Lovgivning

1987

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 12. marts 1987 om valg til Grønlands Landsting den 26. maj 1987.

Landstingslov nr. 2 af 2. april 1987 om ændring af landstingslov om etablering af et selskab til varetagelse af kulbrinteaktiviteter i Grønland.

Landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987 om afgift af motorkøretøjer.

Landstingslov nr. 4 af 18. juni 1987 om landstingstillægsbevillingslov I, 1987.

Landstingslov nr. 5 af 22. oktober 1987 om tidsfrist for fastsættelse af udskrivningsprocenter for 1988.

Landstingslov nr. 6 af 30. oktober 1987 om ændring af landstingslov om indførsel af varer og om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 7 af 31. oktober 1987 om lotteriafgift.

Landstingslov nr. 8 af 31. oktober 1987 om stempelafgift.

Landstingslov nr. 9 af 20. november 1987 om finanslov for 1988 m.v.

Landstingslov nr. 10 af 20. november 1987 om 2. landstingstillægsbevillingslov 1987.

Landstingslov nr. 11 af 15. december 1987 om foranstaltning mod forstyrrelser af radiomodtagning.

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 12. januar 1987 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 14. januar 1987 om licens til torskefiskeri i 1987.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 14. januar 1987 om licens til fiskeri efter rødfisk i 1987.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 19. marts 1987 om sanering af uddannelsesgæld.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 20. januar 1987 om kvoter for fiskeri i 1987.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 17. februar 1987 om børnetilskud.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 16. marts 1987 om ændring af bekendtgørelse nr. 13 af 2. april 1985 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 17. marts 1987 om fordeling af tilskud til økonomisk vanskeligt stillede kommuner, jvf. landstingslov nr. 12 af 13. november 1986, finanslovens konto 66.11.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. marts 1987 om brandfarlige væsker.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 9. april 1987 om fredning af rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 7. maj 1987 om ændring af bekendtgørelse nr. 13 af 11. april 1986 om begrænsning af hvalfangst.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 21. maj 1987 om fangst af sildepiskere.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 21. maj 1987 om ændring af bekendtgørelse nr. 5 af 20. januar 1987 om kvoter for fiskeri i 1987.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 25. maj 1987 om rapportering ved indhandling af fiskeri-, fangst- og fåreavlsprodukter.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 26. maj 1987 om forbud mod anvendelse af bundgarn i torskefiskeriet ved Vestgrønland i 1987.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juni 1987 om Nationalparken i Nord- og Østgrønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 19. juni 1987 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 1988.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 24. juni 1987 om begrænsning af hvalfangst.

Hjemmestyrets bekendtqørelse nr. 19 af 6. juli 1987 om tilladelse til laksefiskeri i 1987.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 28. september 1987 om fiskeri-, fangst- og jagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. oktober 1987 om folkeskolens afsluttende prøver m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 15. oktober 1987 om fiskeri i "rejekassen" i 1987.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23. af 16. oktober 1987 om fiskeri i "rejekassen" i 1987.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 9. november 1987 om bygningsmyndigheden i Grønland.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 9. november 1987 om kommune- og områdeplanlægning.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 1. december 1987 om den grønlandske organistuddannelse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. december 1987 om kvoter for fiskeri i 1988.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 4. december 1987 om fiskeri efter kammuslinger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 4. december 1987 om licens til rejefiskeri i 1988.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 4. december 1987 om licens til torskefiskeri i 1988.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 4. december 1987 om licens til fiskeri efter rødfisk i 1988.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 10. december 1987 om kontrol med fiskeri.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 14. december 1987 om kommunernes bidrag til en fælles investeringsfond for elforsyningsanlæg i bygder i 1988.

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987 om ændring af landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning.

Landstingsforordning nr. 2 af 15. december 1987 om ændring af landstingsforordning nr. 10 af 22. december 1986 om støtte til boligbyggeri i Grønland.