Quppernerup imai iserfigikkit
Oqaatsit toqqakkit
Ujaasinermut uterit
Inatsisit
Nr. 3
2. maaji 1996
Atuuttut

Pisortanut akiitsut akilersinniarneqartarnerat pinaveersaartinneqarnissaallu pillugit Inatsisartut inatsisaat

Inatsisip atuuffigisaa

 

§ 1. Inatsisartut inatsisaanni matumani Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallillu Nunaanni kommunit akiligassiissutaannik akiliisitsiniartarneq pineqarpoq.

Imm. 2. Inatsisartut inatsisaat una Inatsisartut inatsisaat peqqussutaallu ataani taaneqartut tunngavigalugit akiligassiissutaalersimasunut atortuutineqarpoq:

1) aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaat,

2) pappiaqqanik nalilinnik naqissusiinermi akitsuut pillugu Inatsisartut inatsisaat,

3) eqquiniaasitsinermi akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaat,

4) aningaasanik ikisilluni pinnguaatinut akileraarut pillugu Inatsisartut inatsisaat,

5) umiarsualivimmiinnermut akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaat,

6) qamutit motoorillit akileraarutaat pillugit Inatsisartut inatsisaat,

7) raajanut akitsuutit pillugit Inatsisartut inatsisaat,

8) inuussutissarsiutitigut ilinniagaqarnermut sulisitsisut akiliutaat pillugit Inatsisartut inatsisaat,

9) Kalaallit Nunaannut, Kalaallit Nunaannit Kalaallillu Nunaanni usinik imaatigut assartuineq pillugu Inatsisartut peqqussutaat,

10) inuussutissarsiutinut ilinniartitaaneq, ilinniagaqarnermut tapiissutit inuus-sutissarsiutinullu tunngasunik siunnersuineq pillugit Inatsisartut peqqussutaat,

11) inissianik attartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat,

12) inissialiornermut tapersiissuteqartarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat,

13) aalisarnikkut, piniarnikkut nunalerinikkullu tapersiisarneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat,

14) kommunit inuutissarsiutini aningaasaleeqataasinnaanissaat pillugu Inatsisartut inatsisaat,

15) meeqqanut akilersuutit il.il. kiisalu meeravissiartaarnermi tapiissutit tunniunneqartarneri pillugit Inatsisartut peqqussutaat, aamma

16) pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat.

Imm. 3. Aammattaaq Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu akiligassiissutaat, paaqqinnittarfinni angerlarsimafifmnilu ulluunerani meeqqanik paaqqinnittarnernut, kiassarnermut, innaallagissamut, imermut, eqqaanermut, pujoorfinnik paaviaanermullu innuttaasut suliffeqarfiillu akiligassaasa akilersinniarneqartarnerini Inatsisartut inatsisaat manna atuuppoq.

 

Akiliisitsiniartarneq

 

§ 2. Akiligassiissutit § 3-mi, imm. 4 -mi aamma 5-imi taaneqartut aammalu inuussutissarsiutinut ilinniartitaaneq, ilinniagaqarnermut tapiissutit inuussutissarsiutinullu tunngasunik siunnersuineq pillugit Inatsisartut peqqussutaat aamma pisortanit ikiorsiissutit pillugit Inatsisartut peqqussutaat naapertorlugit aamma paaqqinnittarfinni angerlarsimaffinnilu ulluunerani meeqqanik paaqqinnittarnermut kiisalu pujoorfinnik paaviaasarneq, Namminersornerullutik Oqartussaniit kommunillu akiligassiisutit Kalaallit Nunaanni eqqartuussisarneq pillugu inatsimmi nr. 271, 14. juni 1951-imeersumi kapitali 7-imi, kingullermillu inatsisikkut nr. 151-ikkut 31. marts 1993-imeersukkut allanngortinneqartumi, kapitali 7-ani, § 1, imm. 2-mi malittarisassat tunngavigalugit, pinngitsaaliinikkut akiliisitsiniartarnerup pissuseqataanik akilersinneqarsinnaapput.

