Lovgivning

2009

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 17. april 2009 om ekstraordinært valg til Grønlands Landsting

Inatsisartutlov nr. 2 af 16. november 2009 om ændring af Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres budget
(Finanslov, landsskat, kommuneskat, kommunale budgetter og daginstitutionstakster for 2010)

Inatsisartutlov nr. 3 af 30. november 2009 om ændring af landstingslov om indkomstskat
(Skattepligt i forbindelse med råstofaktiviteter, skærpet beskatning af fri bil, handel med skattemæssige afskrivninger og udvidet indeholdelsespligt)

Inatsisartutlov nr. 4 af 30. november 2009 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.
(Ændret afgiftsberegning)

Inatsisartutlov nr. 5 af 30. november 2009 om ophævelse af børneopsparingsordningen.

Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug.

Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor. (råstofloven)

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut.

Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud.

Inatsisartutlov nr. 10 af 7. december 2009 om ændring af landstingslov om konkurrence.
(Mulighed for at indbringe Konkurrencenævnets afgørelser for Retten i Grønland)

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

Inatsisartutlov nr. 13 af 2. december 2009 om ændring af landstingslov om fiskerifinansieringspulje
(Indførelse af ophugningstilskud til forældede fartøjer samt forøgelse af tilskud til anskaffelse af fartøjer)

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om Nunaoil A/S

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2009 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.
(
Adskillelse af partiernes økonomi fra Inatsisartutadministrationens budget)

Inatsisartutlov nr. 17 af 3. december 2009 om ændring af landstingslov om fiskeri.
(Ændring af formålsbestemmelse, oplysningspligt i forbindelse med administrative formål, statistiske formål og kontrolformål, medtagelse af fiskeriobservatør samt indførelse af brugerbetaling)

Inatsisartutlov nr. 18 af 22. december 2009 om finanslov for 2010

Inatsisartutlov nr. 19 af 22. december 2009 om tillægsbevilling for 2008

 

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 9. januar 2009 om inddeling i præstegæld

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 22. januar 2009 om valg til fælles bygdebestyrelser i april 2009.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 4. februar 2009 om kvoter for fiskeri i 2008

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 12. februar 2009 om Naturklageudvalget

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 2. marts 2009 om beskyttelse og fangst af fugle.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. april 2009 om beskyttelse og fangst af store hvaler

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 17. april 2009 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 17. april 2009 om uddannelsesplaner for de erhvervsmæssige uddannelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 24. august 2009 om dåbsoplæring og konfirmation.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af af 3. september 2009 om tilskud til efterskoler og efterskoleophold i Grønland

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 3. september 2009 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 20. oktober 2009 om fastsættelse af sommertid

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 17. november 2009 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2010

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 27. november 2009 om takstbetaling for pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.

 

Forordninger:

Inatsisartutforordning nr. 1 af 26. november 2009 om ændring af landstingsforordning om førtidspension
(Teknisk præcisering af § 15)

Inatsisartutforordning nr. 2 af 2. december 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen
(Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne)