinnit kalaallinit, taamatuttaaq najukkani assigiinngitsuni najugalinnit immikkut attorneqartunit, pissarsiarineqarnissaat qulakkeerniarlugu pisariaqartinneqartutut isumaqarfigineqartut.
Imm. 4. Kalaallit Nunaata uumassusillit kingornussisarnermut pisataannik pisuussutaasa misissorneqarnerinut iluaqutigineqarnerinullu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

 

Kapitali 11
Uumassusillit kingornussisarnermut pisattamikkut allanngortitat

 

§ 38. Uumassusillit kingornussisarnermut pisattamikkut allanngortitat Kalaallit Nunaanni inerteqqutaapput. Tamannali atuutinngilaq uumassusilinnik taamaattunik eqqussuinermut atuinermullu, nakorsaatinut, akiuussutissanut, timip ilaanik nuussinermi atortunut katsorsaanermilu atortunut suugaluartunulluunniit ilaatinneqartunut kiisalu uumassusilinnut Inatsisartut inatsisaata matuma atuutilernerani inuussutissanik tunisassiornermut atorneqarsimasunut.
Imm. 2. Uumassusillit kingornussisarnermut pisattamikkut allanngortitatut paasineqassapput naasut, uumasut, uumasuaqqat tappiorannartut, cellit tunillannartulluunniit, kingornussisarnermut pisattanik nutaanik pissusissavimmissut pinngorsimanngitsunik akuugaasutut.
Imm. 3. Naalakkersuisut imm. 1-ip saneqqunneqarnissaanut siumoortumik immikkut ittumik akuersissuteqartoqarnissaa nalunaarutigisinnaavaat. Immikkut ittumik akuersissut periaatsit akuerisaasut malillugit ajoqusiisoqarsinnaaneranik naliliineq tunngavigalugu nalunaarutigineqassaaq. Naalakkersuisut immikkut ittumik akuersissuteqarnissamut piumasaqaatinik sukumiinerusunik aalajangersaassapput.
Imm. 4. Uumassusillit kingornussisarnermut pisataat allanngortitat misissorneqartarnerat iluaqutigineqartarnerallu pillugit Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput, taamatuttaaq uumassusilinnik taamaattunik eqqussuinermut, annissuinermut, allanut nuussisarnermut, tunitsivissarsiornermut taamaattuliortarnermullu tunngasunik.
Imm. 5. Uumassusilinnik kingornussisarnermut pisattamikkut allanngortitanik inuussutissanik tunisassiornermi atorneqartunik misissuineq pillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput, tamatumani aamma Inatsisartut inatsisaata atuutilernerata siorna tamakkuninnga atuisimaneq pillugu.

 

Kapitali 12
Pinngortitami angalaneq uninngaarnerlu

 

§ 39. Kikkulluunniit pinngortitami angalaarsinnaatitaapput uninngaarsinnaatitaallutillu.
Imm. 2. Imm. 1 sumiiffinnut eqqissisimatitsinissamik aalajangersakkani allatulluunniit kikkulluunniit angalanissaannut uninngaarsinnaanerannullu killilersuutinik aalajangersaavigineqarsimasunut atuutinngilaq.
Imm. 3. Kikkulluunniit pinngortitami angalaartut uninngaartulluunniit pinngortitami nalilinnut qajassuartumik isumatusaartumillu pissusilersussapput.
Imm. 4. Qaarsuni allattuinikkut titartaanikkulluunniit pinngortitaq kusanaallisarneqassanngilaq.
Imm. 5. Pinngortitami angalaarsinnaaneq uninngaarsinnaanerlu pillugit Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput, taamatuttaaq angallassissutit motoorillit atorneqartarnerat pillugu.
Imm. 6. Aaqqissugaasunik takornarniarluni angalaartitsisoqartillugu angalaarnernik taamaattunik aaqqissuisartut ilisimasortanik Kalaallit Nunaata pissusaanik aamma pinngortitamik illersuineq pillugu inatsisinik ilisimasalinnik atuisussaatitaanerat pillugu malittarisassiorsinnaapput.