 

§ 3. Akiligassiissutit § 1-imi taaneqartut akiitsoqartup akiliisitsiniartartullu akornanni isumaqatigiissut tunngavigalugu, akiitsullip aningaasarsiassaminiit ilanngartuineq aqqutigalugu akilersuinissaq piumasarisimappagu, ilanngartueqqussummik piumaffigineqartoq pisussaatitaavoq peqqussut malittarissallugu.

Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu ilanngartuinissaq pisinnaavoq aningaasarsianit suugaluanilluuniit tamanit, matumani sulififeqarnikkut akissarsiat, siulersuisunut, ataatsimiititalianut, kommissioninut, rådinut assigisaannullu ilaasortaanermi ikiortaanermiluunniit akissarsiat, utaqqiisaagallartumik aningaasarsiat, soraarnerussutisiat aammalu assingusunik ikiorsíissutaasunit Kalaallit Nunanni tunniunneqartartut, naalagaaffiup, landskarsip, kommunit, pisortat imaluunniit inuinnaat karsiinit akilerneqartartut ilanngullugit, kiisalu aningaasarsianut aalisarnermit, piniarnermit, aallaaniarnermit, savaateqarnermit, tuttuuteqarnermit sanalunnermillu tunisassianik Kalaallit Nunaanni tunisinermi isertitarineqartartut.

Imm. 3. Taamatut ilanngartueqqussummik peqquneqartup akiliisitsiniartartoq ullut tallimat qaangiutsinnagit nalunaarfigissaavaa, akiitsulimmut aningaasarsisitsisarunnaarsimaguni. Tamannattaaq atuutsissaaq ilanngartueqqussummik peqquneqartoq, akiitsulimmut aningaasarsisitsisarsimanngikkuni.

Imm. 4. Akiitsulimmut aningaasarsiarititamik imm. 1 tunngavigalugu ilanngartuisoq, aningaasat ilanngartugarisimasat akilerneqarnissaannut akisussaatinneqarpoq.

Imm. 5. Ilanngartueqqussummik imm. 1-imitaaneqartumi peqquneqartoq, ilanngartuinissamut peqqussut malittarisimanngippagu, immikkorluinnaq ittumik qularnaallisarsinnaanngikkuniuk sumiginnaasimanani, aningaasanut akilerneqartussanut akisussaatinneqassaaq.

Imm. 6. Aningaasat imm. 1 naapertorlugu ilanngartuutaasimasut qaammatip ilanngaassuiffigineqarsimasup ulluisa kingullianni akiligassanngussapput, ki-ngusinnerpaamillu akilerneqartussaallutik qaammatip tulliani ulluinnarmi kingullermi.

 

§ 4. § 3, imm. 1-imi aalajangersakkat feeriarnisiassanut, feeriarnersiutinut immikkut ittunut, feeriarnermi tapisianut feeriarnerullu nalaani akissarsiassanut atuutissanngillat, taakku aningaasartaat piffîssami feeriarfissamik katersivigineqartumi akissarsiat annerpaamik 15%-erippatigit.

Imm. 2. Imm. 1-imi tunniunneqarsinnaasutut taaneqartutigut tunniunneqartunit ilanngaassisoqarsinnaanngilaq, taakku aningaasartaat piffíssami feeriarfissamik katersivigineqartumi akissarsiat annerpaamik 15%-erippatigit.

Imm. 3. Ilanngaassinissamik peqqussuteqarfigineqarsimasup imm. l-imi2-milu taaneqartutut pisuni aningaasat tunniunneqarnerini ilanngaassissanngilaq, kingusinnerpaamilli qaammammi tunniussivigineqartumi ulluinnaq kingullermi akiliisitsiniartartoq tamanna pillugu nalunaaruteqarfigissallugu.

