Offentliggjort på www.nanoq.gl den 2. februar 2011
 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 28. januar 2011 om inddeling i præstegæld

I medfør af § 5, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken fastsættes:

 

§ 1.  Hver by med tilhørende bygder udgør et præstegæld, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Palaseqarfik Paamiut omfatter byerne Ivittuut og Paamiut.

§ 2.  I områderne udenfor den kommunale inddeling forestås de kirkelige opgaver, herunder kirkebøgernes førelse, afgivelse af indberetninger m.v. af domprovsten, jf. dog stk. 2. Domprovsten kan udpege en eller flere af præsterne i Provsteqarfik Qeqqa Tunulu til at varetage alle eller nogle af disse opgaver.
Stk. 2.  Provsten for Nordgrønland forestår de kirkelige opgaver, herunder kirkebøgernes førelse, afgivelse af indberetninger m.v. for Pituffik. Provsten for Nordgrønland kan udpege en eller flere af præsterne i Provsteqarfik Avannaa til at varetage alle eller nogle af de kirkelige opgaver.

§ 3.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. marts 2011.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 9. januar 2009 om inddeling i præstegæld.
Grønlands Selvstyre, den 28. januar 2011.
Mimi Karlsen

/

Lise Lennert Olsen