 

Kapitali 13
Pinngortitamik paaqqutarinnineq pissuserisimasaatullu ilerseqqitsitsineq

 

§ 40. Sumiiffiit eqqissisimatitaanngitsut pissuserisimasaattut ilerseqqinnissaat paaqqutarineqar-nissaallu pillugit Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.
Imm. 2. Nunap ilusereriigaata taamatuttaaq sumiiffinni erseqqinnerusumik killilikkani naasut nu-nallu qaleriiaarnerisa illersorneqarnissaanut Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.
Imm. 3. Nunaminertat maanna nunaleriffittut atorneqartut aammalu siunissami nunaleriffinngor-sinnaasut sumiiffinni erseqqinnerusumik killilikkani nunaleriffiujunnaartussanngorlugit Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.
Imm. 4. Imm. 1-imi sumiiffinnut taaneqartunut aqutsinissamut pilersaarutit pillugit Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

 

Kapitali 14
Pinngortitamut sunniutaasussanik nalilersuineq

 

§ 41. Kinaluunniit annertuunik sanaartorniartoq allatulluunniit ittunik suliffeqarfiliorniartoq, nunap imaluunniit kangerluit immallu pissusiinut annertuumik allanngortitsisinnaasumik imaluunniit pinngortitamut, taamatuttaaq uumasunut nujuartanut naasunullu, annertuumik sunniuteqarsinnaasumik, inissiiniarluni pilersaarusiortoq suliassat aallartinnginneranni pinngortitamut sunniutaasussanik nalilersueqqaassaaq. Tamatumani suliassanut pilersaarutit kiisalu suliassat nunamut imaluunniit kangerlunnut immanullu aamma pinngortitamut suut kingunerissaneraat nassuiaatigineqassapput.
Imm. 2. Suliassat imm. 1-imi taaneqartut nunap pissusianut pinngortitamullu annertuumik ajoqusiisinnaasutut isumaqarfigineqarpata Naalakkersuisut aalajangiisinnaapput suliassat piviusunngortinneqassanngitsut. Naalakkersuisut aalajangiisinnaapputtaaq imm. 1 malillugu suliassat saqqummiunneqartut taamaallaat piviusunngortinneqarsinnaasut nunap imaluunniit kangerluit immallu aamma pinngortitap illersornissaanut Naalakkersuisut piumasaqaatitut aalajangersarsimasaat malinneqarpata.

 

§ 42. Suliassat atortussiassat aatsitassanit pisut pillugit inatsimmi inatsisitigut tunngavillit § 41, imm. 1-imi piumasaqaatinut ilaatinneqanngillat.

 

§ 43. Pinngortitamut kingunerisassat nalilersorneqarnissaat pillugu Naalakkersuisut malittarisassiussapput.

 

Kapitali 15
Takoqqusaarutit silaannarmiittut

 

§ 44. Illoqarfiit avataanni takoqqusaarutit pilerisaarutilluunniit silaannarmi inisseqqusaanngillat inuussutissarsiummut suliffeqarfimmulluunniit susassaqartumut toqqaannartumik atasuunngippata. Aaqqissuussigallarnernut il.il. sapaatit akunnerinik marlunnik sivisunerpaaffilinnut atatillugu silaannarmi takoqqusaarutit atugaanerat inerteqqummi matumani ilaatinneqanngilaq.
Imm. 2. Aaqqissuussigallarnernut il.il. atatillugu silaannarmi takoqqusaarutit ikkussuunneqarsimasut aaqqissuussineq naammassineqarniariarpat ikkussuisumit piiarneqassapput.
Imm. 3. Pissutsini immikkut ittuni Naalakkersuisut immikkoortoq 1-ip saneqqunneqarnissaanik immikkut akuersissuteqarsinnaapput.

