Lovgivning

2005

Vælg nedenfor:

Love

Bekendtgørelser

Forordninger


Love:  

Landstingslov nr. 1 af 12. maj 2005 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde
(Ændring af fristen for indsendelse af erklæring og revideret regnskab for økonomisk tilskud til dækning af udgifter ved deltagelse i kommune- og landstingsvalg)

Landstingslov nr. 2 af 12. maj 2005 om tillægsbevilling for 2004

Landstingslov nr. 3 af 12. maj 2005 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige
(Fordringer i medfør af landstingsforordning om biblioteksvæsen indgår i landstingsloven)

Landstingslov nr. 4 af 12. maj 2005 om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse af fordringer

Landstingslov nr. 5 af 23. september 2005 om ekstraordinært valg til Grønlands Landsting

Landstingslov nr. 6 af 23. september 2005 om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2006

Landstingslov nr. 7 af 9. december 2005 om ændring af landstingslov om midlertidig landstingsbevillingslov for finansåret 2006
(Tilføjelser til den midlertidige landstingsbevillingslov for finansåret 2006)

 

Bekendtgørelser:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2005 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 24. januar 2005 om ydelser ved undersøgelse og behandling uden for patientens hjemsted

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2005 om A-indkomst

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 14. februar 2005 om helbredsundersøgelser og sundhedspleje for børn

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 7. marts 2005 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 14. marts 2005 om POST Greenlands virksomhed, remail, poståbning og opstilling af brevkasser m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. marts 2005 om inddeling i præstegæld

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 21. marts 2005 om valg til borgerråd

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. april 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 13. april 2005 om fangst af store hvaler

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 19. april 2005 om fredning af en del af øen Uunartoq, Nanortalik kommune

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 19. april 2005 om fredning af Qinnguadalen, Qinngeq Kujalleq, Tasersuaq, Kuussuaq, samt landområdet fra Kuussuaq til og med skovområdet Qasigeerneq

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 13. maj 2005 om fiskeri efter stenbider

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 27. maj 2005 om skatteudligning og fælleskommunal skat i 2006

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 17. juni 2005 om flagdage

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 1. juli 2005 om vedtægt for Grønlands Radio (KNR)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 7. juli 2005 om uddannelsesstøtte

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 19. august 2005 om styrelsen af Oqaatsinik Pikkorissarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om fiskeri efter fjeldørred

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 14. november 2005 om lovlige lægemidler

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 23 af 14. november 2005 om indberetning af oplysninger om forbrug af liste A lægemidler

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 14. november 2005 om tilladelse til salg og håndtering af håndkøbsmedicin i detailhandelsvirksomheder

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 14. november 2005 om Lægemiddelkomiteen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 14. november 2005 om lægemidler til dyr

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 14. november 2005 om rekvirering og håndtering af lægemidler

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 14. november 2005 om medicinkort og recepter

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 14. november 2005 om reklame for lægemidler

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 14. november 2005 om lægemiddelstatistik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 7. december 2005 om kvoter for fiskeri i 2005

 

Forordninger:

Landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

Landstingsforordning nr. 3 af 12. maj 2005 om ændring af landstingsforordning om støtte til boligbyggeri
(Mulighed for konvertering af forfaldne ydelser og restgæld til et rente- og afdragsfrit lån samt ændring af reglen om mulighed for låneomlægning med en ny afdragsprofil)

Landstingsforordning nr. 4 af 12. maj 2005 om ændring af landstingsforordning om daginstitutioner, dagpleje m.v.
(Udmeldelse på grund af restancer og præcisering af, at kommunalbestyrelsens afgørelser efter regler udstedt med hjemmel i forordningen ikke kan påklages)

Landstingsforordning nr. 5 af 12. maj 2005 om ændring af landstingsforordning om biblioteksvæsen
(Fastsættelse af gebyrer m.v.)