Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 11
12. juuni 2019
Atuuttut

Tarnimikkut napparsimasunik nammineersinnaajunnaarsitsisarneq allatigullu pinngitsaaliissummik iliuuseqartarneq pillugit Inatsisartut Inatsisaat

 

Ka­pi­ta­li 1

I­nat­si­sip a­tuut­sin­ne­qar­fia

 

  § 1.  Tar­ni­mik­kut nap­par­si­ma­sut nap­par­sim­ma­vim­mut u­nit­sin­ne­qar­ne­ran­nut, nap­par­sim­ma­vim­mi u­nin­nga­ne­ran­nut aam­ma kat­sor­sar­ne­qar­ne­ran­nut a­ta­til­lu­gu nammineersinnaajunnaarsitsineq  al­la­ti­gul­lu pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­tar­neq taa­maal­laat Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ta tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni pisinnaavoq, taa­maat­tor­li tak. imm. 2, 3 aam­ma 4 kii­sa­lu I­nat­si­sar­tut i­nat­si­saan­ni ma­tu­ma­ni ma­le­ru­aq­qu­sat naa­per­tor­lu­git i­ma­luun­niit ma­le­ru­aq­qu­sat ta­ma­tu­min­nga tun­nga­ve­qar­lu­ni a­ku­er­sis­su­ti­gi­ne­qar­si­ma­sut tun­nga­vi­ga­lu­git taa­maal­laat pi­sin­naap­put.

  Imm. 2.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik nap­par­sim­ma­vim­mut u­nit­sit­si­neq, imm. 1 a­peq­qu­taa­tin­na­gu, peq­qin­nis­sa­qar­fi­up su­lif­fe­qar­fii­ni al­la­ni aal­lar­tin­ne­qar­sin­naa­voq. Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­ne­rup na­kor­saq ag­ger­sar­ne­qar­si­ma­soq i­su­ma­si­o­qa­ti­ga­lu­gu aa­la­ja­ngii­vi­gis­sa­vaa, paa­sis­su­tis­sat pi­gi­ne­qar­tut tun­nga­vi­ga­lu­git aam­ma na­kor­sap ag­ger­sar­ne­qar­si­ma­sup mi­sis­su­i­si­ma­ne­ra tun­nga­vi­ga­lu­gu pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­nis­saq i­lu­mut pi­sa­ri­a­qar­ner­soq. Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­nut nuus­si­neq na­lu­naa­qut­tap a­kun­ne­ri­sa 48-t i­nger­la­ne­ri­ni pis­saaq, tas­sa pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­ne­rup aal­lar­tin­ne­qar­ne­ra­ta ki­ngor­na­ti­gut, i­maan­ngip­pat na­li­ngin­naa­su­mik a­ngal­lan­ner­mi pis­sut­sit pis­su­ti­ga­lu­git ta­man­na pin­ngit­soor­tin­ne­qar­lu­ni. Pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­ne­rit ka­pi­ta­li 6-i­mi taa­ne­qar­tut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­ne­rup aal­lar­tit­sin­ne­qar­ne­ra­ni a­tor­ne­qar­sin­naap­put.

  Imm. 3. Ti­mik­kut an­ni­aa­ti­gi­sa­mik pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­saa­nis­saq pi­sa­ri­a­qar­pat ti­mik­kut nap­par­si­ma­su­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi ta­man­na i­nger­lan­ne­qar­sin­naa­voq, tak. § 15.

  Imm. 4. Nap­par­si­ma­soq tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­nut u­nit­sin­ne­qar­si­ma­soq, Ka­laal­lit Nu­naa­ta a­va­taa­ni tar­ni­mik­kut nap­par­si­ma­su­nut im­mik­koor­to­qar­fim­mut ma­toq­qa­su­mut nuut­sin­ne­qar­sin­naa­voq i­maap­pat nap­par­si­ma­soq a­va­ta­ngii­si­mi­nut i­ma u­lo­ri­a­nar­ti­gi­su­tut i­si­gi­ne­qar­lu­ni, nap­par­si­ma­sup Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni u­nin­nga­tin­ne­qar­nis­saa il­ler­sor­ne­qar­sin­naan­ngit­su­tut i­si­gi­ne­qarluni. Nuus­si­neq pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nin­nga­tit­si­ner­mi ma­le­ru­aq­qu­sat naa­per­tor­lu­git i­nger­lan­ne­qas­saaq, i­maap­pat nap­par­si­ma­sup nuut­sin­ne­qar­nis­sa­mut i­li­si­ma­tin­ne­qa­reer­lu­ni a­ku­er­sis­su­te­qar­si­ma­na­ni.

 

 § 2. I­nat­si­sar­tut i­nat­si­saan­ni ma­tu­ma­ni pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­neq tas­saa­voq paa­sis­su­tis­sin­ne­qa­reer­nik­kut i­su­ma­qa­taal­lu­ni a­ku­er­sis­su­te­qar­to­qan­ngit­soq, tak. nap­par­si­ma­sut i­nat­si­si­ti­gut i­nis­si­si­ma­ne­rat pil­lu­gu I­nat­si­sar­tut peq­qus­su­taan­ni kap. 2.

  Imm. 2.  Nap­par­si­ma­su­nut 15-it i­nor­lu­git u­ki­u­lin­nut i­ma­luun­niit paa­si­tin­ne­qa­reer­lu­ni i­su­ma­qa­taal­lu­ni a­ku­er­si­nis­sa­mut pi­gin­naa­ne­qan­ngit­su­nut tun­nga­til­lu­gu a­nga­joq­qaa­tut a­ki­sus­saa­su­mit, a­nga­joq­qaa­tut a­ki­sus­saa­ti­taa­su­mit i­ma­luun­niit qa­ni­gi­saa­nit qa­nin­ner­paa­mit a­ku­er­sis­sut pis­sar­si­a­ri­ni­ar­ne­qas­san­ngi­laq i­nat­si­sar­tut i­nat­si­saat man­na naa­per­tor­lu­gu aaq­qiis­su­tip i­nger­laan­nar­tu­mik naam­mas­si­nis­saa pi­sa­ri­a­qas­sap­pat nap­par­si­ma­sup i­ma i­li­or­nis­saa pit­saa­li­or­ni­ar­lu­gu:

1)  im­mi­nut a­jo­qu­ser­sin­naa­ne­ra i­ma­luun­niit al­la­nik ti­maa­si­gut i­ma­luun­niit peq­qis­su­sii­si­gut a­jo­qu­sii­sin­naa­ne­ra i­li­ma­nar­lu­in­nar­pat, i­ma­luun­niit

2)  an­ni­ki­gi­sas­saan­ngit­su­mik a­se­ror­te­ri­nis­saa.

  Imm. 3.  Pe­ri­u­se­qar­nis­sa­mut i­li­uu­se­qar­ne­rit a­tor­ne­qar­til­lu­git, tak. imm. 2,  a­nga­joq­qaa­tut a­ki­sus­saaf­fim­mik pi­gi­sa­qar­toq, a­nga­joq­qaa­tut a­ki­sus­saa­ti­taa­soq i­ma­luun­niit qa­ni­gi­saa­soq qa­nin­ner­paaq ta­ma­tu­ma ki­ngor­na­ti­gut ta­man­na pil­lu­gu sapinngisamik piaarnerpaamik i­li­si­ma­tin­ne­qas­saaq.

  Imm. 4.  Nap­par­si­ma­su­nut u­ki­u­kit­su­nut 15-i­nik u­ki­o­qa­le­reer­si­ma­su­nut tun­nga­til­lu­gu peq­qin­nis­sa­qar­fim­mi su­li­sup i­num­mik pi­ne­qar­tu­mik na­li­lii­ner­mi ki­ngor­na­ti­gut na­li­le­ru­ni­uk pi­ne­qar­tup i­sum­mer­ner­mi kingunerisassai  paa­si­sin­naan­ngik­kai, tak. nap­par­si­ma­sut i­nat­si­si­ti­gut i­nis­si­si­ma­ne­rat pil­lu­gu I­nat­si­sar­tut peq­qus­su­taan­ni § 8 imm. 2, taa­va imm. 2 aam­ma imm. 3 taa­ma­tut a­tuu­tis­sap­put.

 

Ka­pi­ta­li 2

Aa­la­ja­nger­sak­kat na­li­ngin­naa­sut

 

  § 3.   Peq­qin­nis­sa­qar­fi­up im­mik­koor­tor­ta­qar­fii­sa ar­laan­nut u­nit­sit­si­neq, u­nin­nga­neq aam­ma na­kor­sarneqar­neq sa­pin­ngi­sa­mik nap­par­si­ma­sup nam­mi­neq pi­u­mas­su­si­a naa­per­tor­lu­gu i­nger­lan­ne­qas­sap­put.

 Imm. 2.  Na­kor­sap, nap­par­si­ma­soq napparsimavimmut u­nit­sit­si­ne­rup, nap­par­sim­ma­vim­mii­tit­si­ne­rup aam­ma na­kor­sar­tin­ne­rup si­u­ner­taa­nik kii­sa­lu peq­qis­sut­sip pit­saa­ne­ru­ler­nis­saa­ta qa­noq in­ne­ra­nik, i­lit­ser­sus­sa­vaa.

  Imm. 3.  Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­ne­rup im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mut u­nit­sin­ne­qar­tu­nut ta­ma­nut na­kor­sar­tin­nis­saq pil­lu­gu pi­ler­saa­ru­si­a­mik su­li­a­qar­to­qar­nis­saa, kii­sa­lu nap­par­si­ma­sup pe­qa­taa­tin­ne­qar­nis­saa aam­ma pi­ler­saa­ru­tip i­ma­ri­saa pil­lu­gu tu­saa­ni­ar­ne­qar­nis­saa a­ki­sus­saas­su­se­qar­fi­gai, aam­mat­taaq nap­par­si­ma­sup taas­su­ma pi­vi­u­sun­ngor­tin­ne­qar­nis­saa­nut a­ku­er­sis­su­te­qar­nis­saa­ta pis­sar­si­a­rin­ne­qar­nis­saa­ta a­ngu­ni­ar­tu­ar­nis­saa. 

  Imm. 4.  Na­kor­sar­ne­qar­nis­sa­mut pi­ler­saa­rut i­nger­laa­var­tu­mik na­leq­qus­sar­ne­qar­tas­saaq, aam­ma qa­nor­luun­niit i­li­suk­kut na­kor­sar­tin­ne­rit suut aallartin­ne­qar­ne­ran­nik aam­mat­taaq a­ngu­ni­ak­kat suut a­ngu­ni­ar­ne­qar­ner­sut na­kor­sar­tin­ne­rit maan­nak­kut i­nger­lan­ne­qar­tut aq­qu­ti­ga­lu­git er­ser­sin­ne­qas­sal­lu­tik.

 Imm. 5.  Na­kor­sar­ne­qar­nis­sa­mut pi­ler­saa­ru­tip as­si­li­ne­ra nap­par­si­ma­su­mut tun­ni­un­ne­qas­saaq, i­maan­ngip­pat pi­ne­qar­tup ta­man­na pi­u­ma­na­gu.

 

  § 4.  Nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­neq aal­lar­tin­ne­qar­tin­na­gu imaluunniit  pin­ngit­saa­liis­sum­mik al­la­mik a­tu­i­ler­sin­na­ni, taa­va nap­par­si­ma­soq pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­nis­saq pi­ler­saa­ru­ti­gi­ne­qar­toq pil­lu­gu, taas­su­ma su­ku­mii­ne­ru­su­mik suu­ne­ra­nik, tun­nga­vi­gi­ne­qar­tu­mik aam­ma si­u­ner­taa­nik i­li­si­ma­tin­ne­qas­saaq, taa­maat­tor­li tak. imm. 2.

    Imm. 2.  Taa­maat­tor­li, pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­rus­si­ne­rup aam­ma nu­kiit a­tor­lu­git pis­saa­ner­mik a­tu­i­ne­rup a­tor­ne­qar­ne­ri­ni, tak. §§ 21-25, im­mik­kut pi­ler­tor­tu­mik i­li­uu­se­qar­to­qar­ta­ri­a­qar­til­lu­gu i­li­si­ma­tit­seq­qaar­nis­saq pin­ngit­soor­ne­qar­sin­naa­voq. I­li­uu­se­qar­ne­rup aal­lar­tin­ne­qar­ne­ra­nut tun­nga­vi­ler­suu­ti­gi­ne­qar­toq ta­ma­tu­ma ki­ngor­na­ti­gut nap­par­si­ma­su­mut i­li­si­ma­tit­sis­su­ti­gi­ne­qas­saaq.