 

Kapitali 16
Allaffissornikkut aqutsineq il.il.

Kommunit pisinnaatitaaffii

 

§ 45. Naalakkersuisut kommunalbestyrelsi ataaseq arlallilluunniit kommunalbestyrelsilluunniit tamaasa peqqusinnaavaat Inatsisartut inatsisaat manna malillugu Naalakkersuisut suliassaat erseqqinnerusumik killilikkat isumageqqullugit.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput kommunalbestyrelsit suliassanik isumaginninnissaat pillugu.

 

§ 46. Naalakkersuisut aalajangersinnaavaat nakkutilliineq § 52-imi taaneqartoq imaluunniit taassuma ilai erseqqinnerusumik killilikkat kommunalbestyrelsimit ataatsimit, kommunalbestyrelsinit arlalinnit imaluunniit kommunalbestyrelsinit tamanit ingerlanneqassasut.
Imm. 2. Naalakkersuisut imm. 1 naapertorlugu nakkutilliinerup ingerlanneqarnissaanut erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaapput.

 

§ 47. Kommunini ileqqoreqqusat Inatsisartut inatsisaat manna malillugu aalajangersarneqartut Naalakkersuisunit atuuttussanngortinneqartassapput.

 

§ 48. Kommunalbestyrelsit nalunaarutiginninnerat tunngavigalugu Naalakkersuisut kommunit ileqqoreqqusaat atuuttut, pinngortitamik illersuinermut tunngatillugu aalajangersakkanik imaqartut, nalunaarsussavaat. Paasissutissat Naalakkersuisunut nassiunneqassapput inatsisip matuma atuutilerneraniit ukioq ataaseq qaangiutsinnagu Naalakkersuisut ilitsersuutaat sukumiinerusut malillugit.

 

Nunat tamalaat akornanni pisussaaffiit

 

§ 49. Pinngortitap illersorneqarnissaa pillugu nunat tamalaat isumaqatigiissutaat naapertorlugit Kalaallit Nunaata pisussaaffiisa naammassineqarnissaannut Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

 

Pinngortitap illersorneqarnera pillugu siunnersuisoqatigiit

 

§ 50. Naalakkersuisut pinngortitap illersorneqarnera pillugu siunnersuisoqatigiinnik pilersitsisinnaapput inatsisip atuuffiata iluani apeqqutit pillugit Naalakkersuisunut siunnersuisartussanik. Naalakkersuisut siunnersuisoqatigiit katitigaanerat atuuffigisaasalu sivisussiat il.il. pillugit aalaja-ngersaassapput.

 

Akiliuteqartitsinerit

 

§ 51. Naalakkersuisut Inatsisartut inatsisaata allaffissornikkut aqunneqarnerani oqartussaasut aningaasartuutaannut matusissutissanik akiliuteqartitsisarneq pillugu malittarisassiorsinnaapput.

 

Kapitali 17
Nakkutilliineq il.il.

Nakkutilliineq

 

§ 52. Naalakkersuisut nakkutigissavaat Inatsisartut inatsisaata matuma inatsillu malillugu malittarisassiat malinneqarnissaat. Naalakkersuisuttaaq nakkutigissavaat eqqissisimatitsineq pillugu aalajangersakkat Inatsisartut inatsisaat malillugu atuutilersinneqarsimasut malinneqarnissaat.

 

Inatsisinik unioqqutitsinerit iluarsineqartarnerat

 

§ 53. Atuisinnaatitaasup kialluunniit pisussaaffigaa inatsisinik unioqqutitsinerit iluarsissallugit.
Imm. 2. Nakkutilliinermut oqartussaasut atuisinnaatitaasoq peqqusinnaavaat inatsisinik unioqqutitsineq iluarseqqullugu.

