Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2009 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.
(Adskillelse af partiernes økonomi fra Inatsisartutadministrationens budget)

 

§ 1

I landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde, som senest ændret ved landstingslov nr. 8 af 1. juni 2006, foretages følgende ændringer:


1.
 I § 1 tilføjes efter stk. 3:
"Stk. 4.  Grønlands Selvstyre må ikke yde direkte eller indirekte økonomisk støtte til partier, kandidatforbund eller enkeltkandidater, hvor dette ikke har udtrykkelig hjemmel i denne lov eller anden lovgivning.
Stk. 5.  Grønlands Selvstyre kan uanset stk. 4 uden vederlag stille kontor- og mødefacili­teter med videre til rådighed i forbindelse med inatsisartutmedlem­mers parla­mentariske arbej­de.”

2.  I § 2, stk. 1, foretages følgende ændringer:
"125.000 kr." erstattes med "170.000 kr." og ”300.000” erstattes med ”650.000”
 

3. I § 4, stk. 1, foretages følgende ændring:
"125.000 kr." erstattes med "170.000 kr.".

4. I § 9 indsættes i stk. 2 efter 4. pkt.:
” Formandskabet for Inatsisartut offentliggør regnskabet efter modtagelsen.”

5. Overalt i landstingsloven ændres ”Landstinget” til ”Inatsisartut”, og ”Landstingets” til ”Inatsisartuts”.

6. Overalt i landstingsloven ændres ”landstingsvalg” til ”inatsisartutvalg”, og ”landstingsarbejdet” til ”inatsisartutarbejdet”.

7. Overalt i landstingsloven ændres ”Landsstyret” til ”Naalakkersuisut”.


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2010.
Grønlands Selvstyre, den 3. december 2009
Kuupik Kleist

/

Peter Schultz


Bemærkninger til forslag

Betænkning (2. behandling)