 

  § 5.  Nap­par­si­ma­sup nam­mi­neq ka­ju­mis­sut­si­mi­nik pe­qa­taa­nis­saa a­ngu­ni­ar­lu­gu sa­pin­ngi­sa­mik i­li­uu­se­qar­to­qa­reer­tin­na­gu pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­neq a­tor­ne­qas­san­ngi­laq. Pis­sut­sit tun­nga­vi­ga­lu­git ta­man­na a­jor­nan­ngip­pat nap­par­si­ma­soq pif­fis­sa­mik na­leq­qut­tu­mik si­vi­sus­su­se­qar­tu­mik eq­qar­sar­fis­sa­qar­tin­ne­qas­saaq.

Imm. 2.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik a­tu­i­neq taa­mak i­li­uu­se­qar­nik­kut a­ngu­ni­ar­ne­qar­tu­mut naam­ma­gi­nar­tu­mik na­leq­qu­tis­saaq. Qa­noq i­li­u­se­qar­ne­rit an­ni­kin­ne­ru­su­mik sun­ni­u­te­qar­tut naam­map­pa­ta taa­va taak­ku a­tor­ne­qas­sap­put.

Imm. 3.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­neq sa­pin­ngi­sa­mik qa­jas­su­ar­tu­mik i­nger­lan­ne­qas­saaq aam­ma sa­pin­ngi­sa­mik an­ner­tu­ner­paa­mik nap­par­si­ma­su­mik qa­jas­suus­sil­lu­ni, taa­maa­li­or­nik­kut kan­ngu­nar­saa­sin­naa­ne­rit i­ma­luun­niit pi­sa­ri­a­qan­ngit­sumik a­jo­qu­sii­sin­naa­ne­rit  pin­ngit­soor­ni­ar­lu­git.

 

  § 6.  Aa­la­ja­nger­sak­kat u­ku­na­niit­tut § 1, imm. 2, § 10, imm. 2, § 11, , § 12, imm. 1, § 13, imm. 1 § 14, imm. 2, § 15, imm. 2, § 22, imm. 2 aam­ma 3, § 30, § 32, imm. 1 aam­ma 3 aam­mat­taaq § 34, imm. 2-miit­tut a­kor­nu­taas­san­ngil­lat na­kor­saa­ne­rup pe­qan­ngin­ne­ra­ni tar­ni­mik­kut nap­par­si­ma­su­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi na­kor­sap al­lap aa­la­ja­ngii­nis­saa­nut. Taa­ma­tut pi­so­qar­til­lu­gu na­kor­saa­ne­rup pi­aar­ner­paa­mik ki­ngu­sin­ner­paa­mil­lu na­lu­naa­qut­tap a­kun­ne­ri 24-t qaa­ngi­uppata aa­la­ja­ngii­neq i­sum­mer­fi­gis­sa­vaa.

  Imm. 2.  Na­kor­saa­ne­rup qa­noq i­sum­mer­si­ma­ne­ra pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­ne­rit pil­lu­git al­lat­taa­vim­mut al­lan­ne­qas­saaq.

 

Ka­pi­ta­li 3

Nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­neq

 

A­taat­si­mut i­si­ga­lu­gu

 

  § 7. Pin­ngit­saa­liis­sum­mik nap­par­si­ma­vim­mut u­nit­sit­si­neq, tak. § 8-10, i­ma­luun­niit pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nin­nga­tit­sit­si­neq, tak. § 11 taa­maal­laat pi­sin­naap­put nap­par­si­ma­soq pi­ne­qar­toq si­lan­nga­jaar­pat i­ma­luun­niit ta­ma­tu­mun­nga sa­nil­li­un­ne­qar­sin­naa­su­mik pis­su­se­qar­pat, kii­sa­lu pi­ne­qar­tup na­kor­sar­ne­qar­nis­saa si­u­ner­ta­ra­lu­gu nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sin­ne­qan­ngin­nis­saa il­ler­sor­ne­qar­sin­naan­ngip­pat, mak­ku pis­su­ti­ga­lu­git:

1)  qa­noq is­su­si­a­ta a­jo­run­naar­sin­ne­qar­nis­saa­ta i­li­ma­nas­su­si­a i­ma­luun­niit ma­lun­naa­te­qar­tu­mik aam­ma pi­ngaa­ru­te­qar­tu­mik taa­mak i­li­or­to­qan­ngip­pat peq­qis­si­ar­tor­ne­ra ma­lun­nar­tu­mik a­jor­ne­ru­lis­sam­mat, i­ma­luun­niit 

2)  pi­ne­qar­tup im­mi­nut na­vi­a­nar­tor­si­or­tis­sin­naa­ne­ra i­ma­luun­niit al­la­nik na­vi­a­nar­tor­si­or­tit­si­sin­naa­ne­ra qa­nit­tu­tut aam­ma ma­lun­nar­tu­tut ki­ngu­ne­qar­sin­naa­su­tut i­si­gi­ne­qar­pat.

 

Nap­par­sim­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­neq

 

  § 8. I­nuk si­lan­nga­jaar­tu­tut i­si­gi­ne­qar­sin­naa­soq nam­mi­neq na­kor­sar­ne­qar­nis­sa­mi­nik pi­sa­ri­a­qar­tu­mik u­jar­tu­in­ngip­pat, qa­ni­gi­saa­sut na­kor­sa­mik ag­ger­saa­nis­saq si­u­ner­ta­ra­lu­gu peq­qin­nis­sa­qar­fim­mut at­ta­vi­gin­nis­sal­lu­tik pi­sus­saap­put.

  Imm. 2.  Qa­ni­gi­saa­sut peq­qin­nis­sa­qar­fik at­ta­vi­gin­ngip­pas­suk, tak. imm. 1, po­li­tiit taa­maa­li­or­nis­saq pi­sus­saaf­fi­gi­vaat.

  Imm. 3.  Na­kor­sap ag­ger­sar­ne­qar­tup mi­sis­su­i­neq paa­sis­su­tis­sal­lu pis­sar­si­a­ri­ne­qar­tut tun­nga­vi­ga­lu­git tar­ni­mik­kut nap­par­si­ma­su­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mut u­nit­sit­si­nis­saq pi­sa­ri­a­qar­ner­soq na­li­lis­sa­vaa. Nap­par­si­ma­sup paa­sis­su­tis­sin­ne­qa­reer­nik­kut i­su­ma­qa­taal­lu­ni taa­ma­tut u­nit­sin­ne­qar­nis­sa­ni a­ku­e­rin­ngip­pa­gu na­kor­sap nap­par­si­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­neq pi­sa­ri­a­qar­ner­soq aa­la­ja­ngis­sa­vaa.

  Imm. 4.  Nap­par­si­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­neq pis­saaq § 7-i­mi pi­u­ma­sa­qaa­taa­sut eq­qor­tin­ne­qar­pa­ta. Na­kor­saq ta­man­na pil­lu­gu up­per­nar­saam­mik al­la­ga­qas­saaq, tak. 9, imm. 2.

 

  § 9. Nap­par­si­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­nis­sap aal­lar­tin­ne­qar­nis­saa pil­lu­gu po­li­tiit aa­la­ja­nger­saas­sap­put taa­maa­li­or­to­qar­ne­ra­ni­lu i­ki­uul­lu­tik.

  Imm. 2.  Nap­par­si­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­neq taa­maal­laat naam­mas­si­ne­qar­sin­naa­voq na­kor­sa­mit up­per­nar­saat tun­nga­vi­ga­lu­gu, nap­par­si­ma­vim­mut u­nit­sit­si­nis­saq taan­nar­pi­aq naam­mas­si­ni­ar­lu­gu na­kor­sap nam­mi­neq mi­sis­su­i­si­ma­ne­ra tun­nga­vi­gi­ne­qas­saaq. Dron­ning  Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni, nap­par­si­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­vi­u­sus­sa­mi, na­kor­sa­mit su­li­su­mit up­per­nar­saat al­lan­ne­qar­si­mas­san­ngi­laq. Taa­ma­tut­taaq up­per­nar­saat na­kor­sa­mit at­tuu­mas­su­te­qar­pal­laar­neq pis­su­ti­ga­lu­gu su­li­a­mi pe­qa­taa­sin­naan­ngit­su­mit al­lan­ne­qar­si­mas­san­ngi­laq. Ta­ma­tu­ma sa­ni­a­ti­gut up­per­nar­saat na­kor­sa­mit at­tuu­mas­su­te­qar­pal­laar­neq pis­su­ti­ga­lu­gu su­li­a­mi pe­qa­taa­sin­naan­ngit­su­mit al­lan­ne­qar­si­ma­suus­san­ngi­laq. Pi­sor­tat i­nger­lat­si­ne­ran­ni su­li­as­sat su­li­a­ri­ne­qar­tar­ne­rat pil­lu­gu i­nat­sim­mi § 3-mi taa­ne­qar­tu­tut su­li­a­mi pe­qa­taa­sin­naan­ngin­neq a­tuup­poq.

  Imm. 3.  Nap­par­si­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik § 7, imm. 2, naa­per­tor­lu­gu u­nit­sit­si­ner­mi na­kor­sap mi­sis­su­i­ne­ra ul­loq un­nu­al­lu ki­ngul­li­up i­nger­la­ne­ra­ni pi­si­mas­saaq, kii­sa­lu nap­par­si­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik § 7, nr. 1, naa­per­tor­lu­gu u­nit­sit­si­ner­mi, u­nit­sit­si­neq si­oq­qul­lu­gu ul­lut ki­ngul­liit ar­fi­neq mar­luk i­nger­la­ne­ri­ni pi­si­mas­sal­lu­ni.

 

  § 10. Nap­par­si­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik § 7, nr. 2 naa­per­tor­lu­gu u­nit­sit­si­ner­mi nap­par­si­ma­soq peq­qin­nis­sa­qar­fim­mit i­nger­laan­nar­tu­mik i­su­ma­gi­ne­qa­lis­saaq. Nap­par­si­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik § 7, nr. 1 naa­per­tor­lu­gu u­nit­sit­si­ner­mi nap­par­si­ma­soq sa­pin­ngi­sa­mik pi­aar­ner­paa­mik peq­qin­nis­sa­qar­fim­mit i­su­ma­gi­ne­qa­lis­saaq, tas­sa ki­ngu­sin­ner­paa­mik pif­fis­sa­ri­ti­taa­sut ul­lut ar­fi­neq mar­luk, § 9, imm. 3-mi taa­ne­qar­tut, qaa­ngi­u­tin­ngin­ne­ri­ni.

  Imm. 2.  Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ta tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­ne­rup nap­par­si­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­ner­mut pi­u­ma­sa­qaa­tit eq­qor­tin­ne­qar­ner­sut aa­la­ja­ngiif­fi­gis­sa­vaa.

  Imm. 3.  Naa­lak­ker­su­i­sut nap­par­si­ma­vim­mut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­sar­ne­rit naam­mas­si­ni­ar­lu­git pe­ri­aat­sit qa­noq i­nger­lan­ne­qar­tar­nis­saan­nut ma­le­ru­aq­qu­sa­nik su­ku­mii­ne­ru­su­nik aa­la­ja­nger­saas­sap­put. Ma­le­ru­aq­qu­sat po­li­tiit pe­qa­taa­sar­ne­ran­nut tun­nga­sut pil­lu­git Danmar­ki­mi Justit­si­mi­niste­ri­ap a­ku­er­sis­su­te­qar­ne­ra­ti­gut aa­la­ja­nger­sar­ne­qas­sap­put.

 

Napparsimavimmit pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nin­nga­tit­si­neq

 

  § 11. I­num­mik, Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­toor­to­qar­fi­an­ni u­nin­nga­tin­ne­qar­tu­mik pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nin­nga­tit­si­nis­saq pi­sin­naa­voq, na­kor­saa­ne­rup § 7-i­mi pi­u­ma­sa­qaa­taa­sut eq­qor­tin­ne­qar­si­ma­su­tut na­li­li­ler­pa­git.

  Imm. 2.  Nap­par­si­ma­su­mit Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ta tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni u­nin­nga­su­mit a­nger­lar­tin­ne­qar­nis­sa­mik noq­qaas­sut saq­qum­mi­un­ne­qar­pat na­kor­saa­ne­rup sa­pin­ngi­sa­mik pi­aar­ner­paa­mik noq­qaas­su­til­lu saq­qum­mi­un­ne­ra­nit naat­sor­sor­lu­gu ki­ngu­sin­ner­paa­mik na­lu­naa­qut­tap a­kun­ne­ri 24-t qaa­ngi­ut­sin­na­git nap­par­si­ma­soq a­nger­lar­tin­ne­qar­sin­naa­ner­soq i­ma­luun­niit pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nin­nga­tin­ne­qas­sa­ner­soq na­lu­naar­fi­gis­sa­vaa. Pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­so­qar­ne­ra­nit i­ma­luun­niit § 1, imm. 2 naa­per­tor­lu­gu u­nit­sit­si­ne­rup aal­lar­tin­ne­ra­nit naat­sor­sor­lu­gu ul­lup un­nu­al­lu a­taat­sip i­nger­la­ne­ra­ni Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ta tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­nit a­nger­lar­tin­ne­qar­nis­sa­mik noq­qaas­sut saq­qum­mi­un­ne­qar­pat na­kor­saa­ne­rup aa­la­ja­ngii­ne­ra pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­ner­mit naat­sor­sor­lu­gu na­lu­naa­qut­tap a­kun­ne­ri­sa 48-t i­nger­la­ne­ri­ni nap­par­si­ma­su­mut ta­man­na na­lu­naa­ru­ti­gi­ne­qas­saaq. Noq­qaas­sut nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­ti­mit saq­qum­mi­un­ne­qar­si­map­pat, tak. ka­pi­ta­li 8 aam­ma 9, taa­va aam­ma taan­na na­lu­naar­fi­gi­ne­qas­saaq.

 

Oqqussineq

 

  § 12. Pin­ngit­saa­liis­sum­mik nap­par­si­ma­vim­mut u­nit­sin­ne­qar­si­ma­sup i­ma­luun­niit pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nin­nga­tin­ne­qa­ral­lar­tup Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ta tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­a i­ma­luun­niit § 1, imm. 2 naa­per­tor­lu­gu pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sit­si­ner­mi peq­qin­nis­sa­qar­fi­up im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­a al­la qi­mas­si­map­pa­gu pi­ne­qar­tor­lu nam­mi­neq ka­ju­mis­sut­si­mi­nik u­ter­si­man­ngip­pat Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ta tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­neq pi­ne­qar­tup im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mut po­li­tiit i­ki­or­ti­ga­lu­git oq­qun­ne­qar­nis­saa­nik aa­la­ja­ngii­sin­naa­voq. Taa­ma­tut oq­qus­si­neq taa­maal­laat pi­sin­naa­voq tak­ku­tin­ngit­soor­ne­rup paa­si­ne­qar­ne­ra­nit sa­paa­tit a­kun­ne­ra­ta a­taat­sip qaa­ngi­un­ne­ra ti­kil­lu­gu. Pi­ne­qar­toq a­ni­ner­mi ki­ngor­na­ti­gut tak­ku­tin­ngit­soor­si­map­pat taa­ma­tut­taaq oq­qus­si­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­taa­voq ul­lut un­nu­al­lu pi­nga­sut sin­ner­lu­git a­ni­si­ma­sin­naa­ner­mik a­ku­er­sis­su­te­qar­to­qar­si­man­ngin­ne­ra.

  Imm. 2.  Naa­lak­ker­su­i­sut oq­qus­si­ner­mut a­ta­til­lu­gu qa­noq pe­ri­aa­se­qar­to­qar­nis­sa­nik su­ku­mii­ne­ru­su­nik ma­le­ru­aq­qu­sa­nik aa­la­ja­nger­saa­sin­naap­put, tas­sa po­li­tiit pe­qa­taa­tin­ne­qar­ne­ran­nut a­ta­til­lu­gu Danmar­ki­mi Justit­si­mi­niste­ri­a­qar­fi­up a­ku­er­sis­su­te­qar­ne­ra­ta ki­ngor­na­ti­gut.

 

Nammineersinnaajunnaarsitaanerup atorunnaarsinneqarnera

 

  § 13. Na­kor­saa­ne­rup § 7-i­mi pi­u­ma­sa­qaa­taa­sut a­tuuk­kun­naar­si­ma­sut  paa­si­gu­ni­uk taa­va nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­neq i­nger­laan­nar­tu­mik u­nit­sin­ne­qas­saaq.

  Imm. 2.  Nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­neq atuukkunnaarpat  taa­va ta­man­na pil­lu­gu nap­par­si­ma­soq nap­par­si­ma­su­mul­lu si­un­ner­sor­ti i­nger­laan­naq na­lu­naar­fi­gi­ne­qas­sap­put.

 

Ka­pi­ta­li 4

Pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­saasoqartarnera

 

  § 14. Pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­saasoqarnera taa­maal­laat i­nun­nut napparsimavimmi pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nin­nga­tit­si­ne­qar­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik naam­mas­sin­nis­si­ma­su­nut, tak. § 11, a­tor­ne­qar­sin­naa­voq.

  Imm. 2.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­saa­so­qas­sa­ner­soq Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ta tar­nik­kut nap­paatilinnut  im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­ne­rup aa­la­ja­ngiif­fi­gis­sa­vaa. Ta­ma­tu­mun­nga i­lu­ti­gi­til­lu­gu  na­kor­sar­tin­ne­rup naam­mas­si­ne­qar­nis­saa­nut pi­sa­ri­a­qar­tit­si­neq naa­per­tor­lu­gu qa­noq an­ner­tu­ti­gi­su­mik nu­kiit a­tor­lu­git pis­saa­ner­mik a­tu­i­so­qas­sa­ner­soq na­kor­saa­ne­rup aa­la­ja­nger­saa­vi­gi­sin­naa­vaa.

  Imm. 3.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­sar­ne­qar­ne­rit taa­maal­laat Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ni tarnikkut nappaatilinnut immikkoortortaqarfianni aal­lar­tin­ne­qar­sin­naap­put aam­ma i­nger­lan­ne­qar­sin­naap­put, tak. § 1, imm. 1.

  Imm. 4.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­saa­ti­tor­tit­si­ner­mi na­kor­saa­tit mi­si­lit­tar­ne­qa­reer­si­ma­sut na­li­ngin­naa­su­mik an­ner­tus­si­ler­lu­git aam­ma sa­pin­ngi­sa­mik i­kin­ner­paa­nik pe­ru­luu­taa­su­nik sa­ni­a­ti­gut sun­ni­u­te­qar­tar­tut a­tor­ne­qas­sap­put.

  Imm. 5.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik in­naal­la­gi­aq a­tor­lu­gu si­a­ni­u­ti­nik sun­nii­neq taa­maal­laat aal­lar­tin­ne­qas­saaq, nap­par­si­ma­sup pi­u­ma­sa­qaa­tit imm. 1-i­miit­tut naam­mas­si­si­map­pa­git, kii­sa­lu pif­fis­sa­mi tas­sa­ner­pi­aq i­nuu­ne­ra na­vi­a­nar­tor­si­or­lu­ni i­ma­luun­niit na­vi­a­nar­tor­si­or­sin­naal­lu­ni i­ni­si­si­map­pat.

  Imm. 6.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­saa­so­qar­nis­saa­nik na­kor­saa­ne­rup imm. 2 naa­per­tor­lu­gu aa­la­ja­ngii­nis­saa si­oq­qul­lu­gu nap­par­si­ma­soq eq­qar­sar­fis­sa­qar­tin­ne­qas­saaq, tas­sa­ni eq­qar­saa­ti­gis­sal­lu­gu nap­par­si­ma­sup nam­mi­neq na­kor­sar­ne­qar­nis­sa­mut a­ku­er­sis­su­te­qar­nis­sa­ni kis­saa­ti­gi­ner­lu­gu. Pif­fis­saq eq­qar­sar­fis­sa­qar­tit­si­vi­u­soq naam­ma­gi­nar­tu­mik si­vi­sus­su­se­qas­saaq, taa­maat­tor­li si­vi­su­ner­paa­mik ul­lu­ni pi­nga­su­ni.

  Imm. 7.  Aa­la­ja­nger­sa­gaq man­na naa­per­tor­lu­gu pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­saasoqarnissaa pil­lu­gu Naa­lak­ker­su­i­sut su­ku­mii­ne­ru­su­nik ma­le­ru­aq­qu­sa­li­us­sap­put.

 

  § 15. I­nuk nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sin­ne­qar­nis­sa­mut pi­u­ma­sa­qaa­ti­nik naam­mas­sin­nit­toq, tak. § 7, i­li­si­ma­tin­ne­qa­reer­si­ma­ner­lu tun­nga­vi­ga­lu­gu ti­mi­mi­gut an­ni­aa­ti­gi­sa­mi na­kor­sar­ne­qar­nis­saa­nut a­ku­er­sis­su­te­qan­ngit­soq, an­ni­aa­ti­gi­saa taan­na pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­sar­ne­qar­tus­san­ngor­tin­ne­qar­sin­naa­voq i­maap­pat an­ni­aa­ti­gi­saa­ta nap­par­si­ma­sup i­nuu­ne­ra i­ma­luun­niit peq­qis­su­si­a ma­lun­naa­te­qar­lu­ar­tu­mik na­vi­a­nar­tor­si­or­til­lu­gu. Nap­par­si­ma­soq Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni u­nin­nga­suu­ti­gi­ne­qa­riin­ngip­pat, aam­mat­taaq pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­sar­ne­qar­nis­saa­nut aa­la­ja­nger­sa­gaq taan­na naa­per­tor­lu­gu pi­u­ma­sa­qaa­taa­voq, ta­man­na si­oq­qul­lu­gu pin­ngit­saa­liis­sum­mik nap­par­si­ma­vim­mut u­nit­sin­ne­qar­nis­saa pil­lu­gu up­per­nar­saam­mik su­li­a­qar­to­qar­si­ma­ne­ra, tak. § 9, imm. 2, kii­sa­lu Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­ne­rup pin­ngit­saa­liis­sum­mik nap­par­si­ma­vim­mut u­nit­sit­si­so­qar­nis­saa­nut pi­u­ma­sa­qaa­tit naam­mas­si­ne­qar­si­ma­ne­rat pil­lu­gu aa­la­ja­nger­saa­si­mas­sa­soq, tak. § 10, imm. 2.

  Imm. 2.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­sar­tin­ne­qar­nis­sa­mut, imm. 1-i­mi taa­ne­qar­toq pil­lu­gu aa­la­ja­ngii­neq, ti­mik­kut nap­paa­ti­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi pi­ne­qar­tu­mi na­kor­saa­ner­mit, Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut i­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­neq i­su­ma­si­o­qa­ti­ge­reer­lu­gu, aa­la­ja­nger­ne­qas­saaq. Pi­sa­ri­a­qar­pat na­kor­sar­ne­qar­neq ti­mik­kut nap­paa­ti­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi i­nger­lan­ne­qar­sin­naa­voq.

  Imm. 3.  Aa­la­ja­nger­sa­gaq man­na naa­per­tor­lu­gu pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­saa­soqarnissaa pil­lu­gu Naa­lak­ker­su­i­sut su­ku­mii­ne­ru­su­nik ma­le­ru­aq­qu­sa­li­us­sap­put.

 

Ka­pi­ta­li 5

Nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut malinnaaffigin­nin­neq

 

  § 16. Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­ne­rup nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tin­ne­qar­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut nap­par­si­ma­sup aam­ma tar­ni­mik­kut nap­par­si­ma­su­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­up aam­mat­taaq o­qar­tus­saa­sut at­tuu­mas­su­til­lit, peq­qin­nis­sa­mik su­li­al­lit il.il., nap­par­si­ma­sup na­kor­sar­ne­qar­nis­sa­mi­nut aam­ma i­su­ma­gin­nin­nik­kut ne­qe­roo­ru­ti­nut tun­nga­sut pil­lu­git a­kor­nan­ni i­su­ma­qa­ti­giis­su­si­or­to­qar­nis­saa a­ki­sus­saaf­fi­gaa, tas­sa nap­par­si­ma­sut nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tin­ne­qar­ner­mik ki­ngor­na­ti­gut nap­par­si­ma­sup peq­qis­su­si­a­nut pi­sa­ri­a­qar­tu­nik na­kor­sar­ne­qar­nis­sa­min­nik i­ma­luun­niit i­su­ma­gin­nin­nik­kut ne­qe­roo­ru­ti­nik nam­min­neq u­jar­tu­i­sin­naan­ngit­su­tut i­li­ma­gi­ne­qar­sin­naa­su­nut tun­nga­til­lu­gu.

  Imm. 2.  Nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tit­si­ner­mut i­su­ma­qa­ti­giis­su­ti­nik Nu­nat­sin­ni Na­kor­saa­ne­qar­fim­mut na­lu­naar­su­i­sar­neq aam­ma na­lu­naa­ru­te­qar­tar­neq pil­lu­git ma­le­ru­aq­qu­sa­nik Naa­lak­ker­su­i­sut aa­la­ja­nger­saas­sap­put. Tas­su­nga a­ta­til­lu­gu na­lu­naa­ru­te­qar­tar­ner­ni nap­par­si­ma­sup ki­naas­su­si­a­nik paa­sis­su­tis­sat i­lan­ngun­ne­qar­tar­nis­saat pil­lu­git Naa­lak­ker­su­i­sut ma­le­ru­aq­qu­sa­nik aa­la­ja­nger­saa­sin­naap­put.