 

Pigisat il.il. tikinneqarsinnaanerat

 

§ 54. Inatsit malillugu oqartussat inuilluunniit oqartussanit taakkunannga taamaaliornissamut piginnaatitaasut, eqqartuussivimmit aalajangiinertaqanngitsumik, sapinngisamilli atuisinnaatitaanermik pigisaqartoq sioqqutsisumik ilisimateqqaarlugu, pigisanut nunaminertanullu il.il. atuisinnaatitaasup atorsinnaasaanut isersinnaapput, inatsisartut inatsisaat manna malillugu piginnaatitaaffitik naammassiniarlugit.
Imm. 2. Imm. 1 malillugu tikinnissinnaatitaanerup atornissaannut politiit pisariaqartitsineq malillugu ikiuutissapput.

 

Kapitali 18
Naammagittaalliorneq suliassanngortitsinerlu

Naammagittaalliorneq

 

§ 55. Naalakkersuisut Pinngortitap illersorneqarnera pillugu Naammagittaalliuuteqartarfimmik pilersitsissapput. Inatsisartut inatsisaat imaluunniit inatsisartut inatsisaat tunngavigalugu malittarisassiat naapertorlugit aalajangiinerit Pinngortitap illersorneqarnera pillugu naammagittaalliuuteqartarfimmut naammagittaalliuutigineqarsinnaapput.

Imm. 2. Naammagittaalliorsinnaatitaapput

1) aalajangiinermi pineqartoq,
2) kinaluunniit suliap inerneqarnerani nammineq inuttut annertuumilluunniit soqutigisaqartutut naatsorsuutigineqarsinnaasoq.
Imm. 3. Eqqissisimatitsineq pillugu suliani naammagittaaliuutinut § 18-mi malittarisassat atuupput.
Imm. 4. Ullormit aalajangiinermi pineqartup aalajangiineq pillugu nalunaarfigineqarfianiit sapaatit akunneri arfinillit naammagittaalliornissamut periarfissaapput.
Imm. 5. Naammagittaalliuuteqartarfittut ataatsimiititaliap aalajangiineri inaarutaapput.
Imm. 6. Naammagittaalliuuteqartarfittut ataatsimiititaliap aalajangiinerisa saqqummiunneqartarnerat pillugu Naalakkersuisut malittarisassiorsinnaapput.

 

§ 56. Naammagittaalliuut akuersissutinut, pisinnaatitsissutinut, peqqusissutinut inerteqqutinulluunniit unitsitsigallassutaasinnaavoq, naammagittaalliuuteqartarfittut ataatsimiititaliap aalajangiinerata saqqummiunneqarnissaata imaluunniit naammagittaalliuuteqartarfittut ataatsimiititaliap allamik aalajangiinissaata tungaanut.
Imm. 2. Taamaattoq oqartussat inerteqqummik peqqussummilluunniit aalajangiisuusut, pissutsit immikkut ittut pisariaqalersippassuk, peqqussummut inerteqqummulluunniit peqatigitillugu aalajangiisinnaapput tamanna malinneqassasoq naammagittaaliortoqaraluarpalluunniit. Aalajangiineq tamanna naammagittaalliuutigineqaraluarpalluunniit peqqussut inerteqqulluunniit malinneqassaaq naammagittaalliorfissatut oqartussat allamik aalajangiinissaasa tungaanut.

 

§ 57. Inatsisartut inatsisaat taannaluunniit malillugu malittarisassiat akuersissutip pisinnaatitsissutilluunniit atorneqarnissaannut illuliortiterneq sanaartornerluunniit piumasaasimappata suliat taamaattut aallartinneqarsinnaanngillat piffissaq naammagittaalliorfissaq § 55, imm. 3-mi taaneqartoq qaangiutsinnagu.
Imm. 2. Pissutsini immikkut ittuni aammalu qinnuteqareernikkut Naalakkersuisut akuersisinnaapput illuliortiterneq sanaartornerlu aallartinneqarsinnaasut piffissaq naammagit-taalliorfissaq naanngikkaluartoq. Taamatut pisinnaatitsineq naammagittaalliuutigine-qarsinnaanngilaq.

