Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 10
1. juni 2017
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om revalidering
(Afklaringsforløb, fleksjob og løntilskud)

§ 1

I landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering, som ændret ved landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006, foretages følgende ændringer:


1.
  Overskriften før § 4 affattes således:

                                                ”Afklaringsforløb og revalidering”                                               

2.  § 4 affattes således:
”  § 4.  Inden revalideringsforløb igangsættes, skal ansøger gennemgå et afklaringsforløb, hvor ansøgerens arbejdsevne afklares.
  Stk. 2.  Et afklaringsforløb består af en teoretisk del og en praktisk del, hvori ansøgers psykiske og fysiske arbejdsevne afklares.
  Stk. 3.  Under afklaringsforløbet er ansøger berettiget til sit hidtidige forsørgelsesgrundlag fra det offentlige.
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om afklaringsforløb.” 

3.  § 15 affattes således:
”  § 15.  En person kan ansættes i fleksjob, hvis det under afklaringsforløbet eller efter revaliderings tiltag viser sig, at vedkommende ikke vil kunne opnå eller fastholde beskæftigelse på almindelige vilkår.
  Stk. 2.  En person, der pludselig mister en del af sin arbejdsevne efter at have været ansat på almindelige vilkår, kan sammen med sin arbejdsgiver ansøge om at blive ansat i fleksjob hos samme arbejdsgiver uden forudgående revalidering.
  Stk. 3.  Personer ansat i fleksjob skal minimum hver 3. år have genvurderet deres arbejdsevne, jf. dog stk. 4.
  Stk. 4.  Personer over 40 år eller personer, hvor arbejdsevnen er blevet endeligt fastlagt ved lægeerklæring, skal ikke have genvurderet deres arbejdsevne.”

4.  § 16, stk. 3, affattes således:
Stk. 3.  Løntilskud ydes i op til 5 år ad gangen.

5.  I § 16 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:
”  Stk. 4.  For personer over 40 år, hvis nedgang i arbejdsevne er permanent, jf. § 15, stk. 4, kan løntilskud gøres permanent.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2017.Grønlands Selvstyre, den 1. juni 2017


Kim Kielsen

Dokumenter