 

  § 17. Nap­par­si­ma­soq § 16-i­mi i­laa­tin­ne­qar­toq nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tin­ne­qar­ner­mi i­su­ma­qa­ti­giis­sum­mik i­su­ma­qa­ti­giis­su­te­qa­ru­sun­ngip­pat, taa­va na­kor­saa­ne­rup tar­ni­mik­kut nap­par­si­ma­su­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­up o­qar­tus­saa­sut at­tuu­mas­su­til­lit, peq­qin­nis­sa­mik su­li­al­lit il.il. su­le­qa­ti­ga­lu­git nap­par­si­ma­sup na­kor­sar­ne­qar­nis­saa­nut aam­ma i­su­ma­gin­nin­nik­kut ne­qe­roo­ru­tit pil­lu­git a­ta­qa­ti­giis­sak­ka­mik pi­ler­saa­ru­si­uun­ne­qar­nis­saa a­ki­sus­saaf­fi­gaa.

  Imm. 2.  Pi­ler­saa­ru­ti­nik a­ta­qa­ti­giis­sak­ka­nik Nu­nat­sin­ni Na­kor­saa­ne­qar­fim­mut  na­lu­naar­su­i­sar­neq aam­ma na­lu­naa­ru­te­qar­tar­neq pil­lu­git ma­le­ru­aq­qu­sa­nik Naa­lak­ker­su­i­sut aa­la­ja­nger­saas­sap­put. Tas­su­nga a­ta­til­lu­gu na­lu­naa­ru­te­qar­tar­ner­ni nap­par­si­ma­sup ki­naas­su­si­a­nik paa­sis­su­tis­sat i­lan­ngun­ne­qar­tar­nis­saat pil­lu­git Naa­lak­ker­su­i­sut ma­le­ru­aq­qu­sa­nik aa­la­ja­nger­saa­sin­naap­put.

 

  § 18. Tar­ni­mik­kut nap­par­si­ma­su­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­up nap­par­si­ma­sup i­nuu­ner­mi­ni a­tu­ga­ri­sa­nut tun­nga­sut paa­sis­su­tis­sat o­qar­tus­saa­su­nut al­la­nut, peq­qin­nis­sa­mik sul­lis­si­su­nut il.il. i­nger­la­teq­qis­sin­naa­vai, i­nger­lat­sit­seq­qin­neq ta­man­na nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tin­ne­qar­ner­mi i­su­ma­qa­ti­giis­sum­mik i­su­ma­qa­ti­giis­su­te­qar­nis­sa­mut i­ma­luun­niit a­ta­qa­ti­giis­sak­ka­mik pi­ler­saa­ru­tip nak­ku­ti­gi­ne­qar­ne­ra­nut aam­ma eq­qor­tin­ne­qar­ne­ra­nut pi­sa­ri­a­qar­tu­tut i­si­gi­ne­qar­pat.

  Imm. 2.  Taa­ma­tut­taaq annertutigisumik soor­lu imm. 1-i­mi­tut o­qar­tus­saa­sut, peq­qis­sut­sik­kut sul­lis­si­sut as­si­gi­saal­lu nap­par­si­ma­sup i­nuu­ner­mi­ni a­tu­ga­i pil­lu­git paa­sis­su­tis­sat tar­ni­mik­kut nap­par­si­ma­su­nut im­mik­koor­tor­taqarfim­mut o­qar­tus­saa­su­nul­lu al­la­nut kii­sa­lu peq­qis­sut­sik­kut sul­lis­si­su­nut il.il. i­nger­la­teq­qis­sin­naa­vaat.

 

  § 19. Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ta tar­ni­k­kut nap­paatilinnut  im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­neq aa­la­ja­nger­sin­naa­voq nap­par­si­ma­sup a­nger­lar­tin­ne­qan­ngin­ne­ra­ni a­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­natigut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­linnaaffigin­nit­to­qas­sa­soq u­nit­sit­si­neq tu­nngavigalugu  nap­par­si­ma­sup a­nger­lar­tin­ne­qar­ner­mi ki­ngor­natigut nakorsarneqarneq nap­par­si­ma­sup peq­qis­sut­si­mi­nut pi­sa­ri­a­qar­toq ma­le­ru­a­run­naas­sa­gaa tun­nga­vis­sa­qar­tu­mik er­nu­ma­gi­ne­qar­pat aamma aar­le­ri­gi­ne­qar­pat, kiisalu

1)  nap­par­si­ma­soq u­nit­sin­ne­qar­ni­ni si­oq­qul­lu­gu u­ki­ut pi­nga­sut ki­ngul­liit napparsimavimmut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sin­ne­qar­si­map­pat imaluunniit pin­ngit­saa­liis­sum­mik uninngatinneqarsimappat,

2)  nap­par­si­ma­soq napparsimavimmut u­nit­sin­ne­qar­ni­ni taannarpiaq si­oq­qul­lu­gu u­ki­ut pi­nga­sut ki­ngul­liit i­kin­ner­paa­mik a­taa­si­ar­lu­ni nakorsarneqarnermik, napparsimavimmit a­nger­lar­tit­si­ner­mi i­su­ma­qa­ti­giis­sum­mi i­ma­luun­niit a­ta­qa­ti­giis­sak­ka­mik pi­ler­saa­rum­mi al­las­si­ma­su­mik, ma­le­ru­aa­si­man­ngip­pat, aam­ma

3)  nap­par­si­ma­soq u­nit­sin­ne­qar­ner­mi­nut a­ta­til­lu­gu napparsimavimmut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nit­sin­ne­qar­si­map­pat pin­ngit­saa­liis­sum­mil­luun­niit ti­gum­mi­gal­lar­ne­qar­si­map­pat.

  Imm. 2.  Na­kor­saa­ne­rup a­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­natigut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­linnaaffiginninnissamik  aa­la­ja­ngi­us­saa nap­par­si­ma­sup peq­qin­nis­sa­qar­fi­up im­mik­koor­tor­taa­sa i­laan­nut a­taat­si­mut na­kor­saa­ti­to­ri­ar­tor­tar­nis­saa­nik taa­maal­laat i­ma­qar­sin­naa­voq.

  Imm. 3.  Nap­par­si­ma­soq na­kor­saa­ti­to­ri­ar­tor­lu­ni ag­gin­ngip­pat, tak. imm. 2 na­kor­saa­neq aa­la­ja­nger­sin­naa­voq nap­par­si­ma­soq po­li­tii­nit aa­ne­qas­sa­soq peq­qin­nis­sa­qar­fi­ul­lu im­mik­koor­tor­taa­sa i­laan­ni a­taat­si­mi pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­saa­ti­tor­tin­ne­qas­sa­soq. Aal­ler­ner­mi sa­pin­ngi­sa­mik peq­qinnissamik  su­li­a­lik na­juu­tis­saaq.

  Imm. 4.  A­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­natigut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­linnaaffiginninnermut  a­ta­til­lu­gu na­kor­saa­tit, taakkua napparsimasumut qanoq sunniuteqartarneri nakorsaanermit ilisimaneqassallutit, tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git nakorsaatit sivisuumik sunniuteqartartut a­tor­ne­qas­sap­put.

  Imm. 5.  A­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­natigut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­linnaaffiginninnissaq  nap­par­si­ma­su­mik a­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­natigut qaam­ma­tit pi­nga­sut tu­ngaan­nut a­tuus­sin­naa­voq, taa­maat­tor­li tak. imm. 6.

  Imm. 6.  Piffissarititaasut qaam­ma­tit pi­nga­sut qaa­ngi­un­ne­ri­ni, tak. imm. 5, nap­par­si­ma­sup nakorsarneqarnerminik  peq­qis­sut­si­mi­nut pi­sa­ri­a­qar­tu­mik ma­le­ru­aa­jun­naar­nis­saa tun­nga­vis­sa­qar­tu­mik naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­sin­naap­pat aar­leq­qu­ti­gi­ne­qar­lu­ni­lu na­kor­saa­neq aa­la­ja­nger­sin­naa­voq a­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­natigut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­linnaaffiginninneq  qaam­ma­ti­nik pi­nga­suk­kaar­tu­nik si­vit­sor­ne­qas­sa­soq, taa­maat­tor­li nap­par­si­ma­soq a­nger­lar­tin­ne­qar­ner­mi ki­ngor­natigut si­vi­su­ner­paa­mik qaam­ma­tit aq­qa­neq mar­luk tu­ngaan­nut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­linnaaffigineqarsinnaavoq.

 

  § 20. A­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­natigut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­linnaaffiginninnermut, tas­su­nga i­lan­ngul­lu­gu Danmarkimi Justitsiministeriaqarfiup a­ku­er­si­ne­ratigut  nap­par­si­ma­su­mik, nam­mi­neq ka­ju­mis­sut­si­mi­nik na­kor­saa­ti­to­ri­ar­tun­ngit­su­mik aal­ler­ner­mi po­li­tiit pe­qa­taa­nis­saan­nut kii­sa­lu peq­qinnissamik sul­lis­si­sup ta­ma­tu­mun­nga i­laa­ne­ra­nut ma­leruaqqusanik  Naa­lak­ker­su­i­su­nit aa­la­ja­nger­saassapput.

 

Ka­pi­ta­li 6

Su­ka­te­rus­si­neq il.il.

 

Pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­rus­si­neq

 

  § 21. Pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­rus­si­ner­mi qi­te­rut, paf­fin­nut aam­ma si­nger­ner­nut u­nge­ru­tit kii­sa­lu aaq­qa­tit taa­maal­laat a­tor­ne­qar­sin­naap­put.

  Imm. 2.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­rus­si­neq taa­maal­laat a­tor­ne­qar­sin­naa­voq nap­par­si­ma­sup i­ma i­li­or­nis­saa pit­saa­li­or­ne­qar­ta­ri­a­qar­pata:

1)  im­mi­nut ajoqusersinnaanera imaluunniit allanik timaasigut imaluunniit peqqissusiisigut ajoqusiisinnaanera ilimanarluinnarpat,

2)  nap­par­si­ma­so­qa­ti­mi­nik ma­ler­su­i­nis­saa i­ma­luun­niit as­si­gi­saa­nik peq­qar­niit­su­mik a­jor­tu­mik pinissaa, i­ma­luun­niit

3)  an­ni­ki­gi­sas­saan­ngit­su­mik a­se­ror­te­ri­nis­saa.

 

  § 22. Na­kor­sap nap­par­si­ma­su­mik mi­sis­su­i­ner­mi ki­ngor­natigut pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­rus­si­ner­mik aa­la­ja­ngii­so­qas­sa­ner­soq aa­la­ja­ngis­sa­vaa, taa­maat­torli tak. imm. 2.

  Imm. 2.  Taa­maat­torli qi­te­ru­tip sa­ni­a­ti­gut paf­fin­nut aam­ma si­nger­ner­nut u­nge­ru­tit kii­sa­lu aaq­qa­tit a­tor­ne­qas­sa­ner­sut Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ta tar­nik­kut nap­paatilinnut Im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­ne­rup aa­la­ja­ngis­sa­vaa.

  Imm. 3.  Peq­qin­nis­sa­qar­fi­up im­mik­koor­tor­taa­sa i­laan­ni pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­rus­si­ner­ni na­lu­naa­qut­tap a­kun­ne­ri­nik aqqaneq marlunnik  si­vi­sus­su­se­qar­tussatut imaluunniit  sivisunerusinnaasutut naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­sin­naa­su­nut  tun­nga­til­lu­gu su­ka­te­rus­si­ne­rup a­tuu­tiin­nar­ne­qar­nis­saa Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ta tar­ni­k­kut nap­paa­tilinnut  Im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­ner­mit aa­la­ja­nger­ne­qas­saaq.

  Imm. 4.  Pi­su­ni soor­lu § 21, imm. 2, nr. 1-i­mi taa­ne­qar­tu­ni nap­par­si­ma­sup nam­mi­neq i­ma­luun­niit al­lat i­su­man­naat­suu­nis­saat eq­qar­saa­ti­ga­lu­git na­kor­sap mi­sis­su­i­nis­saa­ta u­taq­qi­nis­saa il­ler­sor­ne­qar­sin­naan­ngip­pat, peq­qis­sut­si­mik sul­lis­si­sut nam­min­neq aa­la­ja­nger­sin­naa­vaat pi­ne­qar­tup qi­te­rum­mik su­ka­te­run­ne­qar­nis­saa. Taa­maat­to­qar­til­lu­gu na­kor­saq i­nger­laan­nar­tu­mik ag­ger­sar­ne­qas­saaq kii­sa­lu qi­te­rut a­tor­lu­gu su­ka­te­rus­si­neq pil­lu­gu aa­la­ja­nger­saal­lu­ni.