 

§ 58. Pinngortitap illersorneqarnera pillugu naammagittaalliuuteqartarfik pillugu Naalakkersuisut malittarisassiussapput, taamatuttaaq ataatsimiititaliap inuttalersugaanera, allattoqarfeqarnikkut sullinneqarnera, ilaasortat ajunngitsorsiassaqartinneqarnerat il.il. pillugit.

 

Eqqartuussivitsigut suliassanngortitsineq

 

§ 59. Inatsisartut inatsisaat manna malittarisassalluunniit inatsisartut inatsisaat malillugu aalajangersarneqartut malillugit aalajangiinerit misilinneqarnissaannik suliassanngortitsinerit inummut pineqartumut aalajangiinerup nalunaarutigineqarneraniit qaammatit arfinillit qaangiutsinnagit suliassiissutigineqarsimassapput. Aalajangiineq tamanut nalunaarutigineqarsimappat piffissaliineq nalunaarutiginninnermiit naatsorsorneqassaaq.

 

Kapitali 19
Pineqaatissiissutit il.il.

 

§ 60. Akiliisitsisoqarsinnaavoq
1) Inerteqqutit §14, § 19, § 21, §§ 25 aamma 26, § 33, imm. 1-2, § 36, imm. 1-2, § 37, imm 1, § 38, imm 1, § 39, imm. 4, § 44, imm. 1-2 aammalu § 57, imm. 1-imi aalajangersakkat unioqqutinneqarpata.
2) § 33, imm. 1, § 37, imm. 3, § 38, imm. 3 aammalu aamma § 41, imm. 2-mi piumasaasut sumiginnarneqarpata.
3) § 6, imm. 2 aamma § 53, imm. 2 malillugit peqqussutit nalunaarutigineqartut malinneqanngippata.
4) § 33, imm. 5-imi, § 34 aamma § 41, imm.1-imi akuersissutissat naliliinissallu piumasarineqartut pissarsiariniarneqarsimanngippata nassiunneqarsimanngippataluunniit.
5) § 19, imm. 2-mi nalunaarutiginnittussaatitaaneq tunniussisussaatitaanerluunniit malinneqarsimanngippat.
6) § 16, imm. 1-imi eqqissisimatitsinissamik aalajangikkanut akerliusumik iliuuseqartoqarpat.
Imm. 2. Inatsit manna malillugu maleruagassiani aalajangerneqarsinnaavoq maleruagassiani aalajangersakkanik unioqqutitsineq akiliisitsinermik kinguneqarsinnaasoq.
Imm. 3. Taamatuttaaq pinerluttulerineq pillugu inatsimmi § 116 arsaarinnittarnermut tunngasoq atorneqassaaq.
Imm.4. Aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffiit, piginneqataassuteqarluni ingerlatseqatigiiffiit assigisaasaluunniit unioqqutitsineranni ingerlatseqatigiiffik immini akiliisitaanissamut akisussaatinneqarsinnaavoq. Namminersornerullutik Oqartussat, kommuni kommunilluunniit ataatsimoorfiat unioqqutitsisimappat oqartussaasut pineqartut, kommuni pineqartoq imaluunniit kommunit ataatsimoorfiat akiliisitaanissaminnut akisussaatinneqarsinnaapput.
Imm. 5. Unioqqutitsinikkut iluanaarutit arsaarinnissutigineqanngippata akiliisitsissutissap annertussusilerneqarnerani immikkut naatsorsuutigineqassaaq aningaasatigut qanoq angusaqartoqarsimanersoq imaluunniit imminut qanoq iluaquserniartoqarsimanersoq.

