Offentliggjort på www.nanoq.gl den 4. marts 2011
 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 4. marts 2011 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Kommuneqarfik Sermersooq

I medfør af § 26, stk. 1, nr. 2, og § 27, stk. 3, i Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke, som ændret ved Landstingslov nr. 3 af 21. maj 2001, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

§ 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse for Tasiilaq og Ittoqqortoormiit og bygderne Kulusuk, Tiniteqilaaq, Sermiligaaq, Kuummiut og Isortoq.  


Hovedindhold

§ 2.  Alt salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumenprocent på 15 eller derover er forbudt.

§ 3.   I Tasiilaq og i bygderne Kulusuk, Tiniteqilaaq, Sermiligaaq, Kuummiut og Isortoq er salg og udskænkning af alkoholholdige drikke med en alkoholvolumenprocent på over 2,25 ikke tilladt hvert år den 1. juni.

§ 4.  I bygderne Tiniteqilaaq, Sermiligaaq og Isortoq er salg af stærke drikke ikke tilladt uden forudgående bestilling, jf. dog § 5.

§ 5.  I bygderne Tiniteqilaaq, Sermiligaaq og Isortoq er salg af øl med en alkoholvolumenprocent på 4,10 og derover tilladt.


Sanktioner

§ 6.  Ved overtrædelse af §§ 2-4 kan der idømmes bøde.


Ikrafttræden

§ 7.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. marts 2011.
Stk. 2.  Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 30. juni 2008 om salg og udskænkning af stærke drikke med alkoholvolumenprocent på 15 eller derover i Ammassalik Kommune, Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 31. maj 2007 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke i Ammassalik Kommune og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 23. februar 2001 om midlertidigt stop for udskænkning af alkoholholdige drikke i Illoqqortoormiut Kommune.
Grønlands Selvstyre, den 4. marts 2011
Agathe Fontain

/

Ann Birkekær Kjeldsen