 

  § 23. Nap­par­si­ma­soq pin­ngit­saa­liis­sum­mik qi­te­rum­mik aa­la­ja­nger­lu­gu su­ka­te­run­ne­qar­toq aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik paar­si­so­qas­saaq, taanna taamatut suliaqarnissaminut piginnaaneqassaaq.

 

Nu­kiit a­tor­lu­git pis­saa­ner­mik a­tu­i­neq

 

  § 24. I­nuk peq­qin­nis­sa­qar­fi­up im­mik­koor­toqarfi­i­sa ar­laan­ni u­nin­nga­soq u­nin­nga­tin­ne­qar­sin­naa­voq kii­sa­lu pi­sa­ri­a­qar­pat pis­saa­neq a­tor­lu­gu im­mik­koor­tor­taqarfim­mut u­nin­nga­tit­si­vim­mut al­la­mut i­nger­lan­ne­qar­lu­ni, § 21, imm. 2-mi pi­u­ma­sa­qaa­tit eq­quut­sin­ne­qar­pa­ta. I­nun­nut ka­pi­ta­li 3-mi ma­le­ru­aq­qu­sat naa­per­tor­lu­git nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sin­ne­qar­si­ma­sunut pis­saa­neq pi­sa­ri­a­qar­toq a­tor­ne­qar­sin­naa­voq, taak­ku­a im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi su­li u­nin­nga­nis­saat qu­lak­keer­ni­ar­lu­gu.

 

  § 25.  Nap­par­si­ma­sup an­ner­tuu­mik eq­qis­si­viit­su­tut pis­su­se­qar­tup pit­san­ngo­ri­aa­te­qar­nis­saa­nut pi­ngaa­ru­te­qar­tu­mik sun­ni­u­te­qas­sap­pat, taa­va na­kor­saq aa­la­ja­ngii­sin­naa­voq pi­sa­ri­a­qar­til­lu­gu nap­par­si­ma­sup pis­saa­ner­mik a­tu­il­lu­ni eq­qis­si­saam­mik na­kor­saa­ti­tor­tin­ne­qar­nis­saa­nik.

 

Ser­nis­su­i­ni­ar­lu­ni su­ka­te­rus­si­neq

 

  § 26. Ser­nis­su­i­ni­ar­lu­ni su­ka­te­rus­si­neq tas­saa­voq nap­par­si­ma­sup taa­ma pi­ni­an­ngik­ka­lu­ar­lu­ni im­mi­nut an­ner­tuu­mik na­vi­a­nar­tor­si­or­tin­nis­saa pin­ngit­soor­tin­ni­ar­lu­gu a­tor­ne­qar­sin­naa­su­nik su­nil­luun­niit a­tu­i­neq.

  Imm. 2.  Na­kor­saq nap­par­si­ma­su­mik mi­sis­su­e­reer­pat aam­ma ser­nis­su­i­ni­ar­lu­ni su­ka­te­rus­si­nis­sa­mut a­tu­gas­saq pil­lu­gu su­ku­mii­ne­ru­su­mik aa­la­ja­nger­saa­reer­pat taa­maal­laat sernissuiniarluni  ni­kit­saa­li­u­il­lu­ni aa­la­ja­ngii­so­qar­sin­naa­voq.

 

I­num­mik im­mik­kut nak­ku­ti­gin­nin­neq aam­ma

im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi ma­tu­nik par­naar­su­i­neq

 

  § 27. I­nat­si­sar­tut i­nat­si­saan­ni ma­tu­ma­ni i­num­mik aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik nak­ku­ti­gin­nin­neq tas­saa­voq su­li­sup a­taat­sip su­li­sul­luun­niit ar­lal­lit nap­par­si­ma­sup eq­qaan­niin­ne­rat.

  Imm. 2.  Aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik nak­ku­ti­gin­nin­neq, nap­par­si­ma­sup a­ku­e­rin­ngi­saa, taa­maal­laat a­tor­ne­qar­sin­naa­voq nap­par­si­ma­sup i­ma i­li­or­nis­saa pit­saa­li­or­ni­ar­lu­gu:

1)  im­mi­nut to­qu­nis­saa i­ma­luun­niit nam­mi­neq peq­qis­sut­si­mi­nik al­lal­luun­niit peq­qis­sus­saan­nik an­ner­tuu­mik a­jo­qu­sii­nis­saa, i­ma­luun­niit

2)  u­nin­nga­qa­ti­gi­sa­mi­nik al­la­nil­luun­niit ma­ler­su­i­nis­saa al­la­tul­luun­niit peq­qar­niit­su­mik a­jo­qu­sii­sin­naa­ne­ra.

  Imm. 3.  Na­kor­sap nap­par­si­ma­soq mi­sis­so­reer­lu­gu aa­la­ja­nger­si­ma­su­mik nak­ku­ti­gin­nit­to­qas­sa­ner­soq aa­la­ja­ngis­sa­vaa.

 

  § 28. Nap­par­si­ma­soq im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mut u­nit­sin­ne­qar­ner­mi­nut a­ta­til­lu­gu im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­up peq­qu­ser­sor­ne­qar­ne­ra pil­lu­gu i­li­si­ma­tin­ne­qas­saaq, ta­ma­tu­mun­nga i­lan­ngul­lu­git im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi im­mik­koor­tut mi­ki­ne­ru­sut ma­tu­i paar­naar­ne­qar­sin­naas­sut, tas­sa im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi im­mik­koor­tu­nik mi­ki­ne­ru­su­nik pe­qar­pat.

 

  § 29. Na­kor­saq im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi ma­tut par­naar­ne­qar­nis­saat pil­lu­gu aa­la­ja­nger­sin­naa­voq, taa­maat­tor­li nap­par­si­ma­sut i­naan­nut ma­tut pin­na­git, mak­ku­nun­nga tun­nga­sut:

1)  nap­par­si­ma­sut ka­pi­ta­li 3 naa­per­tor­lu­gu nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sin­ne­qar­si­ma­sut, kii­sa­lu

2)  nap­par­si­ma­su­nut si­u­ner­ta­rin­ngi­sa­min­nik im­min­nut an­ner­tuu­mik a­jo­qu­ser­nis­sa­min­nut na­vi­a­nar­tor­si­or­tit­tu­nut, tak. § 24.

  Imm. 2.  Taa­ma­tut­taaq na­kor­saq ma­tut par­naar­ne­qar­nis­saat pil­lu­gu aa­la­ja­nger­sin­naa­voq, taa­maat­tor­li nap­par­si­ma­sut i­naan­nut nap­par­si­ma­su­mut imm. 1-i­mut i­laa­tin­ne­qan­ngit­su­mut, nap­par­si­ma­su­mit nam­mi­ner­mit ta­man­na noq­qaas­su­ti­gi­ne­qar­pat taak­ku pin­na­git. Nap­par­si­ma­soq noq­qaas­su­te­qar­pat par­naar­si­ma­tit­si­neq i­nger­laan­nar­tu­mik a­to­run­naar­sin­ne­qas­saaq.

  Imm. 3.  Nap­par­si­ma­sut im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­miit­tut ta­mar­mik i­nger­laan­nar­tu­mik i­li­si­ma­tin­ne­qas­sap­put imm. 1 aam­ma 2 naa­per­tor­lu­git par­naar­su­i­ni­ar­lu­ni aa­la­ja­nger­to­qar­ne­ra­ta ki­ngu­nin­ngu­a­ti­gut.

 

Pin­ngit­saa­liis­sut atorlugu eq­qi­lu­i­saar­tit­si­neq

 

  § 30. Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­ne­rup aa­la­ja­nger­sin­naa­vaa, nap­par­si­ma­soq tar­ni­mi­gut nap­par­si­ma­ni­ni pis­su­ti­ga­lu­gu pi­sa­ri­a­qar­tu­mik im­mi­nut eq­qi­lu­i­saar­nis­sa­mi­nut i­su­ma­gin­nis­sin­naan­ngit­su­mik, pin­ngit­saa­liis­sum­mik a­tu­il­lu­ni eq­qi­lu­i­saar­ne­qar­nis­saa­nut, ta­man­na nap­par­si­ma­soq nam­mi­neq eq­qar­saa­ti­ga­lu­gu i­ma­luun­niit nap­par­si­ma­so­qa­ta­i i­ma­luun­niit su­li­sut eq­qar­saa­ti­ga­lu­gu pi­sa­ri­a­qar­pat.

 

Pi­sin­naa­tit­si­so­qar­nis­saa­nut aa­la­ja­nger­sa­gaq

 

  § 31. Pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­rus­si­neq, nu­kiit a­tor­lu­git pis­saa­ner­mik a­tu­i­neq, ser­nis­su­i­ni­ar­lu­ni pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­rus­si­neq, im­mik­kut nak­ku­ti­gin­nin­neq, im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi ma­tu­nik par­naar­su­i­neq kii­sa­lu pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­nun­nik eq­qi­lu­i­saar­tit­si­neq pil­lu­git Naa­lak­ker­su­i­sut su­ku­mii­ne­ru­su­mik ma­le­ru­aq­qu­sa­li­us­sap­put.

 

Ka­pi­ta­li 7

 

Al­la­gar­si­a­nik/nassiussarsianik, pi­gi­sa­nik ti­mi­lu sat­sil­lu­gu mi­sis­su­i­sar­neq aam­mattaaq pi­gi­sa­nik ar­saa­rin­nis­su­te­qar­tar­neq aam­ma suu­jun­naar­sit­si­neq

 

  § 32. Tun­nga­vis­sa­lim­mik pa­sit­saas­si­so­qar­pat na­kor­saa­ti­nik, aan­nga­jaar­ni­u­ti­nik i­ma­luun­niit a­tor­tu­nik na­vi­a­nar­tu­nik nap­par­si­ma­su­mut eq­qun­ne­qar­si­ma­sut i­ma­luun­niit eq­qun­ni­ar­ne­qar­tut, taa­va  Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­neq aa­la­ja­nger­sin­naa­voq:

1)  nap­par­si­ma­su­mut al­lak­kat/nas­si­us­sat am­mar­ne­qar­lu­tik mi­sis­sor­ne­qas­sa­sut,
2)  nap­par­si­ma­sup i­naa pi­gi­saa­lu mi­sis­sor­ne­qas­sa­sut i­ma­luun­niit
3)  nap­par­si­ma­soq ti­maa­ti­gut sat­sil­lu­gu mi­sis­sor­ne­qas­sa­soq. Ti­mip am­mar­ngi­sa mi­sis­sor­ne­qar­nis­saat i­ner­teq­qu­taa­voq.

  Imm. 2.  Nap­par­si­ma­sup al­la­gar­si­aa­nik/nas­si­us­sar­si­aa­nik aam­ma nap­par­si­ma­sup i­naa­nik kii­sa­lu pi­gi­saa­nik mi­sis­su­i­ner­mi sa­pin­ngi­sa­mik nap­par­si­ma­sup na­juun­ne­ra­ni ta­mak­ku i­nger­lan­ne­qar­tas­sap­put.

  Imm. 3.  Na­kor­saa­neq aa­la­ja­nger­sin­naa­voq na­kor­saa­tit, aan­nga­jaar­ni­u­tit aam­ma a­tor­tut na­vi­a­nar­tut imm. 1 naa­per­tor­lu­gu mi­sis­su­i­ner­mi nas­saa­ri­ne­qar­tut paa­ri­ne­qar­nis­saan­nik. A­tor­tut il.il. nap­par­si­ma­su­mit pi­gi­ne­qar­tut i­nat­si­si­nik na­li­ngin­naa­su­nik u­ni­oq­qu­tit­si­su­mik, ta­ma­tu­mun­nga i­lan­ngul­lu­git aan­nga­jaar­ni­u­tit pil­lu­git i­nat­sim­mik aam­ma sak­kut pil­lu­git i­nat­sim­mik, na­kor­saa­ner­mik po­li­tii­nut tun­ni­un­ne­qas­sap­put.

  Imm. 4.  Naa­lak­ker­su­i­sut al­la­gar­si­a­nik/nas­si­us­sar­si­a­nik, nap­par­si­ma­sut i­naan­nik aam­ma pi­gi­saan­nik mi­sis­su­i­ner­mut, ti­mi­mik sat­saa­ner­mut aam­mat­taaq ar­saa­rin­nis­su­te­qar­ner­mut kii­sa­lu a­tor­tu­nik suu­jun­naar­sit­si­ner­mut tun­nga­til­lu­gu su­ku­mii­ne­ru­su­mik ma­le­ru­aq­qu­sa­nik aa­la­ja­nger­saas­sap­put.