 

§ 5. Akileraarutaagallartunut akiliutaavallaarsimasut, matumani aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni nr. 5-imi, 19. maj 1979-i-meersumi § 50 tunngavigalugu utertinneqartut, tunniunneqalersinnnagit, kommunit allat imaluunniit Namminersornerullutik Oqartussat akileraartartup akileraarutinut, utertitassanngorlugit ikiorsiissutinut, pilersuisussaatitaanermut akilersuutit siumoortumik tunniunneqartartunut, Ineqarnermut Tapersiisarnermut Ataatsimiititaliamiit aningaasat attartortissimasaanut, Inuussutissarsiutinut Tapersiisarnernut Ataatsimiititaliamiit aningaasat attartortissimasaanut aammalu kommunit inuussutissarsiutitigut suliffeqarfinnut aningaasatigut attartortissimasaanut akilerneqartussanngoreersimagaluartunut akiligassarisaanut naapertuuttunik utertoorutissanit ilanngartuisinnaatitaapput.

Imm. 2. Aningaasanik tunniunneqartussanik tunniussisussap ilanngartuisoqarsimanera akileraartartumut nalunaarutigissavaa.

 

Akisussaaneq

 

§ 6. Aappariit inuillu nalunaarsorneqarsimasumik aappariittut inooqatigiit, inissianik attartorneq pillugu Inatsisartut peqqussutaat tunngavigalugu akiligassanut kiisalu eqqaanermut pujoorfinnillu paaviaanermut atatillugu Namminersornerullutik Oqartussat kommunillu akiligassiissutaannut assigiimmik akisussaaqatigiipput.

Imm. 2. Imm. 1 naapertorlugu assigiimmik akisussaaqatigiinneq, aappariinnerup imaluunniit aappariittut nalunaarsorneqarsimasutut inooqatigiinnerup nalaani akiligassiissutaasimasunut taamaallaat atuuppoq.

Imm. 3. Aappariit meeqqamut meeqqanulluunniit pilersuisussaatitaanermik aalajangersaavigineqarsimanngippata imm. 1-mi aalajangersagaq aammattaaq Namminersornerullutik Oqartussat kommunilu paaqqinnittarfiini, angerlarsimaffinnilu ulluunerani paaqqinnittarnermut akiligassiissutaannut atuutsinneqarpoq.

 

Suliffeqarfinnik sulisussarsiarinnittarneq

 

§ 7. Sanaartugassanut suliassanullu allanut suliffeqarfiit sulisussarsiarineqarnerini imaluunnit nioqqutissanik kiffartuussissutissanilluunniit inniminniisoqartillugu Naalakkersuisut kommunalbestyrelsilluunniit aalajangersinnaavaat aalajangiinermi suliffeqarfiit akilerneqanngitsunik akileraarutinut, akitsuutinut imaluunniit inuussutissarsiutitigut ilinniagaqarnermut sulisitsisut akiliutaannut akiligassaqartoqarneraisigineqassasoq.

Imm. 2. Imm. 1-imi aalajangersakkat pillugit Naalakkersuisut malittarisassanik erseqqinnerusunik aalajangersaasinnaapput.

 

Paasissutissiisussaatitaaneq

 

§ 8. Sulisitsisut, kukkunersiuisut, suliakkiisut, pisisut, assartuisut, nassiussanik aaqqissuillutillu ingerlatsisut il.il. akiliisitsiniartartup akiitsunik akiliisitsiniarnermini atugassaminik paasissutissanik piumasaqarfigippattik paasissutissanik pingaaruteqarsinnaasunik tamanik, akiitsoqartup inuttut allanit sunissaqarani pissuserisaanut attuumassuteqanngitsunik, pisortat ingerlatsineranni suliassat suliarineqartarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaanni nr. 8, 13. juni 1994-meersumi § 28 naapertorlugu, tunissavaat.

 

§ 9. Aningaaseriviit, sparekarsit, andelskarsit, aningaasanik nioqquteqartartut, pappiaqqanik aningaasanik nalilinnik nioqquteqartartut, eqqartuussissuserisut, sillimmasiisarfiit allallu aningaasanik aqutassaminnik tunineqartartut, imaluunniit inuussutissarsiornermut atugassanik aningaasanik taarsigassarsisitsisartut, Akileraartarnermi Pisortaqarfiup piumasaqarneratigut akiliisitsiniartartunut akiitsullit aqqisigut taasat makkunuunatigut paasissutissiissutigisassavaat:

1) tigutsisaat, taarsigassarsiaat, peqqumaataat aningaasanilluunniit toqqorsivii,

2) taarsigassarsiaasa aningaaserivinnilu uninngatitaasa imaluunniit aningaasatigut paarititaasa taakkulu erniaasa amerlassusaat,

3) tigutsisit taarsigassarsialluunniit allanngorarneri, matumani checkit tiguneqarsimasut ikineqarsimasullu pillugit paasissutissat ilanngullugit,

4) pappiaqqat aningaasanik nalillit aningaaserivimmut tunineqartut, aamma

5) taarsigassarsianut tigusinernullu qularnaveqqusiissutit.

