Lovgivning

1983

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 17. maj 1983 om landstingstillægsbevillingslov for 1983.

Landstingslov nr. 2 af 14. oktober 1983 om Landstingstillæqsbevillingslov for 1983.

Landstingslov nr. 3 af 17.oktober 1983 om ændring af landstingslov om indførelsesafgifter m.v.

Landstingslov nr. 4 af 20. oktober 1983 om ændring af landstingslov nr. 5 af 21. oktober 1980 om fredning af jordfaste fortidsminder og bygninger.

Landstingslov nr. 5 af 20. oktober 1983 om Landstingsfinanslov for 1984 m.v.

Landstingslov nr. 6 af 5. december 1983 om dyrtidsregulering af lønninger m.v.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 1983 om ændring af det i Landstingslov nr. 2 af 30. marts 1982 om valg til kommunalbestyrelser og bygderåd fastsatte medlemstal. (pdf-format)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 16. december 1983 om forskrifter for Det fælleskommunale grønlandske Persondatasystem på Kommunedata I/S.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 18. maj 1983 om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 24. maj 1983 om licens til laksefiskeri i 1983.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 30. juni 1983 om den erhvervsfaglige videreuddannelse for Handels- og kontorområdet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 1. juni 1983 om fåreholderuddannelsen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 20. september 1983 om skatteudligning i 1984.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 18. november 1983 om forbud mod indførsel af visse sælungeskind m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 21. oktober 1983 om afgifter ved indførsel til og fremstilling i Grønland af visse varer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 21. oktober 1983 om ændring af hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. november 1982 om rejefiskeri i området mellem 68°00'N og 69°15'N, øst for 56°00'W.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 3. november 1983 om licens til torskefiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 3. november 1983 om licens til rejefiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 30. november 1983 om boligsikring.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 3. december 1983 om regulering af fiskeriet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 3. december 1983 om opkrævning af afgift på fangst af rejer.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 29. november 1983 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 5 af 20. oktober 1983, finanslovens konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 28. december 1983 om hjælp til personer med vidtgående fysisk/psykisk handicap.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 30. december 1983 om rejefiskeri i området mellem 68°00' N og 69°15' N, øst for 56°00' W.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 17. oktober 1983 om boligsikring.

Landstingsforordning nr. 2 af 20. oktober 1983 om ændring af landstingsforordning nr. 11 af 1. november 1982 om takstmæssig hjælp fra det offentlige.

Landstingsforordning nr. 3 af 20. oktober 1983 om hjælp til personer med vidtgående fysisk og/eller psykisk handicap.