Lovgivning

2000

Nye love, bekendtgørelser og forordninger fra 2000

Vælg nedenfor:


Love

Bekendtgørelser

Forordninger


 

Love:  

Landstingslov nr. 1 af 23. maj 2000 om ændring af Landstingslov nr. 8 af 29. oktober 1999 om Grønlands Hjemmestyres budget

Landstingslov nr. 2 af 23. maj 2000 om ændring af Landstingslov om skattebegunstiget opsparing

Landstingslov nr. 3 af 23. maj 2000 om ændring af Landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 4 af 11. november 2000 om finanslov for 2001

Landstingslov nr. 5 af 11. november 2000 om ændring af Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde.

Landstingslov nr. 6 af 11. november 2000 om ændring af Landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner.

Landstingslov nr. 7 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om lønnings- og pensionsforhold m.v. for tjenestemænd ansat under Grønlands Hjemmestyre i Danmark (normering af stillinger).

Landstingslov nr. 8 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om Grønlands Hjemmestyres og kommunernes tjenestemænd i Grønland (normering af stillinger).

Landstingslov nr. 9 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

Landstingslov nr. 10 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om indførselsafgifter.

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Landstingslov nr. 12 af 11. november 2000 om ændring af landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet

Landstingslov nr. 13 af 11. november 2000 om fordeling af tips- og lottomidler.


Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 7. januar 2000 om kystnært fiskeri efter hellefisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 10. januar 2000 om førtidspension, revalidering og personlige tillæg m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 1. februar 2000 om erhvervsjagtbeviser

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 1. februar om fritidsjagtbeviser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 16. februar 2000 om valg til borgerråd

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 9. marts 2000 om ind- og udførsel af varer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 21. marts 2000 om ind- og udførsel af varer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 31. marts 2000 om finansieringsstøtte til iværksættere indenfor turisterhvervet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 9. maj 2000 om gebyr for næringsbrev som restauratør og hotelvært

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 25. april 2000 om fredning af den indre del af Ikkafjorden, Ivittuut Kommune

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 31. maj 2000 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2001

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 31. maj 2000 om skattebegunstiget opsparing

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 14. juni 2000 om tillægskvoter i det kystnære fiskeri efter rejer ved Vestgrønland i 2000

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 3. juli 2000 om ferieplan i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 13. juli 2000 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i området Uummannaq og Upernavik.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 31. Juli 2000 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af og jagt på rensdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 31. Juli 2000 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af og jagt på moskusokser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 31. juli 2000 om den centrale læreruddannelse

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. august 2000 om regulering af fiskeri ved tekniske bevaringsforanstaltninger

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 16. august 2000 om udhandling af alkoholholdige drikke i bygder i Ammassalik Kommune

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 8. september 2000 om forvaltning af græsningsområder og husdyr.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 26. september 2000 om ophævelse af hjemmestyrets bekendtgørelse om udbud af arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed med finansiering fra hjemmestyret.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 10. oktober 2000 om anvisning, udlejning, fremleje m.v. af Hjemmestyrets og kommunernes boliger.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 7. december 2000 om voksenuddannelser.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 7. december 2000 om uddannelse af socialrådgivere.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 22. december 2000 om krav til kontrolapparater m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 22. december 2000 om hjælp til personer med vidtgående handicap.


Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 23. maj 2000 om ændring af Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 2 af 23. maj 2000 om ændring af Landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

Landstingsforordning nr. 3 af 23. maj 2000 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation. (Bemærkninger til Landstingsforordningen)

Landstingsforordning nr. 4 af 23. maj 2000 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer.

Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 om ændring af landstingsforordning om uddannelsesstøtte. (rente og gebyrer)

Landstingsforordning nr. 6 af 11. november 2000 om ændring af Landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Landstingsforordning nr. 7 af 11. november 2000 om søfartsuddannelser