 

Piginnaatitsissutit

 

§ 10. § 1, imm. 2-mi aamma 3-mi Inatsisartut inatsisaat peqqussutaallu taaneqartut tunngavigalugit akiligassiissutinik akiliisitsiniartartut akiliisitsiniarnerinut atatillugu akiliuteqartitsisarneq pillugu malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

§ 11. § 1-mi Inatsisartut inatsisaat peqqussutaallu taaneqartut tunngavigalugit akiligassiissutinik akiliisitsiniartarnermi periusaasut pillugit malittarisassanik Naalakkersuisut aalajangersaasinnaapput.

 

Unioqqutitsinerit

 

§ 12. Kinaluunniit § 3-mik piaaraluni imaluunniit mianersuaalliorujussuarluni akiitsullip aningaasarsiaatigut ilanngartueqqusinermut peqqussutaasumik malinnissimanngitsutut imaluunniit aningaasanik ilanngartuissutaasimasunik akiliiffissarititaasoq eqqorlugu akiliisimanngitsutut unioqqutitsisoq akiliisitaanermik, matumani ullormoortumik akiliisitsinerit ilanngullugit, pillarneqarsinnaavoq.

Imm. 2. Kinaluunniit § 4, imm. 3-mi, § 8-mi aamma § 9-mi taaneqartumik piaaraluneerluni imaluunniit mianersuaalliorujussuarluni paasissutissanik tun-niussinngitsoq imaluunnit eqqunngitsunik imaluunniit paasinerluisitsisinnaasunik paasissutissiisoq akiliisitaanermik, matumani ullormoortunik akiliisitsinerit ilanngullugit, pillarneqarsinnaavoq.

Imm. 3. Imm. 1-imi imaluunniit imm. 2-mi taaneqartut arlaat piginneqatigiiffimmit, peqatigiiffimmit, suliffeqarfik imminut pigisumit, aningaasaateqarfimmit assigisaanilluunniit unioqqutinneqarsimappata, taava inuttut inatsisitigut akisussaasuutinneqarsinnaasoq pillaammik akiliisussanngortinneqarsinnaavoq. Naalagaaffik, Namminersornerullutik Oqartussat, kommunit, imaluunniit kommunit suleqatigiififiat unioqqutitsisimappata, kommunalbestyrelsit nunaqarfinni aqutsisut il.il pillugit Inatsisartut inatsisaanni, § 64 naapertorlugu naalagaaffik, Namminersornerullutik Oqartussat, kommunalbestyrelsi imaluunniit kommunit suleqatigiiffiat, akisussaanermik pillaatissatut akiliisitaasinnaapput.

 

Atortuulersitsineq

 

§ 13. Inatsisartut inatsisaata piffissaq atortuulerfissaa Naalakkersuisut aalajangersassavaat.

Imm. 2. §§-it 2, 3, 5 aamma 7 akiligassiissutinut Inatsisartut inatsisaata matumap atortuulersinneqaneraniit ukiut tallimat sioqqullugit pisoqaassuseqartunut taakkuninngaluunniit kingusinnerusukkut pilersimasunut atuutissapput.

Imm. 3. § 6-imi akiligassiissutit pineqartut Inatsisartut inatsisaata ullormi atortuulersinneqaneraniit tassangaluunniit kingusinnerusukkut pilersimasunut atuutissaq.

 

 

Namminersornerullutik Oqartussat, ulloq 2. maj 1996

 

 

Lars Emil Johansen

/

Daniel Skifte

Atassuteqarnerit
Uunga inatsit tunngaviusussaq

Uani allanngortinneqarpoq