 

§ 61. Naalakkersuisut aalajangissavaat uumasut uumassusillillu allat kiisalu naasut, tamatumani ilanngullugit taakkua ilaat taakkuninngaluunniit nioqqutissiat inatsisip malittarisassalluunniit inatsit malillugu pilersinneqarsimasut unioqqutinneqarnerisigut arsaarinnissutaasut qanoq pineqassanersut.

 

§ 62. Uumasut uumassusillilluunniit allat kiisalu naasut, tamatumani ilanngullugit taakkua ilaat taakkuninngaluunniit nioqqutissiat, pinngortitameersut atortussallu allat inatsisartut inatsisaanni matumani malittarisassat unioqqutillugit eqqunneqarsimappata anninneqarsimappataluunniit paarineqarnerannut il.il. akissaajaatit aammalu nioqqutissat nunamut pilerfiannut nassiunneqarfiannulluunniit utertinneqarnerat Naalakkersuisut piumasaqarnerat malillugu Kalaallit Nunaannut Kalaallit Nunaannilluunniit akiligassanngortinneqassaaq Kalaallit Nunaannut Kalaallit Nunaanilluunniit angallassisimasumut, imaluunniit nioqqutissanik eqqussuisinneqartumit annissuisinneqartumilluunniit.

 

§ 63. Naalakkersuisut inatsisartut inatsisaannik imaluunniit inatsisartut inatsisaat malillugu malittarisassanik atortussanngortinneqarsimasunik unioqqutitsinermut atatillugu pisinnaatitsissutit akuersissutillu Inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit malittarisassat Inatsisartut inatsisaat malillugu tunniunneqarsimasut uterteqqusinnaavaat.
Imm. 2. Naalakkersuisut inatsisartut inatsisaat manna imaluunniit inatsisartut inatsisaat malillugu malittarisassat atortussanngortinneqarsimasut malillugit pisinnaatitsissutinik akuersissutinilluunniit qinnuteqaatit suliarineqarneranni qinnuteqaateqartup inatsisartut inatsisaannik imaluunniit inatsisartut inatsisaat malillugu malittarisassanik unioqqutitsisinnaassanerai pingaartissavaat.

 

Kapitali 20
Atuutilernera il.il.

 

§ 64. Inatsisartut inatsisaat ulloq 1. januar 2004 atuutilerpoq.
Imm. 2. Tamatuma peqatigisaanik Kalaallit Nunaanni pinngortitamik allanngutsaaliuineq pillugu landstingip inatsisaa nr. 11, 12. november 1980-imeersoq atorunnaarsinneqarpoq, taamaattoq nunap ilaa allanngutsaaliugassaq pillugu §§ 15 aamma 16 pinnagit.
Imm. 3. Naalakkersuisut Kalaallit Nunaata avannaarsuani kangianilu nuna allanngutsaaliugassatut immikkoortitaq pillugu erseqqinnerusunik malittarisassiorsinnaapput, Kalaallit Nunaanni pinngortitamik allanngutsaaliuineq pillugu landstingip inatsisaani nr. 11-mi, 12. november 1980-imeersumi §§-it 15 aamma 16 peqatigitillugu atorunnaarsillugit.
Imm. 4. Inatsisartut inatsisaanni taaneqartumi imm. 2 naapertorlugu malittarisassat aalajangersarneqartut atuutiinnassapput, inatsisartut inatsisaat manna allaluunniit naapertorlugit allanngortinneqarnissamik atorunnaarsinneqarnissamilluunniit tungaanut.

 

§ 65. Kommunit ileqqoreqqusaat atuuttut Inatsisatut inatsisaanni matumani ilanngullugit pineqartunik malittarisassaqartitsiviusut atuukkunnaarsinneqarnissamik allanngortinne-qarnissamilluunniit tungaanut atuutiinnassapput.


Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 18. december 2003


Hans Enoksen

/

Kaj Kleist

Atassuteqarnerit
Uunga inatsit tunngaviusussaq

Allanngortippaa