 

Ka­pi­ta­li 8

Pin­ngit­saa­liis­su­ti­nik a­tor­ne­qar­tu­nik al­lat­tu­i­sar­neq aam­ma pin­ngit­suu­gas­saan­ngit­su­mik na­li­ler­su­eq­qin­neq

 

  § 33. Pin­ngit­saa­liis­sum­mik a­tu­i­ne­rit ta­ma­vim­mik, tak. §§ 7-12, § 14, naa­per­tor­lu­git pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­linnaaffiginninnerit § 19, aam­ma §§ 21-25, nakorsaatissanik innersuussineq  su­na­luun­niit § 26 tun­nga­vi­ga­lu­gu, § 27, tas­sa­ni pi­ne­qar­poq i­num­mik im­mik­kut nak­ku­ti­gin­nin­neq, a­ta­su­in­nar­mik nal. a­kun­ne­ri 24 sin­ner­lu­git si­vi­sus­su­se­qar­toq aam­ma § 29, taak­ku­a im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­up pin­ngit­saa­liis­sum­mik a­tu­i­ner­mut al­lat­taa­vis­su­a­nut i­lan­ngun­ne­qas­sap­put i­li­uu­se­qar­ne­rup suu­ne­ra aam­ma tun­nga­vi­ler­suut su­ku­mii­su­mik al­lal­lu­git. Im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­up pin­ngit­saa­liis­sum­mik a­tu­i­ner­mut al­lat­taa­vis­su­a­nut i­lan­ngun­ne­qar­toq taa­ma­tut­taaq nap­par­si­ma­soq pil­lu­gu al­lat­taa­vim­mut as­si­lil­lu­gu i­lan­ngun­ne­qas­saaq.

  Imm. 2.  Naa­lak­ker­su­i­sut pin­ngit­saa­liis­sum­mik a­tu­i­ner­nik al­lat­tu­i­nis­sat pil­lu­git aam­mat­taaq Nu­nat­sin­ni Na­kor­saa­ne­qar­fim­mut pin­ngit­saa­liis­su­tit a­tor­ne­qar­tut pil­lu­git na­lu­naar­su­i­ner­mut kii­sa­lu na­lu­naa­ru­te­qar­tar­ner­mut tun­nga­til­lu­gu su­ku­mii­ne­ru­su­mik ma­leruaq­qu­sa­li­us­sap­put. Ta­ma­tu­mun­nga a­ta­til­lu­gu Naa­lak­ker­su­i­sut ma­le­ru­aq­qu­sa­nik aa­la­ja­nger­saa­sin­naap­put na­lu­naa­ru­te­qar­tar­ner­ni nap­par­si­ma­sup ki­naas­su­si­a i­lan­ngul­lu­gu paa­sis­su­tis­siis­su­ti­gi­ne­qas­sa­ner­soq.

 

  § 34. Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­ne­rup pi­sus­saaf­fi­gi­u­ar­paa nak­ku­ti­gis­sal­lu­gu, nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­ne­rup aam­ma pin­ngit­saa­liis­sum­mik al­la­mik a­tu­i­neq I­nat­si­sar­tut I­nat­si­saan­ni ma­tu­ma­ni ma­le­ru­aq­qu­sat naa­per­tor­lu­git a­tor­ne­qar­tut pi­sa­ri­a­qan­ngit­su­mik an­ner­tu­ne­ru­su­mik a­tor­ne­qan­ngin­nis­saat.

  Imm. 2. Nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­ne­rup na­li­lii­vi­geq­qin­nis­saa­nut a­ta­til­lu­gu nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­ne­rup aal­lar­tin­ne­qar­ne­ra­ta ki­ngor­na­ti­gut ul­lut pi­nga­sut, qu­lit, 20-t aam­ma 30-t qaa­ngi­un­ne­ri­ni ta­ma­tu­ma­lu ki­ngor­na­ti­gut min­ner­paa­mik sa­paa­tit a­kun­ne­ri­sa si­sa­mat qaa­ngi­un­ne­ri­ni, nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­ne­rup su­li a­tuut­sin­ne­qar­ne­ra­ni, pi­u­ma­sa­qaa­ti­nut naa­per­tuut­tu­mik pis­sut­sit su­li a­tuun­ner­sut na­kor­saa­ne­rup nak­ku­ti­gi­sas­sa­raa. Na­li­leeq­qin­ne­rup taas­su­ma i­ner­ne­ra pin­ngit­saa­liis­su­te­qar­ner­nik na­lu­naar­su­if­fim­mut i­lan­ngun­ne­qas­saaq.

  Imm. 3.  Nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­ne­rup a­tuut­siin­nar­ne­qar­ne­ra­nik aa­la­ja­ngii­neq pil­lu­gu nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­ti aam­ma nap­par­si­ma­soq na­lu­naar­fi­gi­ne­qar­tus­saap­put.

  Imm. 4.  Ser­nis­su­i­ni­ar­lu­ni su­ka­te­rus­si­ne­rup su­li a­tu­in­nar­ne­qar­nis­saa­nut a­peq­qut, pis­sut­sit taa­maat­tus­saa­tit­si­ne­rat tun­nga­vi­ga­lu­gu, na­kor­sa­mit sa­pin­ngi­sa­mik a­kut­tun­ngit­su­mik na­li­ler­soq­qin­ne­qar­tas­saaq, taa­maat­tor­li ser­nis­su­i­ni­ar­lu­ni su­ka­te­rus­si­ne­rup aa­la­ja­nger­ne­qar­ne­ra­ta ki­ngor­na­ti­gut min­ner­paa­mik ul­lut pi­nga­sut, qu­lit, 20-t aam­ma 30-t qaa­ngi­un­ne­ran­ni, kii­sa­lu ta­ma­tu­ma ki­ngor­na­ti­gut min­ner­paa­mik sa­paa­tit a­kun­ne­ri si­sa­mak­kaar­lu­git, taa­ma­tut peq­qu­si­ne­rup a­tuut­sin­ne­qar­ne­ra ta­mak­ker­lu­gu.

  Imm. 5.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­rus­si­nerup a­tuut­sin­ne­qar­ne­ra ta­mak­ker­lu­gu, su­li pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­rus­si­ne­rup a­tu­in­nar­ne­qar­nis­saa­nut a­peq­qut, pis­sut­sit taa­maat­tus­saa­tit­si­ne­rat tun­nga­vi­ga­lu­gu, na­kor­sa­mit sa­pin­ngi­sa­mik a­kut­tun­ngit­su­mik na­li­ler­sor­ne­qaq­qit­tas­saaq, taa­maat­tor­li min­ner­paa­mik ul­lup un­nu­al­lu i­nger­la­ne­ra­ni a­taa­si­ar­lu­ni.

 

Ka­pi­ta­li 9

Nap­par­si­ma­su­nik si­un­ner­su­i­sar­tut

 

  § 35. Nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­ti­mik toq­qaa­so­qas­saaq i­num­mut ki­mul­luun­niit, i­ma­tut pi­ne­qar­tu­mut:

1)  napparsimavimmut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­ni­tin­ne­qar­tu­mut,

2)  napparsimavimmi pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nin­nga­tin­ne­qar­tu­mut.

  Imm. 2.  Taa­ma­tut­taaq nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­ti­mik toq­qaa­so­qas­saaq i­num­mut ki­mul­luun­niit i­ma­tut pi­ne­qar­tu­mut:

1)  pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­sar­ne­qar­tu­mut,

2)  napparsimavimmit a­nger­lar­tin­ne­qar­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­lin­naaf­fi­gi­ne­qar­tu­mut,

3)  pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­run­ne­qar­tu­mut,

4)  ti­mi a­tor­lu­gu pis­saa­ner­mik a­tu­if­fi­gi­ne­qar­tu­mut,

5)  pis­saa­neq a­tor­lu­gu na­kor­saam­mik eq­qis­saa­ti­tor­tin­ne­qar­tu­mut,

6)  ser­nis­su­i­ni­ar­lu­ni su­ka­te­rus­si­ne­qar­tu­mut,

7)  na­lu­naa­qut­tap a­kun­ne­ri­nit 24-nit si­vi­su­ne­ru­su­mik i­num­mik im­mik­kut nak­ku­ti­gi­ne­qar­tu­mut, kii­sa­lu

8)  im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi ma­tu­nik paar­naar­si­ner­mi, § 29, imm, 1, nr. 2 naa­per­tor­lu­gu.

  Imm. 3.  Nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­su­i­sup su­li­as­sa­rai:

1)  nap­par­si­ma­su­mik i­lit­ser­su­is­saaq aam­ma si­un­ner­su­is­sal­lu­ni nap­par­sim­ma­vim­mut u­nit­sin­ne­qar­ner­mut, u­nin­nga­ner­mut aam­ma na­kor­sar­ne­qar­ner­mut peq­qin­nis­sa­qar­fi­up nap­par­si­ma­vii­ni pis­sut­si­nut ta­ma­nut tun­nga­til­lu­gu,  

2)   naam­ma­git­taal­li­or­nis­saanut aal­lar­tit­si­ner­mi aam­ma naam­mas­sin­nin­ner­mi nap­par­si­ma­su­mik i­ki­u­is­saaq, aam­ma

3)  sa­pin­ngi­sa­mik Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut naam­ma­git­taal­li­u­ti­gi­ne­qar­toq pil­lu­gu o­qa­luu­se­rin­nin­ne­ran­ni na­juu­tis­sal­lu­ni.

 

  § 36. Ka­laal­lit Nu­naan­ni Eq­qar­tuus­si­vim­mi eq­qar­tuus­si­soq qin­nu­te­qar­to­qar­ne­rup ki­ngor­na nap­par­si­ma­su­nut si­un­ner­sor­tit a­ku­e­ris­sa­vai. A­ku­e­ri­sa­nut na­lu­naar­suut Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­nut nas­si­un­ne­qas­saaq. Nap­par­si­ma­su­nut si­un­ner­sor­tin­ngor­ti­tat Nuum­mi na­ju­ga­qas­sap­put aam­ma Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­ti­lin­nut im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni a­tor­fe­qar­tuus­sa­na­tik.
  Imm. 2.  Si­un­ner­sor­tin­ngor­tit­si­neq pi­su­mi a­taa­si­ak­kaa­mi pi­sas­saaq, tas­sa pin­ngit­saa­liis­sum­mik a­ku­li­un­neq aam­ma si­un­ner­sor­tin­ngor­tit­si­neq pil­lu­git peq­qis­saa­sup pi­gaar­tuu­sup nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­ti tu­a­vi­or­ner­paa­mik na­lu­naar­fi­gis­sa­vaa. Nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­ti, na­lu­naar­suum­mi al­lat­tor­ne­qar­fi­gi­sa­min­ni tul­le­rii­aa­ri­neq ma­lil­lu­gu, a­tor­fi­nit­sin­ne­qar­tas­saaq.
  Imm. 3.  Si­un­ner­sor­tin­ngor­tit­si­ni­ar­neq pil­lu­gu o­qaa­se­qar­nis­sa­mi­nut nap­par­si­ma­soq pe­ri­ar­fis­sin­ne­qas­saaq. Na­lu­naar­suum­mi al­las­si­ma­su­mik, nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­ti­mik al­la­mik, nap­par­si­ma­soq si­un­ner­sor­te­qa­ru­sun­neq pil­lu­gu  noq­qaas­su­te­qar­pat sa­pin­ngi­sa­mik noq­qaas­sut a­ku­e­ri­ne­qas­saaq. Aa­la­ja­ngii­neq Ka­laal­lit Nu­naan­ni Eq­qar­tuus­si­vim­mi eq­qar­tuus­si­su­mut maa­laa­ru­ti­gi­ne­qar­sin­naa­voq.
  Imm. 4.  Nap­par­si­ma­soq, na­lu­naar­suu­ti­ni i­laan­ngit­su­mik, si­un­ner­sor­te­qa­ru­mal­lu­ni noq­qaas­sum­mik saq­qum­mi­us­sa­qar­pat imm. 2 naa­per­tor­lu­gu i­num­mik tul­lin­nguut­tu­mik si­un­ner­sor­ti­ler­ne­qa­ral­las­saaq. Nap­par­si­ma­sup i­nuk si­un­ner­suu­taa si­un­ner­sor­tin­ngor­tin­ne­qar­sin­naa­ner­soq Ka­laal­lit Nu­naan­ni Eq­qar­tuus­si­vim­mi eq­qar­tuus­si­sup aa­la­ja­ngis­sa­vaa. Nap­par­si­ma­sup noq­qaas­su­taa i­nas­su­ti­gi­u­mi­nan­ngit­suun­ngip­pat a­ku­e­ri­ne­qas­saaq.

