Lovgivning

2011

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Kommunale forskrifter


Love:  

Offentliggjort

Titel


15.04.2011


Inatsisartutlov nr. 1 af 14. april 2011 om ændring af Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling
(Afgiftsfri levering af motorbrændstof til skibe og fly)


18.04.2011


Inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.
(Ændrede regler om tjenesteboliger, rejseudgifter, eftervederlag, orlov og andet fravær, samt om vederlag til medlemmer af udvalg og nævn m.m.)


18.04.2011


Inatsisartutlov nr. 3 af 15. april 2011 om post


18.04.2011


Inatsisartutlov nr. 4 af 15. april 2011 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
(Præcisering af brugen af ”Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland” (AP). Sammensætning af Klagenævnet for Udbud ved behandling af klager. Udvidede beføjelser for Klagenævnet for Udbud.)


18.04.2011


Inatsisartutlov nr. 5 af 15. april 2011 om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer
(Afgiftsfrit salg til platforme m.v. på kontinentalsoklen)


18.04.2011


Inatsisartutlov nr. 6 af 15. april 2011 om ændring af Landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige
(udvidet anvendelsesområde samt krav om automatiske betalinger)


13.05.2011

Inatsisartutlov nr. 7 af 13. maj 2011 om tillægsbevilling for 2010

27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 8 af 22. november 2011 om ændring af Landstinglov om fiskeri
(Ændringer om ejerskab og kvoteloftbegrænsninger)


27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet


27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 10 af 22. november 2011 om fordeling af midler fra visse spil


27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd


27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte


27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse


23.11.2011

Inatsisartutlov nr. 14 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
(Præcisering vedrørende modregning i overskydende skatter)

27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 15 af 22. november 2011 om offentliggørelse af politiske partiers regnskaber


23.11.2011


Inatsisartutlov nr. 16 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om landsstyremedlemmers ansvarlighed
(Konsekvensrettelser)


27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 17 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter
(Forhøjelse af afgiftssatser)


27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 18 af 22. november 2011 om ændring af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
(Tilføjelse af bestemmelse der bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte regler for indhentning af tilbud på bygge- og anlægsarbejder i kvalitetskonkurrence.)


27.11.2011

Inatsisartutlov nr. 19 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning
(Konsekvensrettelser som følge af indførelsen af selvstyre og vedtagelsen af ny kriminallov for Grønland m.v.)

27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 20 af 22. november 2011 om koncession til sportsfiskeri


27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 21 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om landbrug
(Ændring af Landbrugsrådets medlemssammensætning)


27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 22 af 22. november 2011 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje
(Ændring af tilskudsgrundlag)


27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 23 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold

(Indførsel af forbud mod kamp- og muskelhunde)


27.11.2011


Inatsisartutlov nr. 24 af 22. november 2011 om ændring af landstingslov om afgift på rejer.
(Ændret afgiftsgrundlag i visse tilfælde)


10.12.2011


Inatsisartutlov nr. 25 af 7. december 2011 om Finanslov for 2012

 

 

Bekendtgørelser:

Offentliggjort

Titel


23.01.2011

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af den 21. januar 2011 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer mv.

02.02.2011


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 28. januar 2011 om inddeling i præstegæld


10.02.2011


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen


04.03.2011


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts 2011 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq


04.03.2011


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 4. marts 2011 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Qaasuitsup Kommunia


01.04.2011

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 24. marts 2011 om landets inddeling i sundhedsregioner

01.04.2011


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. marts 2011 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler


09.06.2011


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 7. juni 2011 om ind- og udførsel af varer


27.06.2011

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v.

20.09.2011


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 20. september 2011 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift


16.11.2011

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. november 2011 om skuespilleruddannelsen

21.11.2011

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet

21.11.2011

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 17. november 2011 om bemandingen af grønlandske fiskefartøjer

07.12.11


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster


23.12.2011


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 22. december 2011 om rapportering af fangster i kystnært fiskeri


23.12.2011


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 22. december 2011 om rapportering af indhandlinger af fisk og fiskeriprodukter


23.12.2011


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 22. december 2011 om kvoter for fiskeri i 2011


03.01.2012


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 30. december 2011 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2012

 

Kommunale forskrifter:

Offentliggjort

Titel


29.06.2011

Vedtægt for Qaasuitsup Kommunia om fiskeri efter fjeldørred

14.09.2011

Vedtægt om fredning af harer i kommuneqarfik Sermersooq, Paamiut