Landstingslov nr. 1 af 17. april 2009 om ekstraordinært valg til Grønlands Landsting

 

§ 1. Der afholdes valg til Grønlands Landsting tirsdag den 2. juni 2009.

§ 2. Med den afvigelse, der følger af § 1, anvendes i øvrigt reglerne i landstingslov nr. 9 af 31. oktober 1996 om valg til Grønlands Landsting, som ændret ved landstingslov nr. 10 af 30. oktober 1998 om ændring af landstingslov om valg til Grønlands Landsting.

§ 3. Vælgere, der midlertidigt har taget ophold uden for Grønland og opfylder betingelserne i § 2 i landstingslov om valg til Grønlands Landsting, skal til landstingsvalget optages på valglisten, såfremt der er truffet afgørelse herom senest 12. maj 2009.

§ 4. Landstingsloven træder i kraft den 17. april 2009.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. april 2009
Hans Enoksen

/

Søren Stach Nielsen


Forslag til 1. behandling

Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)

Ændringsforslag til 2. behandling (vedtaget)