 

  § 37. Si­un­ner­sor­tin­ngor­tit­si­ne­rup ki­ngor­natigut pi­aar­ner­paa­mik nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­tip nap­par­si­ma­soq pu­laas­sa­vaa a­taa­var­tu­mil­lu at­ta­vi­gis­sal­lu­gu. Nap­par­si­ma­soq Dron­ning Ingri­dip Nap­par­sim­ma­vis­su­a­niip­pat pu­laar­neq si­ul­leq na­lu­naa­qut­tap a­kun­ne­ri 24-t qaa­ngi­ut­sin­na­git pis­saaq. Nap­par­si­ma­soq peq­qin­nis­sa­qar­fi­up im­mik­koor­tor­taa­sa i­laan­ni al­la­miip­pat si­un­ner­sor­tin­ngor­tit­si­ne­rup ki­ngor­natigut na­lu­naa­qut­tap a­kun­ne­ri 24-t qaa­ngi­ut­sin­na­git o­qa­ra­su­aa­tik­kut at­ta­vi­ge­qa­ti­giin­neq pis­saaq. Ta­ma­tu­ma ki­ngor­natigut sa­paa­tit a­kun­ne­ra­nut i­kin­ner­paa­mik a­taa­si­ar­lu­ni aam­ma pi­sa­ri­a­qar­tit­si­neq naa­per­tor­lu­gu pu­laar­neq pi­sas­saaq.
  Imm. 2.  Nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­ti kil­li­ler­su­gaan­ngit­su­mik a­kor­nu­ser­su­gaan­ngit­su­mil­lu i­nut­tut toq­qaan­nar­tu­mik, al­lak­ka­ti­gut o­qa­ra­su­aa­tik­kul­lu nap­par­si­ma­su­mik at­ta­ve­qar­nis­sa­mi­nut pi­sin­naa­ti­taaf­fe­qar­poq.

 

  § 38. Im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi i­ma­luun­niit peq­qin­nis­sa­qar­fim­mi su­li­sut paa­sis­su­tis­sat suul­luun­niit nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­tip su­li­a­mi i­su­man­naat­su­mik su­li­a­ri­nis­saa­nut pi­sa­ri­a­qar­ti­ta­i taas­su­mun­nga tun­ni­u­tis­sa­vaat.

 Imm. 2.  Na­kor­sap nakorsatut suliatigut pis­su­tis­sa­qar­lu­ni nap­par­si­ma­su­mut paa­sis­su­tis­siis­su­ti­gin­ngi­saa, nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­ti­mut aam­ma paa­sis­su­tis­siis­su­ti­gi­ne­qas­san­ngi­laq.

 

  § 39. Nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­ti­tut toq­qa­gaa­si­ma­neq a­to­run­naas­saaq pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­u­se­qar­ne­rup taa­maa­tin­ne­qar­ne­ra­nut i­lu­ti­gi­til­lu­gu. Taa­maat­tor­li nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­tip nap­par­si­ma­soq naam­ma­git­taal­li­u­ti­nut aal­lar­tin­ne­qa­reer­si­ma­su­nut, i­ma­luun­niit ta­ma­tu­mun­nga i­lu­ti­gi­til­lu­gu aal­lar­tin­ne­qar­tu­nut, a­ta­til­lu­gu i­ki­us­sa­vaa.

 

  § 40. Naa­lak­ker­su­i­sut su­ku­mii­ne­ru­su­mik ma­le­ru­aq­qu­sa­nik, nap­par­si­ma­su­nik si­un­ner­su­i­sar­tut a­tor­fi­nit­sin­ne­qar­ne­ran­nut aam­ma a­tuut­tus­san­ngor­tin­ne­qar­ne­ran­nut, taak­ku­a sul­i­as­saan­nut aam­ma pi­sin­naa­ti­taa­ne­ran­nut aam­mat­taaq a­jun­ngit­sor­si­as­saan­nut tun­nga­su­nut, aa­la­ja­nger­saas­sap­put.

 

Ka­pi­ta­li 10

Naam­ma­git­taal­li­u­te­qar­nis­sa­mut i­lit­ser­su­i­neq

 

  § 41. Pin­ngit­saa­liis­sum­mik a­tu­i­ner­ni ta­ma­ni a­ku­li­un­ne­rup maa­laa­ru­ti­gi­sin­naa­ne­ra pil­lu­gu nap­par­si­ma­soq i­lit­ser­sor­ne­qas­saaq. Ta­ma­tu­ma sa­ni­a­ti­gut nap­par­si­ma­su­mut i­li­si­ma­tit­sis­su­ti­gi­ne­qas­saaq naam­ma­git­taal­li­u­te­qar­neq qa­noq an­ner­tu­ti­gi­su­mik ki­ngu­ar­tit­si­nis­sa­mut sun­ni­u­te­qar­sin­naa­ne­ra­nik, tak. imm. 2 aam­ma 3.

  Imm. 2.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik a­tu­i­nis­saq pil­lu­gu aa­la­ja­ngii­ner­mut naam­ma­git­taal­li­uu­te­qar­neq aa­la­ja­ngii­ner­mik ki­ngu­ar­tit­sis­su­taa­sin­naan­ngi­laq, taa­maat­tor­li tak. imm, 3.
  Imm. 3.  Taa­maat­tor­li pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­sar­ne­qar­nis­sa­mik aa­la­ja­ngii­neq, tak. ka­pi­ta­li 4, pil­lu­gu naam­ma­git­taal­li­or­neq ki­ngu­ar­tit­sis­su­taa­sin­naa­voq, i­maan­ngip­pat i­nger­laan­nar­tu­mik na­kor­sar­ne­qar­nis­sap aal­lar­tin­ne­qar­nis­saa pi­sa­ri­a­qar­lu­ni nap­par­si­ma­sup i­nuu­ne­ra i­ma­luun­niit peq­qis­su­si­a an­ner­tuu­mik na­vi­a­nar­tor­si­or­tin­ni­ar­na­gu i­ma­luun­niit pin­ngit­soor­tin­ni­ar­lu­gu, nap­par­si­ma­sup al­la­nik ti­maa­si­gut i­ma­luun­niit peq­qis­su­si­an­nik a­jo­qu­sii­sin­naa­ne­ra qa­nip­pat. Pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­lin­naa­vi­gin­nin­nis­saq § 19 naa­per­tor­lu­gu aa­la­ja­ngii­neq taa­ma­tut­taaq ki­ngu­ar­tit­sis­su­taa­sin­naa­voq.

 

  § 42.  Sa­pin­ngi­sa­mik naam­ma­git­taal­li­uu­te­qar­nis­sa­mut i­lit­ser­su­i­neq nap­par­si­ma­sup pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­fi­gi­ne­qar­nis­saa­nut a­ta­til­lu­gu saq­qum­mi­un­ne­qas­saaq.

  Imm. 2.  Pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­sar­ne­qar­nis­saq pil­lu­gu naam­ma­git­taal­li­ut, I­nat­si­sar­tut I­nat­si­saan­ni § 41, imm. 3, naa­per­tor­lu­gu ki­ngu­ar­tit­sis­su­taa­sin­naap­pat, sa­pin­ngi­sa­mik pi­aar­ner­paa­mik aam­ma pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­sar­ne­qar­ne­rup aal­lar­tin­nis­saa si­oq­qul­lu­gu naam­ma­git­taal­li­or­sin­naa­ner­mik i­lit­ser­su­i­so­qas­saaq.

 

  § 43.   Pin­ngit­saa­liis­sum­mik nap­par­si­ma­vim­mut u­nit­sit­si­ner­mi, pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nin­nga­tin­ne­qar­ner­mi, pin­ngit­saa­liis­sum­mik oq­qus­si­ner­mi, pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­saa­ner­mi, nap­par­sim­ma­vim­mit a­nger­la­reer­ner­mi pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­lit­ta­rin­nin­ner­mi, pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­rus­si­ner­mi, nu­kiit a­tor­lu­git pis­saa­ner­mik a­tu­i­ner­mi, ser­nis­su­il­lu­ni su­ka­te­rus­si­ner­mi, i­num­mik im­mik­kut nak­ku­ti­gin­nin­ner­mi na­lu­naa­qut­tap a­kun­ne­ri­nik  24-nik a­taan­nar­tu­mik si­vi­su­ne­ru­su­mik si­vi­suu­se­qar­tu­mik, kii­sa­lu im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi par­naar­su­i­ner­mi, nap­par­si­ma­soq Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tu­nut, pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­fi­gi­ne­qar­neq pil­lu­gu naam­ma­git­taal­li­u­te­qar­sin­naa­ne­ra pil­lu­gu i­lit­ser­sor­ne­qas­saaq. Taa­ma­tut­taaq nap­par­si­ma­soq i­lit­ser­sor­ne­qas­saaq naam­ma­git­taal­li­u­tip Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tu­nut saq­qum­mi­un­ne­qar­nis­saa­nik, ta­man­na nap­par­si­ma­sup i­ma­luun­niit nap­par­si­ma­su­mik si­un­ner­su­i­sar­tup ta­ma­tu­min­nga kis­saa­te­qar­neq saq­qum­mi­up­pa­gu, tak. § 47.

  Imm. 2.  Taa­ma­tut­taaq nap­par­si­ma­soq pi­u­ma­sa­qar­ne­ra naa­per­tor­lu­gu Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tu­nut naam­ma­git­taal­li­or­nis­sa­mut pe­ri­ut­sip pil­lu­git i­lit­ser­sor­ne­qas­saaq, ta­ma­tu­mun­nga i­lan­ngul­lu­git nap­par­si­ma­soq aam­ma nap­par­si­ma­su­mik si­un­ner­sor­tip o­qaa­tit­si­gut i­ma­luun­niit na­lu­naa­ra­su­ar­taa­tit a­tor­lu­git su­li­as­sa­mik aa­la­ja­ngii­sar­tu­nut saq­qum­mi­us­si­nis­sa­mik pi­sin­naa­ti­taaf­fi­at pil­lu­gu, aam­mat­taaq aa­la­ja­ngii­sar­tut aa­la­ja­ngii­nis­saa­nut ki­ngu­sin­ner­paa­mik pif­fis­sa­li­us­saq pil­lu­gu, tak. § 48.

 

  § 44.  Naam­ma­git­taal­li­or­nis­sa­mut o­qaat­sit a­tor­lu­git i­lit­ser­su­i­so­qassaaq.

  Imm. 2. Naam­ma­git­taal­li­or­nis­sa­mut i­lit­ser­suut al­la­gan­ngor­lu­gu tun­ni­un­ne­qas­saaq, taa­ma­tut nap­par­si­ma­soq kis­saa­te­qar­lu­ni pi­u­ma­sa­qaam­mik saq­qum­mi­us­sip­pat.

 

  § 45. Naa­lak­ker­su­i­sut naam­ma­git­taal­li­or­nis­sa­mut i­lit­ser­su­i­neq pil­lu­gu aa­la­ja­nger­sak­ka­nik su­ku­mii­ne­ru­su­nik aa­la­ja­nger­saa­sin­naap­put.

 

Ka­pi­ta­li 11

Naam­ma­git­taal­li­or­nis­sa­mut pe­ri­ar­fis­saq aam­ma eq­qar­tuus­si­vik­kut i­nger­la­tit­si­sin­naa­neq

 

  § 46. Naa­lak­ker­su­i­sut naam­ma­git­taal­li­u­te­qar­ner­mut aa­la­ja­ngii­sar­tu­nik pi­ler­sit­sis­sap­put taa­guu­te­qar­tu­mik Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut.

  Imm. 2. Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tu­nut i­laa­sor­taap­put:

1)  eq­qar­tuus­sis­su­se­ri­soq si­u­lit­taa­su­tut,

2) Nu­nat­sin­ni Na­kor­saa­neq, aam­ma

3)  nap­par­si­ma­sut pe­qa­ti­giif­fi­a­nit sin­nii­suu­ti­taq, tar­ni­mik­kut nap­par­si­ma­su­nut sin­nii­suu­ti­taa­sus­saq.

  Imm. 3.  Naa­lak­ker­su­i­sut i­laa­sor­ta­nut sin­nii­sus­sa­nik toq­qaas­sap­put.

  Imm. 4.  Toq­qaa­ne­rit imm, 2 aam­ma 3-mi u­ki­u­ni si­sa­ma­ni a­tuup­put. Toq­qaaq­qit­to­qar­sin­naa­voq.

  Imm. 5.  Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut su­li­as­sa­nik a­taa­si­ak­kaa­nik aam­ma aa­la­ja­ngii­ner­nut su­li­a­qar­ner­min­ni su­li­as­sa­nut a­taa­si­ak­kaa­nut tun­nga­til­lu­gu i­lit­ser­sor­ne­qar­nis­sa­nut at­tuu­mas­su­te­qar­tin­ne­qan­ngil­lat.

  Imm. 6.  Nu­nat­sin­ni Na­kor­saa­ne­qar­fik Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut al­lat­se­qar­nik­kut su­li­as­saan­nik i­su­ma­gin­nit­tuu­voq.

  Imm. 7.  Peq­qis­sut­si­mut I­li­si­ma­tu­sar­ner­mul­lu Naa­lak­ker­su­i­so­qar­fi­up Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut a­ni­ngaa­sar­tuu­taat, tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git aa­la­ja­ngii­sar­tu­nik i­laa­sor­tat a­jun­ngit­sor­si­aat a­ki­ler­tas­sa­vai.

 

    § 47. Nap­par­sim­ma­vin­ni o­qar­tus­saa­sut nap­par­si­ma­sup i­ma­luun­niit nap­par­si­ma­su­mik si­un­ner­su­i­sup qin­nu­te­qar­ne­ra tun­nga­vi­ga­lu­gu naam­ma­git­taal­li­u­tit Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tu­nut naam­ma­git­taal­li­u­tit i­nger­la­teq­qis­sa­vaat, mak­ku­nun­nga tun­nga­sut:

1)  napparsimavimmut pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­ni­tsin­ne­qar­ner­mut,

2)  napparsimavimmi pin­ngit­saa­liis­sum­mik u­nin­nga­tin­ne­qar­ner­mut,

3)  oq­qun­ne­qar­ner­mut,

4)  pin­ngit­saa­liis­sum­mik na­kor­sarneqar­ner­mut,

5)  nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tin­ne­qar­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­lin­naaf­fi­gi­ne­qar­tu­nut, § 19 tun­nga­vi­ga­lu­gu

6)  pin­ngit­saa­liis­sum­mik su­ka­te­run­ne­qar­ner­mut,

7)  ti­mi a­tor­lu­gu pis­saa­ner­mik a­tu­if­fi­gi­ne­qar­ner­mut,

8)  pis­saa­neq a­tor­lu­gu na­kor­saam­mik eq­qis­saa­ti­tor­tin­ne­qar­ner­mut,

9)  ser­nis­su­i­ni­ar­lu­ni su­ka­te­run­ne­qar­ner­mut,

10)  im­mik­kut nak­ku­ti­gi­ne­qar­tu­mut na­lu­naa­qut­tap a­kun­ne­ri­nit 24-nit si­vi­su­ne­ru­su­mik, kii­sa­lu

11)  im­mik­koor­tor­ta­qar­fim­mi ma­tu­nik par­naar­su­i­ner­mut.

  Imm. 2.  Naam­ma­git­taal­li­uut nap­par­si­ma­su­mit i­ma­luun­niit nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­taa­su­mit nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sin­ne­qar­ne­rup i­ma­luun­niit pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­fi­gi­ne­qar­ne­rup al­lap, naam­ma­git­taal­li­or­ner­mut tun­nga­sup, ki­ngu­sin­ner­paa­mik qaam­ma­tit ar­fi­nil­lit qaa­ngi­u­tin­ngin­ne­ran­ni saq­qum­mi­un­ne­qa­reer­si­mas­saaq.

 

  § 48. Naam­ma­git­taal­li­ut § 47-i­mi taa­ne­qar­toq Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tu­nut saq­qum­mi­un­ne­qar­pat su­li­a­mut tun­nga­sut Peq­qis­sut­si­mut Pit­saa­li­u­i­ner­mul­lu A­qut­si­so­qar­fim­mut nas­si­un­ne­qas­sap­put, ta­ma­tu­mun­nga i­lan­ngul­lu­git pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­ner­mik al­lat­taa­vis­su­ar­ni al­lan­ne­qar­si­ma­ne­rat al­la­gan­ngor­lu­git, aam­mat­taaq Dron­ning Ingri­dip Nap­par­si­ma­vis­su­a­ni tar­nik­kut nap­paa­til­lit im­mik­koor­tor­ta­qar­fi­an­ni na­kor­saa­ne­rup up­per­nar­saa­ne­ra. Ta­ma­tu­ma sa­ni­a­ti­gut Aa­la­ja­ngii­sar­tut nam­min­neq i­su­ma­gis­sa­vaat su­li­ap su­li­a­ri­ne­qar­nis­saa aam­ma up­per­nar­saa­ti­nik il.il. a­mer­la­ne­ru­su­nik ta­man­na pi­sa­ri­a­qar­pat pis­sar­si­ni­ar­nis­sar­tik.

  Imm. 2.  Nap­par­si­ma­soq aam­ma nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­ti o­qaat­sit a­tor­lu­git i­ma­luun­niit na­lu­naa­ra­su­ar­taa­tit aq­qu­ti­ga­lu­git su­li­a­mik aa­la­ja­ngii­sar­tu­nut saq­qum­mi­us­si­nis­sa­mut pi­sin­naa­ti­taap­put. Im­mik­kut it­tu­nik pi­so­qar­til­lu­gu aa­la­ja­ngii­sar­tut aa­la­ja­nger­sin­naap­put nap­par­si­ma­sup peq­qis­su­si­a­nik eq­qar­saa­ti­gin­nin­neq i­ma­luun­niit su­li­ap aa­la­ja­ngii­sar­tu­ni su­li­a­ri­ne­qar­ne­ra pis­su­ti­ga­lu­gu nap­par­si­ma­soq ta­mak­kii­su­mik i­laan­na­kuu­su­mil­luun­niit su­li­ap su­li­a­ri­ne­qar­ne­ra­nut pe­qa­taa­tin­ne­qas­san­ngit­soq.

Imm. 3.  Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uut­sit, su­li­a­nik naam­ma­git­taal­li­u­taa­su­nik ki­ngu­ar­tit­sis­su­taa­sin­naa­su­tut sun­ni­u­te­qar­tut pil­lu­git aa­la­ja­ngii­sas­sap­put, tak. § 41, imm. 3, naam­ma­git­taal­li­u­tip ti­gu­ne­qar­ne­ra­ta ki­ngor­na­ti­gut ul­lu­in­naat ar­fi­neq mar­luk i­lu­an­ni. Su­li­a­nut al­la­nut tun­nga­til­lu­gu Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut sa­pin­ngi­sa­mik pi­aar­tu­mik aa­la­ja­ngii­sas­sap­put. Aa­la­ja­ngii­neq naam­ma­git­taal­li­u­tip ti­gu­ne­qar­ne­ra­ta ki­ngor­na­ti­gut ul­lut 14 i­lu­an­ni aa­la­ja­ngii­so­qan­ngip­pat, aa­la­ja­ngii­sar­tut ta­ma­tu­mun­nga pis­su­taa­soq pil­lu­gu nap­par­si­ma­soq aam­ma nap­par­si­ma­sup si­un­ner­sor­ti­gi­saa i­li­si­ma­tis­sa­vaat, aam­mat­taaq i­li­si­ma­tit­sis­su­ti­gis­sa­vaat aa­la­ja­ngii­ne­rup qa­qu­gu pi­nis­saa naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­sin­naa­ner­soq.

  Imm. 4.  Naa­lak­ker­su­i­sut Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut su­le­ri­aa­sis­saan­nik aa­la­ja­nger­saas­sap­put.

 

  § 49. Nap­par­si­ma­sup i­ma­luun­niit nap­par­si­ma­su­mut si­un­ner­sor­taa­sup pi­u­ma­sa­qar­ne­ra­ti­gut Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut aa­la­ja­ngik­ka­tik Ka­laal­lit Nu­naan­ni Eq­qar­tuus­si­vim­mut i­nger­la­tis­sa­vaat Ka­laal­lit Nu­naan­ni pi­ner­lut­tu­le­ri­ner­mi i­nat­sim­mi ka­pi­ta­li 28 naa­per­tor­lu­gu.

  Imm. 2.  Su­li­as­sap saq­qum­mi­un­nis­saa pil­lu­gu qin­nu­te­qaat Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut aa­la­ja­ngii­ne­ran­niit sa­paa­tit a­kun­ne­ri si­sa­mat qaa­ngi­ut­sin­na­git saq­qum­mi­un­ne­qas­saaq. Pif­fis­sa­ri­ti­ta­mit sa­neq­qut­si­nis­sa­mik im­mik­kut it­tu­mik pis­su­tis­sa­qar­pat Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut aa­la­ja­ngii­ne­ran­niit qaam­ma­tit ar­fi­nil­lit ti­kil­lu­git ki­ngu­sin­ne­ru­suk­kut qin­nu­te­qaa­tip saq­qum­mi­un­ne­qar­nis­saa Ka­laal­lit Nu­naan­ni Eq­qar­tuus­si­vim­mi a­ku­e­ri­ne­qar­sin­naa­voq.

  Imm. 3.  Nap­par­si­ma­sup nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­si­taa­nis­saa Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut a­ku­e­rip­pas­suk nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tit­si­ne­qar­nis­sa­mut a­peq­qut pil­lu­gu Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tu­ni su­li­as­siis­su­ti­geq­qin­nis­saa aa­la­ja­ngii­sar­tut aa­la­ja­ngii­ne­ri­nit qaam­ma­tit mar­luk i­nger­la­reer­ne­ri­si­gut aat­saat saq­qum­mi­u­teq­qin­ne­qar­sin­naa­voq. Nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­ne­rup i­nat­si­si­nut naa­per­tuun­ne­ra pil­lu­gu a­peq­qut eq­qar­tuus­si­vim­mut tun­ni­un­ne­qar­si­map­pat, tak. imm. 1, pif­fis­sa­ri­ti­taq taa­ne­qar­toq eq­qar­tuus­si­vi­up aa­la­ja­ngii­ne­ra­nit naat­sor­sor­ne­qas­saaq.

  Imm. 4.  Tar­ni­mik­kut Nap­paa­til­lit Maa­laa­ru­taan­nik Aa­la­ja­ngii­sar­tut nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­lit­ta­rin­nin­ner­mik pi­ler­sit­si­so­qar­nis­saa a­ku­e­rip­pas­suk, tak. § 19, nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­lit­ta­rin­nin­nis­sa­mut a­peq­qut aat­saat nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­lit­ta­rin­nin­nis­saq § 19, imm. 6 naa­per­tor­lu­gu si­vit­sor­ne­qar­pat aa­la­ja­ngii­sar­tu­nut su­li­as­siis­su­ti­geq­qin­nis­saa noq­qaas­su­ti­gi­ne­qar­sin­naa­voq. Ta­ma­tu­ma ki­ngor­na­ti­gut nap­par­si­ma­vim­mit a­nger­lar­tit­si­ne­rup ki­ngor­na­ti­gut pin­ngit­saa­liis­sum­mik ma­lit­ta­rin­nin­nis­sap si­vit­sor­ne­qar­nis­saa­nut su­li­as­siis­su­ti­gene­qar­tut a­taa­si­ak­kaat saq­qum­mi­u­teq­qin­ne­qar­sin­naap­put.

 

Ka­pi­ta­li 12

A­tuut­sit­si­ler­ner­mut, a­to­run­naar­sit­si­ner­mut aam­ma

i­kaar­saa­ri­ar­ner­mut aa­la­ja­nger­sak­kat

 

  § 50.  I­nat­si­sar­tut I­nat­si­saat man­na a­tuu­ti­ler­poq ul­loq 1. ju­li 2019 aam­ma aa­la­ja­ngii­ner­nut kii­sa­lu aa­la­ja­nger­saa­ner­nut i­nat­si­sar­tut i­nat­si­saa­ta a­tuu­ti­ler­ne­ra­ta ki­ngor­na­ti­gut aa­la­ja­nger­ne­qar­tu­nut ta­ma­nut a­tuul­lu­ni. 

  Imm. 2.  Ta­ma­tu­ma sa­ni­a­ti­gut Tar­ni­mik­kut nap­paa­ti­lin­nik nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­neq al­la­ti­gul­lu pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­neq pil­lu­gu I­nat­si­sar­tut i­nat­si­sis­saat nr. 24, 3. de­cember 2012-i­meer­soq a­to­run­naar­sin­ne­qar­poq.

  Imm. 3.  Al­laf­fis­sor­nik­kut ma­lit­ta­ri­sas­si­at, tar­ni­mik­kut nap­paa­ti­lin­nik nam­mi­neer­sin­naa­jun­naar­sit­si­ner­mut al­la­ti­gul­lu pin­ngit­saa­liis­sum­mik i­li­uu­se­qar­tar­neq pil­lu­gu i­nat­si­sar­tut i­nat­si­saan­ni toq­qam­ma­ve­qar­tut ki­ngu­sin­ne­ru­suk­kut al­lan­nguu­taat i­lan­ngul­lu­git, a­tuut­sin­ne­qa­run­naar­nis­sa­mik tu­ngaan­nut a­tuu­tis­sap­put.

 

 

 

Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sat, ul­loq 12. juni 2019

 

 

 

Kim Ki­elsen